שיתוף

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע קיבל את בקשתו של עובד ואישר לו להגיש תביעה ייצוגית. הבקשה שאושרה מתייחסת לקבוצת עובדי חברה המספקת שירותי שמירה ואבטחה. חברי הקבוצה עבדו במשך שבע השנים שקדמו לתביעה. תביעתם נוגעת לעובדה שלא הופרשו עבורם כספים לקופת גמל ולא הופרשו כספים בחסר.

העובד שביקש את האישור לתביעה הייצוגית הוא עובד לשעבר של ההחברה שהועסק על ידה בתפקיד שומר בשתי תקופות נפרדות. בית הדין האיזורי לעבודה קבע, כי מעצם העובדה שהחברה לא הפרישה את הכספים לקופת הגמל וכספים בחסר היא פעלה בניגוד למתחייב מהסכמים הקיבוציים בענף השמירה שעמדו בתוקף באותה תקופה.

ואז הגיע הערעור והתביעה נדחתה

אלא שהחברה הגישה ערעור על אישור התביעה היצוגית. כאמור, החברה המערערת פועלת בענף השמירה והאבטחה, ומכיוון שכך היא מהווה צד בהסכמים הקיבוציים בענף השמירה.

בית הדין הארצי לעבודה קיבל את טענת החברה ודחה את אישור בקשתו של העובד לתביעה ייצוגית. הסיבה לכך, לטענת בית הדין הארצי לעבודה היא היעדר פנייה מוקדמת, במשולב עם הגשת הבקשה חודשים ספורים בלבד לאחר כריתתו של הסכם האכיפה.

לדברי בית הדין הארצי לעבודה, שני אלה מהווים בנסיבות העניין המיוחדות, פגם בהתנהלותו של העובד. עוד קבע בית הדין לעבודה כי בלי לקבוע מסמרות, לנסיבות המקרה יש השלכות בעלות משקל בכל הקשור לאישור תביעה ייצוגית.

הסיבה לדחייה: לא מוצתה האפשרות לפעולה במישור הקיבוצי

במילים אחרות, בית הדין הארצי לעבודה טען, כי בנקודת הזמן שבה הוגשה הבקשה לתביעה ייצוגית על ידי העובד, לא מוצתה עדיין האפשרות לפעולה במישור הקיבוצי. בית הדין לעבודה הדגיש, כי העיקרון המנחה במישור יחסי העבודה הוא לתת עדיפות לפעולה במישור זה.

אמנם, בית הדין לעבודה גרס, כי יתכן שבנסיבות מסוימות יהיה מקום להרחיב את נקודת המבט בהתחשב בנסיבות מאוחרות יותר על ציר הזמן, שהן מעבר למועד בו הוגשה הבקשה. אבל רק במקרים מתאימים ותוך שימת לב לשלב הדיוני בו מצוי ההליך.

ולמרות זאת, גם בהתחשבות בציר הזמן לא ניתן לאשר לעובד את התביעה הייצוגית, קבע בית הדין הארצי לעבודה, משום שהבעיה שהיא נשוא התביעה הייצוגית, כבר נפתרה בשנים מאוחרות יותר. בית הדין לעבודה קבע כי ניתן להשלים את היישום ביחס לזכויות עבר בתוך חודשים ספורים.

לכן, בכפוף לכוונה לבצע בפועל פעולות אכיפה, בהתייחס לתקופה הרלוונטית תוך חודשים ספורים, קבע בית הדין הארצי לעבודה  כי אין מקום להיעתר לבקשה לאישור התביעה הייצוגית.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה