שיתוף

פרויקט התמודדות משאבי אנוש עם נגיף הקורונה

 

עם פתיחת מקומות העבודה והגדלת אחוזי העובדים שיכולים להגיע אל משרדי הארגון, נבעו כמה כללים לגבי העסקת עובדים בארגונים.

ראשית, כפי שכבר כתבנו כאן, ניתן להעסיק במקום העבודה בו זמנית 10 עובדים או 30 אחוזים מכוח העבודה – הגבוה מהם.

זאת, למעט במקומות עבודה שבשלב זה נאסר להפעיל אותם, לרבות בענפי התרבות, הפנאי, הספורט וכו.

מקומות העבודה המוחרגים הם: ענף הבנייה בו מותר להעסיק 100% ממצבת העובדים במבנה שאינו סגור.

כמו כן מוחרגים מתקנה זו מעסיקים בעלי היתר מיוחד, אשר להם מותר להעסיק את מספר העובדים שהותרו בהיתר המיוחד או 30% מכלל העובדים – הגבוה מהם.

כדי להעסיק עובדים בשיעור העולה על 30% יש לקבל את התו הסגול. כדי לקבל את התו הסגול על המעסיק לעמוד בכללי רגולציה עצמית שנקבעו בתקנות.

ארגונים שיעמדו בתנאי התו הסגול יהיו רשאים להעסיק יותר מ-30% מהעובדים ואף עד להעסקה של 100% ממצבת העובדים בו זמנית במקום העבודה.

אין צורך לפנות לגורם כלשהו כדי לקבל אישור לגבי עמידה בכללי התו הסגול. ועם זאת, כדי להיות זכאי לתו על המעסיק לוודא באופן עצמאי שהוא מקיים את כל כלליו:

1 למנות ממונה שהינו אחראי על שמירת הכללים המפורטים בתקנות. עדיף שממונה זה יהיה מחלקת משאבי אנוש.

2 על המנכ"ל והממונה על שמירת הכללים לחתום על הצהרה בה הם מתחייבים ליישם את הכללים ולעשות ככל האפשר להבטיח כי במקום העבודה נשמרים כל כללי התו הסגול.

3 חובת המעסיק (במסגרת התו הסגול) לידע את העובדים לגבי הכללים המפורטים ובנוסף להציב במקום בולט לעין שלט המפרט את הכללים.

4 יש לוודא שכל עובד עוטה מסיכה תקנית שמכסה את האף והפה.

5 יש להציב בכל פינה ובכל מקום בולט לעין בקבוקי אלכוהול, ולהזכיר לעובדים לנקות את ידיהם בתכיפות, בין אם באלכוהול או בשטיפת ידיים עם סבון במשך דקה.

6 בטרם כניסתם של העובדים אל משרדי הארגון, יש להציב ממונה שישאל אותם: האם אתה משתעל, למדוד חום ולוודא שחום הגוף של העובד אינו עולה על 38 מעלות, כמו כן יש לשאול את העובד האם במהלך השבוע האחרון היה לו חום של יותר מ-38 מעלות.

כמו כן יש לשאול כל עובד בטרם כניסתו האם הוא היה במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים.

לא יורשה להכנס אל משרדי החברה עובד שחום גופו 38 מעלות או יותר, או שהיה לו חום במהלך השבוע האחרון, או היה במגע קרוב עם חולה קורונה או שהשיב כי הוא משתעל, למעט מקרים של שיעול הנובע ממצב כרוני דוגמת אסתמה, אלרגיה וכד'.

7 יש להציב מחיצות גבוהות בין העובדים, וכל עובד יושב בחדר אחד קבוע (לא מחליפים בין החדרים ולא נכנסים לחדר אקראי בכל פעם).

 

יריד משאבי אנוש 2022 - ריבוע

אין תגובות

השאר תגובה