שיתוף

בכל פעם שבוחנים אילו מהשכירים משתכרים יותר ואילו פחות, נוהגים להשוות בין חברות פיננסיות לחברות שאינן פיננסיות. מטבע הדברים, בחברות הפיננסיות השכירים מרוויחים יותר. אלא ששיעור השכירים במשק שעבדו בחודש מארס השנה בחברות הפיננסיות עומד על כ-34% בלבד.

כפי שכתבנו בכתבה: עלייה של כ-5% בשכר הממוצע במרס-18, בהמשך לעלייה של כ-4% באוקט'-דצמ', הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהשכירים אלה (בחברות הפיננסיות) משתכרים שכר שהינו גבוה מהשכר הממוצע של כלל המשק, המסתכם בכ-10,867. כך עולה מדו"ח חדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מנגד, כשני שלישים מהשכירים עובדים בחברות שאינן פיננסיות, ורבים מהם משתכרים שכר שהוא נמוך מהשכר הממוצע במשק (שכאמור מסתכם בכ-10,867 שקל).

יוצאי הדופן

אלא שבתוך מגזר החברות הלא פיננסיות קיימת קבוצה שהינה יוצאת דופן בכל קנה מידה: עובדי ההייטק. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יצרה קטגוריה ייחודית לעובדי ההייטק השכירים, ומהדו"ח החדש שפירסמה הלמ"ס עולה, כי בשנת 2017 הסתכם השכר הממוצע למשרת שכיר של העובדים בתחום ההייטק בכ-21.542 אלף שקל לחודש.

בכך רשם מגזר ההייטק עלייה של כ-2.2% בשכר הממוצע במגזר זה לעומת שנת 2016, אשר בה הסתכם השכר הממוצע לשכיר בתחום ההייטק בכ-21.083 שקלים בחודש (ברוטו).

ואם מסתכלים על התפלגות ענף ההייטק לפי ענפי משנה, ניתן לראות שבענף המחקר המדעי והפיתוח (בהייטק) נרשם השכר הממוצע הגבוה ביותר בתחום ההייטק והסתכם בכ-26.186 אלף שקל בחודש.

עלייה של כ-4.3% בשכירים בהייטק

במונחים של מספרי משרות ניתן לראות בדו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כי בשנת 2017 נרשמו בענף הייטק כ-302.5 אלף משרות שכיר. מדובר בעלייה של כ-4.3% לעומת שנת 2016, בה נרשמו בענף הייטק כ-290.1 אלף משרות שכיר. בהשוואה מול כלל המשק ניתן לראות כי משרות השכיר בתחום ההייטק היוו כ-8.4% מכלל משרות השכיר במשק.

ובחזרה למגזר הפיננסי מול מגזרים אחרים: מהדו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לרבעון הראשון של 2018 עולה, כי בחודש מארס, המגזר הגדול ביותר במשק (בהיבט של מספר שכירים) היה מגזר החברות הלא פיננסיות.

  • מגזר החברות הלא פיננסיות מנה כ-2.324 מיליון משרות שכיר, המהוות כ-63.8% מכלל משרות השכיר במשק. השכר הממוצע למשרת שכיר במגזר זה הסתכם בכ-11,803 שקלים.
  • במגזר הממשלתי נרשמו במארס כ-689.2 אלף משרות שכיר, והן מהוות כ-18.9% מכלל משרות השכיר במשק. השכר הממוצע במגזר זה עמד על כ-10,259 שקלים בחודש ברוטו.
  • במגזר המלכ"רים הפרטיים נרשמו כ-268.8 אלף משרות שכיר, והן היוו כ-7.4% מכלל משרות השכיר במשק. השכר הממוצע במגזר המלכ"רים הפרטיים הסתכם בכ-5,718 שקלים.
  • במגזר משקי הבית נרשמו ברבעון הראשון של השנה כ-255.6 אלף משרות שכיר, והן היוו כשבעה אחוזים מכלל משרות השכיר במשק. השכר הממוצע במגזר זה עמד על כ-4,799 שקלים.
  • במגזר החברות הפיננסיות נרשמו ברבע הראשון של השנה כ-104.7 אלף משרות שכיר, והן היוו כ-2.9% מכלל משרות השכיר במשק. השכר הממוצע במגזר החברות הפיננסיות הסתכם בכ-22,116 שקלים.

דירוג השכר הממוצע לפי מגזרים:

1 אם כן, השכר הממוצע הגבוה ביותר נרשם בענף הייטק, והסתכם בכ-21-26.2 אלף שקל בחודש.

2 אחריו, בהפרש קטן ממוקם מגזר החברות הפיננסיות עם שכר ממוצע למשרת שכיר שמסתכם בכ-22.12 אלף שקל.

3 במקום השלישי עם שכר ממוצע למשרת שכיר של כ-12 אלף שקל בחודש נמצא מגזר החברות הלא פיננסיות.

4 במקום הרביעי ממוקם המגזר הממשלתי עם שכר ממוצע למשרת שכיר של כ-10.3 אלף שקל בחודש.

5 במקום החמישי ממוקם מגזר המלכ"רים הפרטיים עם שכר ממוצע של כ-5.72 שקל לחודש למשרת שכיר.

6 ובמקום השישי ממוקם מגזר משקי הבית עם שכר ממוצע למשרת שכיר של כ-4.8 שקל לחודש.

 

סדנת דיני עבודה בנושא מניעת הטרדה מינית והתעמרות בעבודה

אין תגובות

השאר תגובה