עליה של 3% בעלות העבודה לשכירים

עליה של 3% בעלות העבודה לשכירים

על פי נתוני הלמ"ס שפורסמו הבוקר, נרשמה עליה של 0.3% בעלות העבודה למשרת שכיר, בתחומי הייצור התעשייתי של ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה בשנת 2015

שיתוף

עלות העבודה למשרת שכיר בתעשייה גדלה בשנת 2015 ב-3% והסתכמה ב-189 אלף שקלים. בנוסף, נרשמה ירידה של ירידה של 0.3% נרשמה במספר משרות השכיר. 

שינויים בענפי התעשייה

בתעשייה, כרייה וחציבה ישנה עלייה של 11.1% בייצור התעשייתי. ישנה ירידה של 0.4% במספר משרות השכיר ועלייה של 1.6% במספר שעות העבודה למעשה. בנוסף נרשמה עליה של  7.6% בפדיון ממכירות לשוק המקומי במחירים קבועים, ועלייה של 6.6% בפדיון ממכירות ליצוא במחירים קבועים.

בענפי התעשייה, ללא כרייה וחציבה וללא טכנולוגיה עילית, נרשמה עלייה של 11.1% בייצור התעשייתי, ובענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית בלטה עליה בחודשים אוקטובר-דצמבר: עלייה של 18.9% בייצור התעשייתי, בהמשך לעליה של 18% בחודשים יולי-ספטמבר 2015.

נתונים ראשוניים אלה, מבוססים על מדגם מפעלי תעשייה שבהם לפחות משרת שכיר אחת. הנתונים נאספים מדי חודש במרכז לאיסוף נתונים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ממדגם מפעלי תעשייה וממקורות מנהליים – המוסד לביטוח לאומי וקובצי מע"מ. 

משרות שכיר למס

 ענף תעשייה, כרייה וחציבה

עפ"י נתונים מקוריים הייצור התעשייתי בחודשים ינואר-דצמבר 2015 עלה ב-2% ובמשרות השכיר נרשמה ירידה של 0.3%, לעומת התקופה המקבילה בשנת 2014.
עפ"י נתוני המגמה הייצור התעשייתי אופיין בירידה בחודשים פברואר-אפריל 2014, ובחודשים יוני-נובמבר 2014 נרשמה עלייה מתמשכת. בחודשים ינואר-מאי 2015 נרשמה ירידה, ומחודש יוני 2015 נרשמה עלייה בנתון המגמה. ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית בלטו בעליות.
במדד משרות שכיר נרשמה יציבות בשנת 2014 ,שנמשכה עד לחודש פברואר 2015 , ומחודש מרס 2015 נרשמה ירידה.
במדד שעות עבודה למעשה בחודשים ינואר-אוגוסט 2014, נרשמה ירידה מתמשכת, בחודשים ספטמבר 2014- יולי 2015 נרשמה יציבות, ומחודש אוגוסט 2015 נרשמה עלייה(עפ"י לוח 7).
ענפי הטכנולוגיה העילית
בחודשים ינואר-אפריל 2014 נרשמה ירידה, מחודש יוני 2014 נרשמה עלייה מתמשכת עד חודש פברואר 2015, בחודשים אפריל-אוגוסט 2015 נרשמה ירידה ומחודש אוקטובר 2015 נרשמה עלייה בנתון המגמה.

נתוני פדיון ממכירות

עפ"י נתונים מקוריים הפדיון מהמכירות לשוק המקומי בחודשים ינואר- דצמבר 2015 עלה ב-1.8% והפדיון ממכירות ליצוא ירד ב-0.5%, לעומת התקופה המקבילה בשנת 2014.
עפ"י נתוני המגמה בפדיון ממכירות לשוק המקומי, במחצית הראשונה של שנת 2014 נרשמה ירידה ובחודשים ספטמבר-דצמבר 2014, נרשמה עלייה .ברביע הראשון של שנת 2015 נרשמה יציבות, ומחודש אפריל 2015 נרשמה עלייה מתמשכת.

בפדיון ממכירות ליצוא בחודשים ינואר-מאי 2014 נרשמה ירידה מתמשכת, בחודשים יוני-נובמבר 2014 נרשמה עלייה מתמשכת, בחודשים דצמבר 2014-אוגוסט 2015 נרשמה ירידה ומחודש אוקטובר 2015, נרשמה עלייה בפדיון.

 

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה