שיתוף

פרויקט התמודדות משאבי אנוש עם נגיף הקורונה

העובד שלכם חגג במסיבות המוניות ללא מסיכה, או שהוא עטה מסיכה אבל האנשים סביבו לא הקפידו הקפדה יתרה על ההנחיות, או שהוא רק פגש חברים ושהה במחיצתם זמן רב, וכל הזמן הזה, אף אחד מהנוכחים אינו עוטה מסיכה, או שהוא הלך לסופר או לחנות לחומרי בניין או מכל סיבה אחרת, העובד שלכם קיבל פתאום הודעה שהוא שהה ליד חולה מאומת ועליו להיכנס לבידוד.

למעסיקים אין שליטה על מידת ההקפדה של עובדיהם על ריחוק חברתי בשעות שלאחר העבודה, אין להם שליטה על הקפדת העובדים על עטיית מסיכות, וודאי שאין להם שליטה על המצאות ילדיהם של העובדים במקומות בהם הם עלולים להיות בקרב חולה מאומת.

והם גם לא יכולים למנוע מהעובד לנסוע לחופשה בחו"ל ולחזור לבידוד.

ובכל זאת, כאשר עובד מקבל הודעה שעליו להיות בבידוד, מכל סיבה שהיא, ומקום העבודה הוא כזה שלא ניתן לעבוד עבורו מרחוק, מי שנדרש לשלם תמורת הבידוד הזה, הוא המעסיק.

אם כן, מהם באמת הכללים לגבי שהייה בבידוד, מי משלם לעובד עבור ימי הבידוד וכמה, אילו עובדים זכאים לקבל דמי בידוד, ואיך כל נושא התשלומים מתנהל.

"בנובמבר אשתקד חוקק בכנסת חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף קורונה החדש) (הוראת שעה),קובי חתן התשפ"א-2020 ("הוראת השעה"), הנוגעת להשתתפות המדינה בעלויות דמי הבידוד לעובדים המחוייבים להימצא בבידוד מכוח הוראות משרד הבריאות", מסביר עו"ד קובי חתן, מומחה לדיני עבודה.

"ראשית יש לציין, כי עובד שהוא חולה קורונה אינו זכאי לדמי בידוד, אלא לדמי מחלה על פי הוראות חוק דמי מחלה.

"שנית, על פי הוראת השעה, עובדים הזכאים לדמי בידוד הם אלה שעומדים בכל אחד מהתנאים הללו (נדרשת עמידה בכל התנאים):

1 "העובד נעדר מעבודתו מכיוון שחלה עליו חובת בידוד או שחלה על ילדו חובת בידוד. מדובר בילד שטרם מלאו לו 16 שנים או שהוא אדם עם מוגבלות הנזקק לסיוע אישי.

2 "העובד דיווח על הבידוד למשרד הבריאות לפי צו בידוד בית והציג בפני המעסיק העתק מהדיווח.

3 "עובד שנדרש לנסוע לחו"ל מטעם המעסיק ונדרש לבידוד עם שובו ארצה, זכאי לקבל מהמעסיק תשלום דמי בידוד עבור ימי העבודה שבהם הוא נעדר מעבודתו בתקופת הבידוד.

4 "העובד שהה בבידוד לפי צו בידוד בית".

מה קורה לגבי עובדים שנסעו לחופשה פרטית בחו"ל ועם חזרתם הם נאלצים להיות בבידוד כתוצאה מאותה חופשה?

"עובד שנדרש לבידוד משום שהגיע לישראל ממדינה אחרת, לאחר שנסע נסיעה פרטית ולא מטעם המעסיק, אינו זכאי לדמי בידוד בהתאם למתווה זה".

מי משלם עבור ימי הבידוד?

"עובד שעומד בכל ארבעת התנאים שציינתי, זכאי לתשלום דמי בידוד מהמעסיק עבור ימי העבודה בהם נעדר מעבודתו בתקופת הבידוד, למעט יום בידוד אחד.

"תמורת היום האחד יכול העובד לקבל תשלום על חשבון יום חופשה שנתית".

כמה ואיך יש לשלם לעובד עבור ימי הבידוד?

"התשלום בגין ימי הבידוד הוא בגובה דמי המחלה לפי סעיפים 5 ו-6 לחוק דמי מחלה. דמי הבידוד ישולמו על פי שבוע העבודה הרגיל של העובד, כלומר, חמישה או שישה ימי עבודה.

"אם קיים במקום העבודה הסדר מיטיב, לפיו העובד זכאי לדמי מחלה (או דמי בידוד) מהיום הראשון להיעדרות, הוא יהיה זכאי לתשלום גם בעד יום הבידוד שאינו בתשלום, אלא אם המעסיק הודיע לו כי אינו זכאי לתשלום בגין יום זה".

כמה ימי מחלה ניתן להפחית ממכסת ימי המחלה של העובד עבור ימי הבידוד?

"עד חודש אוגוסט יכול היה המעסיק להפחית ארבעה ימי מחלה מסך יתרת ימי המחלה שעמדו לזכות העובד.

"החל מאוגוסט 2021, בעקבות קיצור תקופת הבידוד,  ניתן לקזז רק שלושה ימי מחלה מסך ימי המחלה שנותרו לעובד".

מה קורה במקרה בו לעובד לא נותרה מכסת ימי מחלה?

"כאשר לעובד לא נותרה מכסת ימי מחלה, המעסיק יכול להכניס אותו ליתרה 'שלילית' על חשבון ימי המחלה העתידיים.

"במקרים בהם תסתיים העסקתו של עובד שיש לו מכסה 'שלילית' של ימי מחלה, ניתן יהיה לקזז את ימי המחלה הללו ממכסת ימי החופשה המגיעים לעובד.

"במקרים בהם לעובד לא נותרו גם ימי חופשה, לא ניתן לנכות את המחסור בימי מחלה צבורים מזכויותיו האחרות של העובד, והחוב בגין ימי המחלה ימחק".

המשך ההסברים על ההנחיות לגבי ימי הבידוד לעובדים והתשלום עבורם – בכתבה הבאה: מי משלם עבור ימי הבידוד של העובדים – חלק ב'.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה