שיתוף

לא אחת נתבעים מעסיקים משום שפרסמו מודעת דרושים שמרמזת על אפליה אסורה על פי חוק. כל עובד וכל מועמד רשאי להגיש תביעת פיצויים לבית הדין לעבודה כנגד מעסיק שפרסם מודעה שאינה עומדת בדרישות החוק, לרבות תביעה הדורשת מהמעסיק לפרסם בהתאם לדרישות החוק.

יש כמה כללים שכדאי לדעת לגבי פרסום מודעות דרושים. ראשית, המודע החייבת להתפרסם בלשון זכר וגם בלשון נקבה. יש לציין כי המודעה מיועדת לנשים וגברים.

מודעת דרושים שמתפרסמת עם רמז לאפליית אדם עם מוגבלויות היא מודעה שאתם עלולים להיתבע בגללה. כנ"ל לגבי אפלייה אסורה לפי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה קובע, כי למעסיק ולמעשה לכל אדם הזקוק לעובד, אסור לפרסם מודעה המציעה עבודה, ו\או מודעה להכשרה מקצועית, אלא אם כן ההצעה כתובה בלשון זכר ובלשון נקבה, גם אם מדובר בהצעה שמנוסחת בלשון רבים.

זאת ועוד, אין לפרסם מודעה שיש בה רמז לאפליה על רקע מין, נטייה מינית, מצב משפחתי\מעמד אישי, היריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, הורות, גיל, גזע, דת, לאום, ארץ מוצא, השקפה, השתייכות למפלגה, או שירות מילואים.

כמו כן אסור לפרסם מודעה שיש בה אפליה לרעה כנגד בעלי מוגבלויות, כאשר הם כשירים לתפקיד וכשהאפליה אינה מתחייבת מאופי התפקיד.

מה עלול לקרות אם תפרסמו בכל זאת מודעה שלא עומדת בדרישות החוק? ובכן, כנגד מעסיק שמפרסם מודעת דרושים בניגוד לחוק, ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה, אשר מוסמכת לנקוט נגדו הליכים פליליים ולהטיל עליו קנסות כספיים.

מעסיק שהוגשה נגדו תביעה לבית הדין או תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה יצטרך להוכיח שהדרישות שהציב במודעה נובעות מאופי התפקיד וממהותו, ואינן גורמות לאפליה אסורה.

מהן אם כן הדרישות שהמודעה צריכה לעמוד בהן:

  • המודעה צריכה לעסוק ברקע המקצועי הנדרש ובתיאור התפקיד בלבד.
  • יש לציין את הדרישות הרלוונטיות לאופיו ומהותו של התפקיד.
  • יש לפרסם את המודעה בלשון זכר ובלשון נקבה גם אם היא מנוסחת בלשון רבים.
  • על המעסיק לוודא שיש קשר ישיר בין ההשכלה, הניסיון והתכונות הנדרשות לביצוע התפקיד, לבין דרישות התפקיד שנוסחו במודעה.
  • מומלץ למעסיקים לפרט את מהות התפקיד באופן כזה שהדרישות והמידע המבוקש מהמועמד או המועמדת יהיו מפורטות ככל האפשר, כלומר לא לפרסם דרישות כלליות מדי.

לדוגמה, אם רוצים ניסיון צבאי, אין לפרסם "יוצאי\ות צבא" אלא לפרט מהן הדרישות הספציפיות לגבי תפקידים ספציפיים שהמועמד או המועמדת מילאו בצבא, או בכל מסגרת אחרת שאינה צבאית.

אם המשרה דורשת כושר פיזי מסויים, יש לציין איזה כושר פיזי נדרש, ולא לציין טווח גילאים, או שהמשרה מיועדת לגברים בלבד או שאינה מיועדת לבעלי מוגבלויות פיזיות.

אם המשרה דורשת חשיפה לחומרים המסוכנים לנשים בהיריון יש לציין מהם החומרים שבעל המשרה עלול להיחשף להם. אבל אסור לפרסם שהמשרה אינה מיועדת לנשים בהיריון.

יצויין, כי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה חל על רק על מקומות עבודה המעסיקים ששה עובדים או יותר. למרות זאת, עקרון השוויון חל גם על מקומות עבודה המעסיקים פחות מששה עובדים, בשל חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

המשמעות היא שעובדים בעסקים קטנים, המעסיקים פחות מששה עובדים, יוכלו לתבוע פיצוי רק אם הוכיחו שנגרם להם נזק לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

כנס פיתוח ארגוני 2024

כנס AI למשאבי אנוש 2024

כנס דיני עבודה למנהלי.ות משאבי אנוש 2024

אין תגובות

השאר תגובה