נשמרת מגמת היציבות בשוק העבודה

נשמרת מגמת היציבות בשוק העבודה

בחודש אוגוסט נשמרת מגמת היציבות בשוק העבודה למרות העלייה העונתית במספר המפוטרים, שמקורה במפוטרי הקיץ

שיתוף

על פי נתוני דו"ח דופק שוק העבודה כפי שפורסמו הבוקר (ג'), בחודש אוגוסט 2016 נשמרה מגמת היציבות בשוק העבודה. זאת למרות העלייה העונתית במספר המפוטרים בקיץ.

נתוני הדו"ח מראים כי בחודש אוגוסט 2016 התייצבו בלשכות התעסוקה ברחבי הארץ 180.8 אלף דורשי עבודה – נתון מנוכה עונתיות. מספר זה מהווה עלייה של 1.6% ביחס לחודש הקודם-  יולי 2016, אז עמד הנתון על 178 אלף דורשי עבודה.

בחודשים יולי ואוגוסט חלה עלייה באבטלה אותה ניתן לאפיין כעונתית, לכן ולא ניתן להסיק ממנה שבירה כלשהי במגמת הירידה באבטלה הנמשכת מדצמבר 2014. במדדים שאינם מושפעים מפיטורי קיץ, כגון מדד הבטחת הכנסה, ניתן לראות המשך ירידה.

במבט ארוך טווח ניכר שיפור משמעותי במגמות האבטלה: בשלושת החודשים האחרונים – יוני, יולי ואוגוסט, עמד המספר החודשי הממוצע של דורשי העבודה על 176.2 אלף דורשי עבודה. מדובר במספר הנמוך ב- 8.1% ביחס לרבעון המקביל בשנת 2015 בו המספר החודשי הממוצע של דורשי העבודה עמד על 191.6, וירידה של 14% ביחס לרבעון המקביל בשנת 2014, בו עמד מספר דורשי העבודה הממוצע על 204.8.

מפוטרים ומתפטרים חדשים

בחודש אוגוסט 2016 עמד מספר המפוטרים והמתפטרים החדשים על 20 אלף איש ואישה. מספר זה מהווה עלייה של כ- 5% ביחס לחודש הקודם, יולי 2016, בו עמד המספר על 19 אלף איש ואישה. העלייה מתרחשת על אף שמתוך סך המפוטרים והמתפטרים, חלה ירידה בכמות המצטרפים החדשים מפיטורין, שעמדה החודש על 11.3 אלף איש ואיש, ירידה של 4.2% לעומת חודש יולי בו עמד המספר על 11.8 אלף.

תובעי אבטלה

בחודש אוגוסט 2016 עמד מספר תובעי אבטלה שאינם אקדמאים על 71.1 אלף איש ואישה, נתון שמהווה עלייה של 7.8% ביחס לחודש הקודם, בו עמד המספר על 66 אלף איש ואישה. מספר תובעי אבטלה שאינם אקדמאים נמצא בירידה מתונה במהלך השנתיים האחרונות וייתכן כי העלייה בחודשי הקיץ נובעת מתופעת מפוטרי הקיץ. מספר תובעי אבטלה אקדמאים עמד על 19 אלף איש ואישה, ללא שינוי משמעותי לעומת חודש יוני.

תובעי הבטחת הכנסה – גברים ונשים תובעי קצבת קיום

בחודש אוגוסט 2016 עמד מספר תובעי הבטחת הכנסה על 89.9 אלף איש ואישה. מספר זה מהווה ירידה של 1% ביחס לחודש הקודם, יולי 2016, בו עמד המספר על 90.8 אלף. מאלו, תובעי הבטחת הכנסה בעומק של מעל 270 יום עמד בחודש יולי על 58.3 אלף איש ואישה. מספר זה מהווה ירידה של 0.8% ביחס לחודש הקודם, אז עמד מספר תובעי הבטחת הכנסה בעומק אבטלה על 58.8 אלף. מספר תובעי הבטחת הכנסה נמצא בירידה מתונה וקבועה מזה כשנתיים.

יש לציין כי כל הנתונים מנוכי עונתיות.

דוח דופק 2016

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה