שיתוף

בחודש מארס 2018 עבדו במשק הישראלי כ-1.236 מיליון איש בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר הינו גבוה מהשכר הממוצע של כלל המשק, העומד על 10,867. מדובר בכ-33.9% מכלל משרות השכיר במשק שעבדו במשרות אלה. כך עולה מדו"ח שפירסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מנגד, כ-66.1% מכלל השכירים במשק (שהם כ-2.406 מיליון עובדים) עבדו במארס בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר נמוך מהשכר הממוצע של כלל המשק (10,867 שקל).

(בלמ"ס מציינים, כי שכר ממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים, הוא השכר הממוצע במחירים שוטפים מנוכה במדד המחירים לצרכן של כל חודש. שכר זה מייצג את השכר ללא השפעה של עליות או ירידות מחירים במשק).

הדו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצא עוד, כי נתוני המגמה מצביעים על עלייה בשכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים וקבועים כאחד. במחירים שוטפים: בחודשים ינואר-מרס 2018 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים בכ-5.2% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של כ-3.9% בחישוב שנתי בחודשים אוקטובר-דצמבר 2017.

במחירים קבועים: בחודשים ינואר-מרס 2018 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים בכ-4.4% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3.2% בחישוב שנתי בחודשים אוקטובר-דצמבר 2017.

מנתוני הלמ"ס עולה, כי בענף המידע והתקשורת עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים בכ-12.6% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרס, בהמשך לעלייה של 5.8% בחישוב שנתי בחודשים אוקטובר-דצמבר 2017. בענף מנהל מקומי, ציבורי וביטחון וביטוח לאומי, ירד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים בכ-4.6% בחישוב שנתי בחודשים ינואר-מרס 2018 בהמשך לירידה של כ-6.8% בחישוב שנתי בחודשים אוקטובר-דצמבר 2017.

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: ינואר-מרץ-2018
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: ינואר-מרץ-2018

 

 

 

 

 

מארס השנה הסתכם סך כל משרות השכיר במשק הישראלי בכ-3.865 מיליון איש. מתוך מספר זה, מספר העובדים הישראלים עמד על 3.642 מיליון איש, ומספר העובדים מחו"ל עמד על 131.4 אלף איש. השכר הממוצע למשרת שכיר בכלל המשק עמד על 10,574 שקל. השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים הסתכם ב-10,867 שקל בעוד שהשכר הממוצע למשרת שכיר שאינו ישראלי הסתכם ב-6,218 שקלים. כך עולה מדו"ח שפירסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

בהשוואה לחודשים קודמים: בפברואר השנה הסתכם סך משרות השכיר בכ-3.836 מיליון איש, מהם כ-3.614 מיליון שכירים ישראלים, וכ-129.3 אלף שכירים מחו"ל. בחודש פברואר הסתכם השכר הממוצע למשרת שכיר של כל השכירים במשק בכ-9,970 שקלים. השכר הממוצע למשרת שכיר ישראלי עמד על 10,255 שקלים בעוד שהשכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים מחו"ל הסתכם ב-5790 שקל.

בחודש ינואר השנה היו במשק כ-3.843 מיליון שכירים, מהם כ-3.619 מיליון שכירים ישראלים וכ-128.6 אלף שכירים מחו"ל. השכר הממוצע של כלל השכירים במשק עמד על כ-9,942 שקל לעובד שכיר. בעוד ששכיר ישראלי השתכר בממוצע כ-10,205 שקל, השכר הממוצע לשכיר מחו"ל היה 6,102 שקל בחודש.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה