עוברים למשרה חלקית?

עוברים למשרה חלקית?

על פי נתוני הלמ"ס שפורסמו היום (ב'), מספרם של המועסקים שעבדו בהיקף מלא בשבוע ירד ב-1.3% לעומת הרבעון הרביעי 2017 - ירידה של כ-34 אלף מועסקים

שיתוף
מועסקים במשרה חלקית

מועסקים במשרה חלקית

על פי נתוני הלמ"ס מסקר כוח אדם לחודש מרס ולרבעון הראשון 2018 שהתפרסם היום, ניכר כי עובדים מעדיפים לעבוד באופן חלקי.

מספרם של המועסקים שעבדו בהיקף מלא (35 שעות ויותר) בשבוע הקובע ירד ב-1.3% לעומת הרבעון הרביעי 2017 (ירידה של כ-34 אלף מועסקים), ואילו מספרם של המועסקים שעבדו בהיקף חלקי (פחות מ-35 שעות) בשבוע הקובע עלה ב-1.7% לעומת הרבעון הרביעי 2017 (תוספת של כ-17 אלף מועסקים).

סקר כוח אדם הוא המקור העיקרי למידע על כוח העבודה בישראל והוא נערך באופן שוטף על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

החל משנת 2018 רואיינו בממוצע בכל חודש באופן שוטף כ-19,500 בני 15 ומעלה. אוכלוסיית הסקר כוללת את התושבים הקבועים של מדינת ישראל, כמו גם תיירים ותושבים ארעיים השוהים בישראל יותר משנה ברציפות. הסקר מאפשר מעקב אחר ההתפתחות בכוח העבודה, גודלו ותכונותיו, היקף האבטלה ועוד.

עובדים שנעדרו מעבודתם

מספרם של המועסקים הנעדרים זמנית מעבודתם בשבוע הקובע עלה ברבעון הראשון של 2017 ב-9.9% לעומת הרבעון הרביעי 2017 (תוספת של כ-24 אלף מועסקים).

מספר המשתתפים בכוח העבודה

מספר המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה הגיע במרס 2018 ל-4.019 מיליון נפש. מהם 3.875 מיליון מועסקים וכ-144 אלף בלתי מועסקים. בקרב המועסקים, 2.030 מיליון היו גברים (2.042 מיליון בפברואר 2018) ו-1.845 מיליון היו נשים (1.859 מיליון בפברואר 2018).

אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה ירד ל-63.5% (לעומת 64.2% בפברואר 2018). אחוז זה בקרב הגברים בני 15 ומעלה (ראה תרשים 3) ירד ל-68.3% (לעומת 68.9% בפברואר 2018), ובקרב הנשים בנות 15 ומעלה אחוז זה ירד ל-59.0% (לעומת 59.7% בפברואר 2018).

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה ירד בחודש זה ל-3.6% (לעומת 3.8% בפברואר 2018, ראה תרשים 1). אחוז הגברים בני 15 ומעלה הבלתי מועסקים (ראה תרשים 2) ירד ל-3.9% (לעומת 4.0% בפברואר 2018), ואחוז הנשים בנות 15 ומעלה הבלתי מועסקות ירד ל-3.3% (לעומת 3.6% בפברואר 2018).

שיעור התעסוקה (המחושב כאחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה) בקרב בני 15 ומעלה ירד ל-61.3% במרס 2018 (לעומת 61.8% בפברואר 2018). שיעור התעסוקה בקרב הגברים בני 15 ומעלה (ראה תרשים 4) ירד ל-65.6% (לעומת 66.2% בפברואר 2018), ושיעור התעסוקה בקרב הנשים בנות 15 ומעלה ירד ל-57.1% (לעומת 57.6% בפברואר 2018).

ממוצע שעות העבודה בשבוע למועסק

ממוצע שעות העבודה בשבוע למועסק ירד ל-36.2 ברבעון הראשון של 2018 (לעומת 36.4 ברבעון הקודם). ממוצע שעות עבודה בשבוע לשכיר עלה ל-36.2 ברבעון הראשון של 2018 (לעומת 36.4 ברבעון הקודם).

מועסקים חלקית שלא מרצון – נתונים מקוריים. החל משנת 2018 שונתה הגדרה של מועסקים חלקית שלא מרצון בעקבות המעבר לשאלון חדש ומורחב. מספר מועסקים חלקית שלא מרצון הגיע לכ-58 אלף ברבעון הראשון של 2018, וחלקם מכלל המועסקים הגיע ל-1.5%.

חלקם של הגברים המועסקים חלקית שלא מרצון מכלל הגברים המועסקים הגיע ל-1.0% וחלקן של הנשים המועסקות חלקית שלא מרצון מכלל הנשים המועסקות הגיע ל-2.0%.

מועסקים לפי משלח יד

בקרב המועסקים, התוספות הגדולות היו בקרב עובדי מכירות ושירותים (כ-40 אלף מועסקים), בקרב בעלי משלח יד אקדמי (כ-23 אלף מועסקים) ובקרב מנהלים (כ-12 אלף מועסקים).

הירידות הגדולות היו בקרב עובדים מקצועיים בתעשייה ובבינוי ועובדים מקצועיים אחרים (כ-16 אלף מועסקים) ובקרב הנדסאים, טכנאים, סוכנים ובעלי משלח יד נלווה (9 אלף מועסקים).

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה