מעורבות ושביעות רצון ממקום העובדה – ממצאים ומסקנות

מעורבות ושביעות רצון ממקום העובדה – ממצאים ומסקנות

עובדים רוצים לממש את יכולותיהם וכישוריהם, הם מייחסים חשיבות ליחסיהם עם ההנהלה ומוכנים להשקיע את מירב מאמציהם בארגון. אנשי משאבי אנוש יכולים למנף זאת!

שיתוף
סקר שביעות רצון עובדים

ארגון SHRM (קיצור של Society for Human Resources Management) פרסם דוח עם ממצאים משנת 2012 בנוגע לגורמי שביעות רצון ומעורבות של מועסקים במקום העבודה. מהנתונים אפשר לגזור מסקנות ליישום בארגון.

מה גורם לעובדים להיות מעורבים יותר?

אלו היו תשובותיהם של המשתתפים בסקר:

  •  83% מהנסקרים אמרו שמה שגורם להם למעורבות הוא העובדה שהם נחושים להשלים את המוטל עליהם בעבודתם ולהשיג את המטרות וכי הם משוכנעים שיוכלו לעשות זאת.
  • 79% ציינו שביעות רצון ממערכות היחסים שלהם עם העובדים האחרים.
  • 75% הביעו סיפוק מההזדמנויות שניתנו להם להשתמש בכישוריהם וביכולותיהם במקום העבודה.
  • 72% הביעו סיפוק מהאופן שבו עבודתם תרמה להשגת היעדים העסקיים של הארגון.
  • 71% דיווחו שלעתים קרובות הפנו את כל מאמציהם לעבודתם וכי הם מרוצים מיחסיהם מהממונה הישיר עליהם.

נתון נוסף, שהופק לאחר ניתוח הממצאים לפי גיל ומין, הראה שרק העובדים שכבר פרשו לגמלאות והעובדים המבוגרים מיקמו את היחסים עם הממונה עליהם בין הגורמים החשובים המשפיעים על מעורבותם במקום העבודה.

ומה גורם לתחושת שביעות רצון ממקום העבודה? רשימת התשובות כאן ארוכה ומסתבר שהיא משתנה עם השנים. בין חמשת הגורמים שהיו בחמישייה המובילה ב-2002, רק שני הראשונים ברשימה שלהלן "שרדו"  והגיעו ל-2012:

  • 63% דירגו את ההזדמנות להשתמש בכישורים וביכולות כגורם החשוב ביותר לשביעות רצון ממקום העבודה.
  • 61% דירגו את הביטחון במקום העבודה כגורם החשוב ביותר.
  • 60% ייחסו את החשיבות הרבה ביותר לנושא התשלום והפיצויים.
  • 57% הגדירו כחשובה ביותר את התקשורת בין העובדים לבין ההנהלה הבכירה.
  • 54% שמו את הדגש על היחסים שבינם לבין הממונה הישיר עליהם.

שווה להשקיע במעורבות העובדים ובשביעות הרצון שלהם

מה המעסיקים יכולים ללמוד מהנתונים הללו? אלה המסקנות של SHRM המבוססות על מחקרים קודמים:

לחברות רבות קשה למצוא עובדים שלהם היכולות הנדרשות בארגון. מכיוון שאחד הגורמים החשובים – הן למעורבות בעבודה והן לסיפוק מהעבודה – הוא תחושת העובד שהוא ממצה את יכולותיו וכישוריו, יש לשאוף לפתוח משרות מאתגרות עבור עובדים מתוך הארגון. כך הם יתקדמו בסולם התפקידים, ייהנו ממימוש עצמי ויפנו תפקידים בדרגים נמוכים יותר, שעבורם קל יותר לאנשי כוח אדם למצוא מועמדים חדשים.

תשלומים ופיצויים חשובים לעובדים ורק מעטים מרוצים מהם. ההמלצה היא לחלוק מידע עם העובדים לגבי מדיניות תשלום הפיצויים בחברה, להסביר שהיא קבועה ולסייע להם להבין מה כוללת חבילת הפיצויים, התשלומים וההטבות שמגיעה להם.

שביעות רצון ומעורבות במקום העבודה הם גורמים שאין להסתפק במדידתם אחת לשנה ויש להבנות אותם כחלק מפעילותו היומיומית של הארגון. האחריות על מימושם משותפת לעובד ולמעסיק. שניים מהגורמים המובילים בשביעות רצון מעבודה הם היחסים עם הממונה הישיר והתקשורת בין העובדים לבין ההנהלה הבכירה. גורמים אלה גם צוינו כחשובים למעורבות העובדים. דרג הביניים צריך להיות קשוב יותר לעובדים להעביר באופן קבוע משוב אל ההנהלה הבכירה, ועל ההנהלה הבכירה לערב יותר את דרג הביניים בישיבות אסטרטגיות ובפעילויות אחרות ובכך ליצור מעגל ידע פעיל יותר ולבנות גשר בין העובדים לביו ההנהלה.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה