שיתוף

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא רכיב בקרן פנסיה או בביטוח המנהלים, שנועד להבטיח תשלום קצבה חודשית לעובד, במקרה שלא יוכל להמשיך לעבוד ולהתפרנס בשל מצבו הבריאותי.

הביטוחים הפנסיוניים מציעים מסלולים שונים שבהם ניתן משקל שונה לרכיב אבדן כושר העבודה,  ביחס לרכיב החיסכון או לרכיב ביטוח השאירים, והמבוטח רשאי לבחור את המסלול המתאים ביותר לצרכיו.

יצויין, כי חיסכון בקופת גמל אינו כולל ביטוח מפני אובדן כושר עבודה.

עוד יצויין, כי למעסיק אסור להתערב בהחלטת העובד באיזה מסלול לנהל את כספי החיסכון הפנסיוני.

זכותו של העובד לבחור במסלול שאינו כולל כלל ביטוח נכות, למעט בקרנות פנסיה מקיפות.

אלא שבמקרה בו העובד בחר במסלול שאינו כולל ביטוח אבדן כושר עבודה, הוא לא יהיה זכאי לקבל סכום כלשהו במקרה שבו יהיה מקרה של אבדן כושר העבודה.

במקרה כזה העובד לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בשל אבדן כושר העבודה, לא רק מהחברה המנהלת את הביטוח הפנסיוני אלא גם מהמעסיק.

פרט לאובדן כושר עבודה שיכול לנבוע מבעיה פיזית בריאותית, יש גם אבדן כושר עבודה שנגרם כתוצאה מבעיה נפשית.

על פי האתר של חברת משגב (שהינה סוכנות ביטוח והסדרים פנסיונים בלתי תלויה ועצמאית). יש מקרים בהם תהליך תביעה הנובעת ממצב נפשי יהיה מורכב יותר מאשר ההליך לאישור אבדן כושר עבודה פיזי.

ובכל זאת, לעובדים יש זכויות המגיעות להם מכוח הפוליסה או קרן הפנסיה, ואף ניתן להגיש תביעה רטרואקטיבית עד שלוש שנים מעת התרחשות האירוע.

במשגב מדגישים, כי אף על פי שרבים נוטים לחשוב שביטוח אובדן כושר עבודה מאפשר פיצוי רק במצב בו קיימת פגיעה פיזית הגורמת לאיבוד יכולת העבודה, הרי שקיימות לא מעט בעיות נפשיות שעלולות לשבש את אורח חייו התקין של העובד ולפגוע ביכולתו לעבוד ולהתפרנס.

בעיות אלה מונעות מהעובד להמשיך לעבוד, לא פחות מפגיעה פיזית בריאותית.

לכן, בנוסף לביטוח מצבים של אבדן כושר עבודה כתוצאה מבעיה פיזית יש גם ביטוח לאבדן כושר עבודה כתוצאה מבעיה נפשית.

כיום, מכירים במחלות נפש כמחלה לכל דבר ועניין שעלולה לגרום לחוסר יכולת תפקוד של החולה ומונעת ממנו לעבוד.

למרות זאת, אומרים המומחים של משגב, כי יש עדיין קושי באבחון המחלה בשונה ממחלה או פגיעה פיזית הנראית לעין שאותה יותר פשוט למדוד בבדיקות ובצילומים.

יתרה מכך, מסבירים במשגב, גם בין מחלות הנפש יש מקרים שמאובחנים כמו סכיזופרניה או מאניה דיפרסיה שבהם קל יותר להוכיח את איבוד כושר העבודה.

לעומתם דיכאון או חרדה יכולים להשפיע בצורה שונה על כל אדם ואדם, גם אם מדובר במצב של איבוד כושר העובדה זמני.

נכון להיום, מסבירים במשגב, אין קביעה נחרצת של בתי המשפט לסוגייה מתי ואילו סוגי מחלות נפש מוכרות ככאלו הגורמות לאובדן כושר עבודה. לכן כל תביעה מתנהלת לגופה מול חברת הביטוח והפוליסה הספציפית שרכש הלקוח.

לא מעט אנשים שנפלטו ממעגל העבודה בשל פגיעה נפשית אינם תובעים את כיסויי אובדן כושר העבודה משום שמדובר בבעיה נפשית ולא פיזית.

לכן, בכל מקרה של הפסקת עבודה מומלץ לפנות אל סוכן הביטוח ולבחון את זכאות בפוליסות ובתוכניות הפנסיה השונות.

אם כן, מה המשמעות של ביטוח אבדן כושר עבודה בפועל. במשגב מסבירים, כי יש שתי אפשרויות לביטוח עובד בביטוח אבדן כושר עבודה:

1 במסגרת פוליסת אובדן כושר עבודה כפוליסה עצמאית, או כחלק מביטוח מנהלים.

2 במסגרת קרן הפנסיה הכוללת כיסוי מסוג 'פנסיית נכות'.

אובדן כושר עבודה מוגדר כמצב בו המבוטח מאבד את יכולתו לעבוד, כתוצאה ממחלה או תאונה.

הגדרת העובד כמי שאיבד את יכולתו לעבוד נכנסת לתוקף 90 יום לאחר שמתרחש הארוע שבגללו העובד איבד את יכולתו לעבוד.

לדברי המומחים של משגב, קצבת אובדן כושר העבודה תשולם לעובד כל עוד הוא אינו יכול לחזור למעגל העבודה, או מקסימום עד גיל 67 שהינו גיל פרישת חובה. סכום הפיצוי החודשי המקסימלי שיקבל העובד עומד על 75% מהשכר המבוטח.

במשגב מסבירים, כי הכיסויים הקיימים בפנסיית הנכות ובפוליסת ביטוח אובדן כושר העבודה הם כיסויים מקבילים, שיש ביניהם כמה הבדלים:

עובד שיש לו ביטוח אבדן כושר עבודה באמצעות קרן הפנסיה, זכאי לפנסיית נכות אם איבד את כושר עבודתו וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד בעיסוקו המקורי וכן ב'עיסוק סביר אחר' או עבודה מתאימה אחרת התואמת את השכלתו, הכשרתו או ניסיונו.

לעומת זאת, בפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה, קיימת הרחבה מסוג 'עיסוק ספציפי', שמכסה את העובד מפני מקרים שמונעים ממנו לעבוד במקצוע שעבד בו ב-12 החודשים שקדמו לאיבוד כושר העבודה.

חשוב לציין, כי לא בכל פוליסת אובדן כושר עבודה קיימת הרחבה זו באופן אוטומטי, אלא אם נרכשה.

במקביל, יש כיום פוליסות משלימות לקרן הפנסיה שנקראות 'מטריה ביטוחית'. פוליסות אלה מרחיבות את פנסיית הנכות בקרן הפנסיה על ידי הוספה של הגדרת עיסוק ספציפי.

זאת ועוד, על פי חברת משגב, בקרן פנסיה ובפוליסות אובדן כושר עבודה הכוללות הרחבה לביטוח אבדן כושר עבודה חלקי, יכוסה גם מצב שבו קיים איבוד כושר עבודה חלקי של בין 25% ל-74%.

במצב זה יכול העובד להמשיך לעבוד בהיקף שעות נמוך יותר ממשרה מלאה ויקבל השלמה כספית מהביטוח עד לגובה של 75% משכרו.

המומחים של משגב ממליצים לפנות אליהם כדי לבדוק את פוליסת אובדן כושר העבודה, כדי לוודא האם היא כוללת את ההרחבות הרלוונטיות לעובד, ולוודא כי הכיסוי כולל הרחבה התואמת את המקצוע של העובד.

יתרה מכך, לגבי עובדים שיש להם קרן פנסיה, יש לוודא שהם רכשו השלמה בפוליסת 'מטריה ביטוחית' שמרחיבה את פנסיית הנכות ל'עיסוק ספציפי'.

כנס קהילת הגיוס השנתי

כנס ההדרכה והלמידה השנתי

אין תגובות

השאר תגובה