עליה של 6% בשכר בחברות סטארטאפ

עליה של 6% בשכר בחברות סטארטאפ

השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר בחברות הזנק בשנת 2016 עמד על 13.8 אלפי ש"ח, עלייה של 6% לעומת שנת 2015

שיתוף
חברות הזנק בישראל

חברות הזנק בישראל

על פי נתוני הלמ"ס כפי שהתפרסמו היום מדו"ח חברות הזנק (סטארט-אפ) בישראל 2016-2011 – השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר בחברות הזנק בשנת 2016 עמד על 13.8 אלפי ש"ח, עלייה של 6% לעומת 2015, ופי 1.5 מהשכר החודשי הממוצע למשרת שכר בכלל המשק (9.2 אלף ש"ח).

דו"ח הלמ"ס הפעם עוסק בחברות הזנק שפעלו בשנים 2016-2011. בשנים האחרונות נבנה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, במימון ובשיתוף המועצה הלאומית למחקר ופיתוח במשרד המדע והטכנולוגיה, בסיס נתונים רחב על חברות הזנק, שפעלו בישראל בשנים 2016-2003. בסיס הנתונים מספק הצצה על אופיין של חברות ההזנק, תחומי פעילותן, שרידותן ונתוניהן הכלכליים (שכר, משרות, פדיון ועוד).

נתונים חשובים על חברות הזנק 

• בשנת 2016 פעלו בישראל 4,362 חברות הזנק, עלייה של 1% לעומת 2015.

• בשנים 2016-2014 חלה ירידה שנתית ממוצעת של 29% במאזן הפתיחות והסגירות של החברות הזנק. זאת לאחר עלייה שנתית ממוצעת של 12% בשנים 2013-2011.

• בשנת 2016 נפתחו 625 חברות הזנק ונסגרו 396.

• בשנים 2016-2011, נפתחו בישראל 4,029 חברות הזנק. 1,509 מתוכן (37%) נסגרו או השהו את פעילותן עד שנת 2016.

• סך הפדיון של חברות הזנק ב-2016 הסתכם בכ-6 מיליארד ש"ח, עלייה של 2% לעומת 2015 (לוח 1).

• ב-2016 היו כ-27.5 אלף משרות שכיר בחברות הזנק, עלייה של 7% לעומת 2015.

• 72% מחברות ההזנק ו-78% ממשרות השכיר מרוכזים במחוזות תל אביב והמרכז.

• 64% ממשרות השכיר מרוכזות בחברות הפעילות בתחומים מבוססי תוכנה (יישומים לתעשיות ולעסקים, מידע רפואי, אינטרנט, יישומים לטלפון נייד, אבטחה , מסחר אלקטרוני ופרסום).

• בשנת 2016, כ-14% מחברות ההזנק שהיו להן יותר מ-10 משרות שכיר, הוגדרו כ'מהירות צמיחה' (High Growth). כ-7% מחברות ההזנק שהיו להן יותר מ-10 משרות שכיר ופעלו לכל היותר 5 שנים, הוגדרו כ'איילות' (Gazelles).

• בשנים 2016-2014 כ-14% מחברות ההזנק קיבלו מענק לביצוע פעילות מו"פ מרשות החדשנות.

מחזור חיים של חברות הזנק

מחזור החיים ודפוסי פעילות בחברות הזנק על פי פדיון, הוצאות ומשרות שכיר:

מחזור החיים של חברת הזנק מתחלק לשלושה שלבים עיקריים: שלב ההתהוות (Pre-Seed, Seed וכדומה), שבו היזמים מגבשים רעיון, דרך פעולה ומטרה. שלב הפיתוח (Early R&D, R&D וכדומה) של הרעיון ושלב הצמיחה (Initial Growth וכדומה).

בתרשימים מוצגים נתונים על פדיון, הוצאות ומשרות שכיר ממוצעים לחברה, במהלך 10 שנות פעילות. החברות חולקו לשלוש קבוצות: הקבוצה ראשונה מתייחסת לחברות הזנק, הקבוצה השנייה מתייחסת לחברות הזנק שנסגרו  ופעלו לכל היותר חמש שנים. הקבוצה השלישית מתייחסת לחברות הזנק בשלות.

אפשר לראות כי לאורך כל התקופה בממוצע ההוצאות גבוהות מהפדיון וניתן להסיק כי החברות נדרשות למימון חיצוני להמשך פעילותן. יחד עם זאת, חל גידול של 27% בפדיון לחברה לאורך התקופה. גידול זה מעיד על מציאת מקורות מימון הולמים.

שכר חודשי למשרת שכיר

השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר בחברות הזנק בשנת 2016 עמד על 13.8 אלפי ש"ח, עלייה של 6% לעומת 2015, ופי 1.5 מהשכר החודשי הממוצע למשרת שכר בכלל המשק (9.2 אלף ש"ח).

בחברות שבהן היו לכל היותר עשר משרות שכיר, השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר בשנת 2016 היה כ-12.3 אלף ש"ח. בחברות בהן 50-21 משרות שכיר, השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר כ-20.5 אלף ש"ח. בחברות בהן יותר מ-50 משרות שכיר, השכר החודשי הממוצע 21.1 אלף ש"ח, פי 2.3 ביחס לשכר החודשי הממוצע במשק.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה