כלי חדשני וראשון בישראל יושק בקרוב: מדד הגיוון בעסקים

כלי חדשני וראשון בישראל יושק בקרוב: מדד הגיוון בעסקים

בחודשים הקרובים תשיק נציבות השוויון כלי חדשני וראשון מסוגו בישראל – מדד הגיוון בעסקים שישקף את מצב הייצוג והשכר של מספר אוכלוסיות הסובלות מהדרה ואפליה בשוק העבודה

שיתוף

נציבת שוויון ההזדמנויות בעבודה, עו"ד מרים כבהא, הגישה אמש לראש הממשלה ושר הכלכלה והתעשייה, בנימין נתניהו, את הדו"ח השנתי המסכם את פעילותה של הנציבות לשנת 2015.

לדברי עו"ד כבהא, האתגר המרכזי הניצב לפתחו של שוק העבודה הוא היכולת להכיל ולשלב את כלל האוכלוסיות בישראל.

נציבות השוויון שמה לה למטרה לספק למעסיקים ולעובדים את הכלים ליצירת שוק עבודה מגוון ושוויוני כאשר האתגר הנציב בפניהם כעת הוא לבנות שוק עבודה שמבוסס על שוויון הזדמנויות, גיוון והכלה.

הנציבה ציינה כי בשנת 2015 החלה הנציבות ביישום מערך הכשרות והדרכות למעסיקים ומנהלים בתחומים שונים בשוק העבודה. ההכשרות התמקדו במתן כלים לגיוס מגוון עובדים ושימור עובדים מקבוצות מגוונות באוכלוסייה. הנציבות תמשיך לפתח את תחום זה ותספק תוכניות עומק להטמעת שוויון וגיוון בשוק העבודה, כל זאת לצד הגברת המודעות לעצם קיומה של הנציבות ככתובת לאוכלוסיות המופלות, והגברת האכיפה בתחום. 

 להלן עיקרי הדו"ח:

במהלך שנת 2015, טופלו בנציבות השוויון 729 פניות.

גידול חד נרשם בפניות על רקע מוצא לאום – 146%.  69% מתוך פניות אלו היו של בני ובנות העדה האתיופית. בנוסף נרשמה עלייה בפניות על רקע מין – 29% ולאום -23%.

במהלך שנת 2014 טופלו בנציבות השוויון הזדמנויות בעבודה שבמשרד הכלכלה 729 פניות. 

בפניות על רקע מוצא חל הגידול החד ביותר – 146%. מתוך הפניות הללו, למעלה משני שלישים היו של יוצאי אתיופיה. גם בפניות על רקע מין נרשם גידול. מגמה זו מעידה בראש ובראשונה על עלייה בתחושת הלגיטימציה להתלונן שחשים מועסקים יוצאי העדה האתיופית, ככל הנראה על רקע אירועי המחאה של השנה האחרונה. מגמת הגידול בפניות על רקע לאום שהחלה כבר בשנת 2014 והתגברה בשנת 2015, מדגישה את ההשלכות של אירועי צוק איתן וגל הפיגועים שפוקד את ישראל בחודשים האחרונים, על מועסקים מהחברה הערבית, הסובלים מקשיים הולכים וגוברים לשמור על מקום עבודתם. כמו כן, העלייה בפניות עולה בקנה אחד עם פעולות של יישוג והנגשה שמבצעת נציבות השוויון בקרב המגזר הערבי, על מנת לעודד מועסקים/ות ממגזר זה להתלונן בגין אפליה, ובדרך זו, להגביר את האכיפה של אפליה מחמת לאום.

מנגד, נרשמה בשנת 2015 ירידה בשיעור הפניות על רקע היריון, הורות ושירות מילואים. בסך הכל, נרשמה ירידה של 6.6% בפניות לנציבות, בעיקר על רקע הירידה במספר פניות ההיריון, המהוות, גם בשנה זו, שליש בקירוב – 31% מהפניות לנציבות השוויון.

בפניות בנושא מוצא נרשם בשנת 2015 הגידול החד ביותר בשיעור של 146% משנת 2014. מתוך פניות אלו, 69% הגיעו מבני ובנות העדה האתיופית, כך שניתן להסיק שגידול זה מבטא בעיקר שיפור בתחושת הלגיטימציה להתלונן שחשים בעיקר מועסקים ממוצא אתיופי, על רקע האירועים המחאתיים מהשנה האחרונה.

בפניות בנושא לאום ניתן לראות כי גם בשנת 2015 נמשכה מגמת העלייה במספר ובשיעור הפניות, מרמה של 48 פניות ב-2014, שהיוו 6% מסך הפניות לנציבות, ל-59 פניות שהיוו 8% מקרב הפניות לנציבות בשנה זו.

מועסקים מהחברה הערבית מתקשים לשמור על מקום עבודתם

הגידול ביחס לתקופה המקבילה אשתקד הוא בשיעור של 23%, מה שמדגיש את ההשלכות של אירועי צוק איתן וגל הפיגועים שפוקד את ישראל בחודשים האחרונים, על מועסקים מהחברה הערבית הסובלים מקשיים הולכים וגוברים לשמור על מקום עבודתם. כמו כן, העלייה בפניות עולה בקנה אחד עם פעולות של יישוג והנגשה שמבצעת נציבות השוויון בקרב המגזר הערבי, על מנת לעודד מועסקים/ות ממגזר זה להתלונן בגין אפליה, ובדרך זו, להגביר את האכיפה של אפליה מחמת לאום.

פניות לנציבות המדינה

 

אפליה מחמת הריון ומגדר

שליש בקירוב – 31% מהפניות לנציבות בשנת 2015 היה על רקע אפליה מחמת היריון.

עוד כעשירית 11% מהפניות שהתקבלו היו בנושא גיל, 9% בגין מין, 8% בנושא לאום ו-6% לגבי שירות מילואים. עוד ניתן ללמוד כי 38% מהפניות בשנה זו היו עקב פיטורים מהעבודה,

רבע בקירוב (23%) בעניין הרעה בתנאי העבודה וכחמישית (21%) לגבי אפליה בקבלה לעבודה. בדומה לשנים קודמות, גם השנה שני שלישים בקירוב (61%) מהפניות הגיעו מנשים, ועוד למעלה משליש (37%) – מגברים. בחינה מעמיקה יותר של פניות הנשים מעלה כי למעלה מ-40% פנו לנציבות בגין אפליה על רקע היריון. אם מוסיפים לזה את שיעור הפונות בגין אפליה מחמת טיפולי פוריות והורות, מתקבל שיעור של 56% שפנו בנושאי אפליה הקשורים לתהליך הבאת הילדים וגידולם. תרשים 5 מלמד ש-44% מהפונות התלוננו על פיטורים, רבע פנו לגבי אפליה בתנאי העבודה ו-16% על אפליה בקבלה לעבודה.

פילוח פניות הגברים לפי נושא הפנייה מלמד כי הנושאים השכיחים ביותר שבגינם פנו אלו בשנה האחרונה הם שירות מילואים (16%), גיל (15%), לאום (13%), היריון (עבור בנות זוג – 10%), מוצא ודת (7% בכל עילה בנפרד). ככלל, גברים פונים בנושאים מגוונים יותר, בעוד שאצל נשים העילות ה"נשיות המסורתיות", הקשורות באחריות ההורית, הן השכיחות ביותר.

רישום ליריד משאבי אנוש

אין תגובות

השאר תגובה