שיתוף

לקראת החופש הגדול מתכננים בני נוער רבים לעבוד בחופשת הקיץ. אלא שלהעסקת בני נוער יש כללים ברורים, וארגונים שמתכוונים להעסיק אותם חייבים להיות מודעים אליהם.

ראשית, העסקת בני נוער בגילאים 15 עד 18 חייבת להיעשות בעבודות קלות שאינן מזיקות לבריאותם או להתפתחותם של בני הנוער, לרבות מספר שעות ההעסקה, כפי שייקבע על-ידי שר התמ"ת.

גיל ההעסקה המינימלי לנוער הוא 15 שנה, אלא שבחופשות רשמיות מלימודים ניתן להעסיק גם בני 14, על פי הכללים הבאים:

1 אסור להעסיק בני נוער בשעות הלימודים, אלא אם כן מתקיימות נסיבות מסויימות.

2 ניתן להעסיק בני נוער שטרם מלאו להם 14 שנים בהופעות ציבוריות, במודעות פרסומת ובסרטוני פרסומת, אבל יש לקבל לשם כך אישור מההורים והיתר מיוחד ממשרד הכלכלה.

במקרים של העסקת בני נוער שגילם נמוך מגיל העסקה המותר בחוק, ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה כנגד המעסיק.

ומה קורה כאשר נערים הועסקו בחופשת הקיץ ורוצים להמשיך לעבוד באותו ארגון גם במהלך הלימודים. ובכן, אסור להעסיק במהלך שנת הלימודים בני נוער שחל עליהם חוק לימוד חובה, אלא אם כן מלאו להם 15 שנים ומתקיים אחד התנאים הבאים:

1 בני הנוער מועסקים כחניכים לפי חוק החניכות. כלומר: הם עובדים במטרה לרכוש מקצוע באמצעות העבודה ותך כדי לימוד בשיעורי מקצוע שאושרו על פי חוק החניכות.

2 יש אישור של מפקח מטעם משרד החינוך לכך שבני הנוער המועסקים השלימו חינוך חובה לפני תום תקופת הלימוד המתאימה לגילו.

3 בני הנוער אינם מסוגלים ללמוד באופן סדיר במוסד חינוך מוכר ולאור זאת יש להם פטור מחוק לימוד חובה. כל זאת, בתנאי שיש היתר לכך ממשרד התמ"ת.

אשר להעסקת בני נוער בגילאים 16 עד 18: אסור להעסיק בני נוער שגילם 16 או יותר, גם אם מלאו 18 שנה, ושחל עליהם חוק לימוד חובה.

היוצא מהכלל לגבי חוק זה הוא מקרים בהם נמסרה למעסיק הודעה ממוסד החינוך שבו לומד הנער לגבי שעות הלימודים שלו, כאשר בשעות הלימודים הער לא מועסק על ידי המעסיק.

מעסיק שרוצה להעסיק בני נוער חייב שיהיו ברשותו: אישור רפואי עדכני של הנער או הנערה, צילום תעודת הזהות של הנער או הנערה, או צילום תעודת הזהות של אחד ההורים, לרבות רישום הנער או הנערה בספח.

מעסיק יחיד שאינו עסק, המעסיק בני נוער בגיל שהינו צעיר מגיל המינימום צפוי לקנס בסכום של יותר מ-17 אלף שקלים. מעסיק אחר המעסיק בני נוער מתחת לגיל המינימום עלול להקנס בסכום של יותר מ-35 אלף שקל.

סדנת פרזנטציה אפקטיבית והעברת מסרים מרחוק

אין תגובות

השאר תגובה