עליה של 11.4% בשכר בענף השירותים הפיננסיים ושירותי הביטוח

עליה של 11.4% בשכר בענף השירותים הפיננסיים ושירותי הביטוח

על פי נתוני הלמ"ס, היתה עליה ניכרת בשכר הממוצע למשרת השכיר בתחום הפיננסיים והביטוח

שיתוף
עליה של 11.4% בשכר

עליה של 11.4% בשכר

על פי נתוני הלמ"ס מדו"ח השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש פברואר 2018 עולה, כי בענף השירותים הפיננסיים ושירותי הביטוח, עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-11.4% בין חודשים דצמבר 2017-פברואר 2018.

נתוני מגמה בחישוב שנתי לפי ענף כלכלי – מחירים קבועים, פברואר 2018

באדיבות הלמ"ס
באדיבות הלמ"ס

בענף מנהל מקומי, ציבורי וביטחון וביטוח לאומי ירד השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים ב-10.3% בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2017-פברואר 2018 בהמשך לירידה של 7.7% בחישוב שנתי בחודשים ספטמבר-נובמבר 2017.

בענף שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות עלה מספר משרות השכיר ב-4.3% בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2017-פברואר 2018 בהמשך לעלייה של 4.2% בחישוב שנתי בחודשים ספטמבר-נובמבר 2017. בענף פעילויות בנדל"ן ירד מספר משרות השכיר ב-3.9% בחישוב שנתי בחודשים דצמבר 2017-פברואר 2018 בהמשך לירידה של 2.3% בחישוב שנתי בחודשים ספטמבר-נובמבר 2017.

נתונים לפי מגזרים – נתונים מקוריים לחודש פברואר (ממוצע לחודש)

בחודש פברואר 2018 המגזר הגדול ביותר היה מגזר החברות הלא-פיננסיות, ובו היו 2.306 מיליון משרות שכיר (64.2% מכלל משרות השכיר במשק). השכר הממוצע למשרת שכיר במגזר זה היה 11,036 ש"ח.

במגזר הממשלתי היו 682.0 אלף משרות שכיר (19.0% מכלל משרות השכיר במשק), והשכר הממוצע במגזר זה היה 10,098 ש"ח.

במגזר המלכ"רים הפרטיים היו 263.7 אלף משרות שכיר (7.3% מכלל משרות השכיר במשק), והשכר הממוצע במגזר זה היה 5,583 ש"ח.

במגזר משקי הבית היו 237.8 אלף משרות שכיר (6.6% מכלל משרות השכיר במשק), והשכר הממוצע במגזר זה היה 4,701 ש"ח.

במגזר החברות הפיננסיות היו 102.7 אלף משרות שכיר (2.9% מכלל משרות השכיר במשק), והשכר הממוצע במגזר זה היה 18,879 ₪.

משרות שכיר ושכר חודשי ממוצע למשרת שכיר במגזר החברות הלא פיננסיות בחודש פברואר 2018

באדיבות הלמ"ס
באדיבות הלמ"ס
כנס משאבי אנוש כנס קהילת הגיוס השנתי 2021

אין תגובות

השאר תגובה