שיתוף

אחד העקרונות הבסיסיים של שימור עובדים הוא לשמור על רמה גבוהה של מחוברות עובדים לארגון.

מחוברות גבוהה של עובדים למקום העבודה מגבירה את חוסנו את הארגון. כדי שזה יקרה, על ההנהלה לוודא שהעובדים חשים שותפים מלאים להצלחה, ושהם מבינים את חשיבות תרומתם לארגון.

עובד שאינו חש מחובר לארגון הוא פוטנציאל שעלול ללכת לאיבוד. הארגון מפסיד בכך לא רק עובד שעבר הכשרה ושהושקעו בו משאבים רבים, הוא גם מאבד את הידע והמומחיות שהעובד צבר במהלך עבודתו בחברה. ידע ומומחיות שמרגע התפטרותו יהפכו לנחלת החברה הבאה שהוא יצטרף אליה.

כדי למנוע נטישה של עובדים, חשוב מאוד לשלב את כל נושא מחוברות העובדים באסטרטגית ההון האנושי של הארגון.

יש לערב בכך את כל ההנהלה הבכירה, ולוודא שהמנכ"ל וכל הסמנכ"לים מחוייבים להטמעה ולהגברה של מחוברות העובדים.

במילים אחרות, חשוב לרתום את הנהלת החברה, וגם את שאר המנהלים, מהדרגים הזוטרים יותר.

אחת הדרכים לעשות זאת היא לעקוב אחר תוצאות סקרי מחוברות עובדים, לדעת להפיק מהם תובנות וליישם ולהטמיע אותם.

הישום וההטמעה של התובנות העולות מסקרי מחוברות עובדים ומסקרי שביעות רצון העובדים צריכים להתבצע באופן שוטף, בכל ימות השנה, במהלך העסקים השגרתי של החברה, ולא כמבצע חד פעמי. 

למידת המחוברות של העובדים ולהשפעות שיש לכך על הארגון, יש 5 היבטים מרכזיים:

1 יש לוודא שהמנהלים הישירים מעבירים לכל עובד מסר לגבי חשיבותו עבור הארגון. יש לוודא שהעובדים אינם מרגישים בורג חסר חשיבות.

יש להסביר להם באיזו דרך, ביצוע המשימות שלהם תורם לעסקי הארגון ולהגדלת ההכנסות והרווחים.

עובד יחוש מחובר לארגון אם הוא יידע לשם מה נדרשת העבודה שהוא מבצע, מה חשיבותה עבור עסקי הארגון, ובאילו כיוונים היא אמורה לקדם ולפתח אותו.

2 ברגע שעובד מבין את החשיבות של תרומתו לארגון, גוברת תחושת השותפות שלו בעסקי הארגון, ותחושת האחריות שהוא חש כלפי הצוות שהוא שייך אליו וכלפי הארגון כולו.

ככל שהעובדים יחושו יותר שהארגון מתייחס אליהם כאל שותפים, וככל שיהיה להם יותר מידע לגבי עסקי הארגון, לגבי המטרות העסקיות שלו ואיך הם משתלבים בקידומן, כך תגבר מחוברות העובדים לארגון.

3 יש לשמר את תחושת מחוברות העובדים תוך כדי צמיחת הארגון והתפתוחות אבל גם לאחר שהוא הפך לארגון גדול, שמטבע הדברים שיעורי הצמיחה שלו נמוכים יותר.

אין די בכך שנותנים לעובד תחושה שהוא חלק ממטרות העל של הארגון רק כאשר החברה היא קטנה וכולם מכירים את כולם.

גם לאחר שהחברה גדלה, בפרט אם היא גדלה במהירות, אסור לשכוח את תרומתם של העובדים לצמיחה הזאת. במילים אחרות, אסור להזניח את נושא מחוברות העובדים גם כאשר החברה כבר הפכה גדולה ומהווה יעד לביקוש מצד מועמדים.

אם חברה שהפכה לגדולה, רווחית ומצליחה, תפסיק להקפיד על העברת מסר לעובדים לגבי הקשר הישיר והעקיף בין העבודה שהם מבצעים, לבין מטרות הארגון, תחושת מחוברות העובדים תפחת. וכשזה יקרה, תחול צניחה חדה במוטיבציה, וביצירתיות של העובדים.

4 בכל שוק יש עליות ומורדות, הצלחות ומשברים. ארגון שלא מקפיד לפעול להגברת מחוברות העובדים שלו באופן רצוף ושוטף כחלק מהשגרה, עלול למצוא את עצמו עם עובדים ממורמרים ומתוסכלים.

5 שמירה על מחוברות העובדים מחייבת יצירת תרבות ארגונית שמאפשרת לעובדים לבטא ולהביע את דעתם בחופשיות בכל הקשור לשיטות העבודה של הארגון, להחליף דעות, להעביר ביקורת בונה, להתייעץ, ואף למצוא מנטורים בתוך הארגון.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה