קרע באיזון המגזרי: פערים ניכרים בין העסקת נשים יהודיות וערביות

קרע באיזון המגזרי: פערים ניכרים בין העסקת נשים יהודיות וערביות

על פי נתוני הלמ"ס, גם בשנת 2016 הפערים בגיוס נשים יהודיות לעומת ערביות עדיין גדולים

שיתוף
בעיות באיזון מגזרי

בעיות באיזון מגזרי

על אף השאיפה של מרבית החברות לגיוון והכללה, ניכר כי המצב מבחינת הנשים הערביות מוסיף להיות עגום.

מנתוני הלמ"ס כפי שפורסמו בדוח מדדי איכות חיים קיימות וחוסן לאומי החדש, בשנת 2016 שיעור התעסוקה בקרב נשים ערביות היה 24.6% לעומת 63.1% בקרב נשים יהודיות.

מהלמ"ס מציינים כי לאורך השנים שיעור התעסוקה בקרב נשים ערביות נמוך באופן ניכר בהשוואה לנשים יהודיות.

שיעור התעסוקה מציג את אחוז המועסקים מכלל בני ה-51 ומעלה.
לתעסוקה השפעה ישירה על שגרת החיים והיא מהווה גורם מכריע באיכותם, הן מפני ששכר מעבודה הוא מקור פרנסה עיקרי עבור מרבית האוכלוסייה, והן מפני שנהוג לשהות במקום עבודה שעות רבות במהלך היום.

אי-השתתפות בשוק העבודה פוגמת בלכידות החברתית משום שמרבית הבלתי-מועסקים עניים ונדחקים לשולי החברה. כתוצאה מכך עומס המסים נופל על העובדים הנדרשים לקיים את הבלתי-מועסקים וגורע מהמוכנות להשתתף בנטל תשלומי המס. המגמה הרצויה למדד היא עלייה בשיעור התעסוקה.

האיזון המגזרי נפגע כאשר נשים יהודיות מגויסות לתפקידים הרבה יותר (באחוזים ניכרים) מנשים ערביות.

עוד ע"פ נתוני הלמ"ס, בקרב ערבים, בהשוואה לפי אורח חיים של הגרים בדירה מבחינה דתית, בשנת 2016 שיעור התעסוקה יורד עם העלייה במידת הדתיות באורח חיים של הגרים בדירה.

בעיות באיזון מגדרי
בעיות באיזון מגדרי. תמונה באדיבות הלמ"ס

 

כנס משאבי אנוש

כנס הגיוס השנתי 2024

כנס רווחה וחווית העובד

אין תגובות

השאר תגובה