תגיות כתבות עם תגית "שכר בכירים"

תגית: שכר בכירים

9 נזקים כתוצאה מפער רחב מדי בין שכר ההנהלה הבכירה לשכר...

פער גדול מדי וחסר פרופורציות בין חבילת התגמול להנהלה הבכירה לזו של שאר העובדים והמנהלים יותר השלכות שליליות על הארגון ומציב את הצלחתו בסכנה

ב-2018: עלייה שנתית ריאלית של 4% בשכר החודשי הממוצע שהסתכם ב-10,600...

סקר משקי הבית של הלמ"ס ל-2018: שכר חודשי ברוטו בממוצע של אישה שכירה היווה כ-68.4% מהכנסת גבר שכיר; השכר החודשי ברוטו בממוצע של שכיר ערבי היוותה כ-65.6% מהכנסת יהודי שכיר

רוצים מחוייבות ומחוברות עובדים? הנהיגו שקיפות לגבי שכר ההנהלה הבכירה

היעדר שקיפות לגבי מרכיבי השכר של המנהלים הבכירים ועקרונות קביעתם, פוגע קשות במוטיבצייה של העובדים ובתחושת המחוברות שלהם, ומשדר להם מסר של זלזול

יוגבל שכר הבכירים בגופים המוסדיים

חוזר חדש מבית האוצר קובע כי  דירקטור בגוף מוסדי יקבל רק רכיב קבוע בשל כהונתו בגוף המוסדי ולא יקבל רכיב משתנה, כדוגמת בונוסים, מניות ואופציות. החוזר מעניק תקופת הסתגלות עד לסוף 2017 לבכירים המחזיקים בהסכם שכר מאושר לצורך התאמתו להוראות החדשות.

כמה המנהלים הבכירים לקחו לעצמם ב-2014?

שכרם של הבכירים בשוק העולמי עלה, אך עלייה זו קשורה בעליה ברווחיות החברה. מאמר זה מציג נתונים ומגמות שכר בכירים נכון לשנת 2015, בהתבסס על נתונים מ-900 מנהלים בכירים במשק העולמי.

30 שנה לצבירן – כנס הלקוחות

מתוך כנס צבירן: כמו בכל העולם, גם בישראל הצמיחה הכלכלית איטית יותר בשנה האחרונה. למרות זאת, מצבה של ישראל טוב. מאחר שהעלאות השכר הן מתונות ביותר, הטבות מהוות גורם חשוב ביותר

תיקון 20 לחוק החברות – הכצעקתה?

תיקון 20 לחוק החברות נחקק רק בשנה האחרונה וכבר עם פרסום ראשוני של מדיניות התגמול במספר חברות העצים את השיח הציבורי בנושא שכר בכירים ומדיניות שכר בחברות ציבוריות. האם יש הצדקה לכך?

תיקון 20 לחוק החברות – הסוף לחגיגות שכר הבכירים

תיקון 20 לחוק החברות יכנס לתוקף בספטמבר הקרוב וחברות וארגונים שלא יהיו ערוכים אליו יהיו בבעיה משפטית. החוק מגדיר את כללי קביעת מדיניות התיגמול ויש בו חידושים.

זרקור על חברת יישום – אנשים ותוצאות

חברת יישום - אנשים ותוצאות מתמחה במתן ייעוץ בתחומי שכר, תגמול ותמרוץ על כל מדרגות השכר הארגוניות, מהעובדים ועד המנכ"ל. החברה מקיימת גם סדנאות התנסויות חווייתיות

תגמול בכירים מהתיאוריה למעשה

מהו תפקידו של סמנכ"ל משאבי אנוש ומה הם חובותיו בהיערכות לבניית מדיניות תגמול על פי תיקון 20 לחוק החברות? התשובה בפנים!

פורטל משאבי אנוש ברשתות החברתיות

24,924אוהדיםלייק
300עוקביםמעקב
47עוקביםמעקב
307מנוייםלהירשם