צמצום משמעותי של תאונות הדרכים בשנת 2018

צמצום משמעותי של תאונות הדרכים בשנת 2018

מה ארגונים יכולים לעשות עבור עובדיהם, כדי להמשיך את המגמה

שיתוף
צמצום תאונות דרכים

צמצום תאונות דרכים

שנת 2018 מסתמנת כשנה הבטוחה ביותר בכבישים. מנתונים שרוכזו על ידי המדען הראשי של משרד התחבורה, ד"ר שי סופר, עולה כי בשנת 2018 צפוי מספר ההרוגים בתאונות הדרכים לכל מיליארד קילומטר של נסועה לרדת ל-5 הרוגים. מדובר במספר הנמוך ביותר בכל הזמנים, בחישוב הגידול בנסועה (30%) והאוכלוסיה (26%) בעשור האחרון.

ב- 2018 עמד מספר ההרוגים לכל מיליארד קילומטר על 5 הרוגים, לעומת 6.1 בשנת 2017 ו- 5.8 מיליארד ב- 2012, שנחשבה לשנה הבטוחה ביותר עד היום. גם בחישוב מדד ההרוגים ל-100 אלף תושבים, 2018 תרשם כשנה הבטוחה ביותר בכל הזמנים. הצפי לשנת 2018, עומד על 3.5 הרוגים לכל 100 אלף תושבים, לעומת 4.1 הרוגים בשנת 2017, ו-3.7 הרוגים, בשנת 2012.

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנה הקודמת (2017) עמד מספר ההרוגים לכל מיליארד קילומטר נסועה על 6.1 הרוגים, ובשנת 2012, שנחשבה לשנה הבטוחה ביותר עד היום, עמד מספר ההרוגים על 5.8 לכל מיליארד קילומטר נסועה. הנסועה בשנת 2018 צפויה להסתכם ב-62 מיליארד קילומטרים, לעומת כ-50 מיליארד קילומטר נסועה, בשנת 2012, גידול של 25%.

לדברי ד"ר סופר, המדען הראשי של משרד התחבורה, גם בחישוב מדד ההרוגים ל-100 אלף תושבים, שנת 2018 תרשם כשנה הבטוחה ביותר בכל הזמנים. התחזית לשנת 2018, עומדת על 3.5 הרוגים לכל 100 אלף תושבים, לעומת 4.1 הרוגים בשנת 2017, ו-3.7 הרוגים, בשנת 2012. זאת, בחישוב הגידול בנסועה והאוכלוסיה בעשור האחרון.

נתוני תאונות הדרכים בשנת 2018 מצביעים על שינוי מגמה מובהק, במספר ההרוגים בתאונות הדרכים. מתחילת השנה ועד היום נרשמו 308 הרוגים בתאונות הדרכים, לעומת 356 בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 13%. בעשור האחרון חלה ירידה של 30% במספר ההרוגים, לעומת העשור הקודם. זאת, למרות שהנסועה בעשור האחרון גדלה ביותר מ-30%, לעומת התקופה המקבילה.

מה ארגונים יכולים לעשות עבור העובדים, כדי להמשיך במגמה זו?

לדברי ד"ר סופר מאמצע שנת 2017 נרשמה מגמה ברורה של ירידה במספר תאונות הדרכים, כמעט בכל הפרמטרים והמגזרים בישראל. הירידה החלה בחודש אוגוסט 2017 ונמשכה בעוצמה גדולה יותר מתחילת שנת 2018.

ד"ר סופר מייחס את הירידה הכללית במספר ההרוגים לשתי סיבות עיקריות: הסיבה הראשונה היא השיפור המשמעותי שחל בתשתיות התחבורה בישראל, ובכלל זה הקמתם של מחלפים וגשרים, הפרדות מפלסיות וטיפול במוקדי סיכון. מהנתונים עולה בכל המקומות בהם בוטלו מוקדי הסיכון נרשמה ירידה של עשרות אחוזים במספר ההרוגים בתאונות.

הסיבה המרכזית השנייה לירידה במספר ההרוגים בתאונות הדרכים היא הטמעתן של מערכות בטיחות מצילות חיים (בעיקר מערכות סטייה מנתיב ושמירת מרחק) במאות אלפי כלי רכב בישראל. מנתוני אגף הרכב והמדען הראשי של משרד התחבורה עולה כי למערכות הבטיחות השפעה דרמטית על הירידה במספר התאונות. מנתוני חברות הביטוח עולה כי מערכת בטיחות מסוג התרעת אי שמירת מרחק וסטייה מנתיב מפחיתה את ההסתברות לתאונה ב-19%, וב-30% בחומרת התאונה.

ד"ר סופר ציין כי התנהגות הנהג היא הגורם המשמעותי ביותר בהתרחשותן של תאונות הדרכים. דפוס הנהיגה של הנהג ויכולת ההשפעה עליו יכולים לחולל מהפך של ממש בנושא. "בשנים האחרונות גדלה בצורה משמעותית שכיחות ההתקנה של מערכות בטיחות בכלי רכב, בארץ ובעולם. מטרתן של מערכות אלה, לסייע לנהג בהבנת הסיטואציה, ולעיתים אף בפעולות הנדרשות כדי להתמודד עמה", הוסיף ד"ר סופר.

סיבות נוספות שתרמו לירידה במספר תאונות הדרכים, הן הגברת האכיפה המשטרתית בכבישים הבינעירוניים ופעילות ההסברה הנרחבת של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, תוך מתן דגש על המגזר הערבי בישראל.

ארגונים יכולים להתחשב בנתונים אלו ולהטמיע בכל ציי הרכב בארגון, מערכות התרעה מצילות חיים בכביש. בנוסף, לבצע הדרכות מקיפות לנהגים בחברה כך שיוכשרו לנסיעה בכבישים העמוסים והדינמיים במדינת ישראל.

רישום ליריד משאבי אנוש HRexpo2021

אין תגובות

השאר תגובה