שיתוף

ככל שהעבודה מהבית הולכת והופכת שגרה ברבים מהארגונים, ככל שיותר ויותר עובדים אכן עובדים מהבית, וככל שהמשבר נמשך ועדיין לא רואים את סופו, כך גובר הצורך לקבע כללי עבודה שיתאימו להעסקת עובדים מהבית.

יש הטוענים כי שיטת ההעסקה מהבית צריכה להתבצע על פי כללים שונים מאלו שבמשרד. שכן, כל עוד העובדים הגיעו לעבודה במשרדים, הדגש ביחסי העבודה היה על הפיקוח מקרוב של עבודתם העובדים.

לעומת זאת, כאשר העובדים אינם מגיעים למשרד ועובדים מהבית, על המנהלים לוותר על נושא הפיקוח ולמדוד את עבודתו של כל עובד על פי תוצאות והישגים בלבד.

ועם זאת, יש עדיין תחומים בהם מוטל על המנהלים ובעיקר על מנהלי משאבי האנוש לפקח על העובדים שעובדים מביתם, ובעיקר על התנהלותם במסגרת שעות העבודה, לרבות התנהגות בלתי תקינה זה כלפי זה, לא פחות מאשר הם פיקחו על כך במשרד.

אין ספק שהתנהלות לא ראויה של עובדים מסוימים זה כלפי זה יוצרת אווירה רעילה שפוגעת בתפוקה ובמורל של שאר העובדים.

כדי למנוע זאת, על המנהלים היירים וגם על מנהלי משאבי האנוש לנקוט בפעולות שממחישות לכל עובד כי הארגון לא יסבול מצב בו עובדים נוהגים זה בזה בצורה לא ראויה, גם אם מדובר בעבודה מרחוק.

אחת הבעיות באיתור של התנהגות לא ראויה של עובד מסוים כלפי עובד אחר היא שכאשר העובדים מרוחקים ועובדים מביתם, לא ניתן לזהות מיידית סימני מצוקה של העובד שההתנהגות הבלתי ראויה כוונה כלפיו.

בנוסף, ניתן להניח, כי עובד שסובל מהתנהגות בלתי ראויה כלפיו יחשוש להתלונן מבגלל החשש כי הוא יפוטר או שדבריו יתקבלו בצורה הלא נכונה.

לכן על המנהלים ובעיקר על מנהלי משאבי האנוש מוטל לזהות בעיות מסוג זה. אחד הסימנים לכך שהתנהגות בלתי ראויה בין עובדים אכן מתרחשת, הוא כאשר הצוות אינו מצליח לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו.

כלומר, אין זה די שהמנהלים או מנהלי משאבי האנוש ישאלו את העובדים אם הכול בסדר, אלא עליהם לנסות לאתר בעצמם באופן יזום בעיות מסוג זה, כדי למנוע פגיעה אפשרית חמורה יותר בהמשך.

כדי לאתר התנהלות בלתי רצויה, ולעצור אותה בזמן, על מנהלי משאבי האנוש להנחיל לעובדים את  כללי ההתנהגות הנדרשים בעבודה מרחוק.

יש להבהיר לכל העובדים כי הארגון מצפה מהם להתנהגות והתנהלות ראויה, גם כאשר הם נמצאים בביתם, ספונים מאחורי המקלדת.

התנהגות בריונית של עובד אחד כלפי אחר קלה יותר לביצוע כאשר העובד שנוהג בבריונות (או בכל סוג של התנהלות לא ראויה) אינו חשוף לשאר העובדים והמנהלים.

אם עובד שנוהג במצורה לא ראויה יחשוב שהתנהגותו תעבור ללא תגובה חריפה מצד המנהלים, זה עלול לעודד אותו להמשיך לנהוג כך.

לכן חשוב לוודא כי ברשימת ה"עשה ואל תעשה" בכל הקשור להתנהגות בין עמיתים, יהיה מקום משמעותי לניסוח כללים של התנהגות של עובדים זה כלפי זה באונליין.

יש להבהיר לכל עובד כי הארגון לא יסבול שום צורה של התנהגות בלתי מקצועית, בין אם בהודעות ווטסאפ, בהודעות דואר אלקטרוני או בכל צורת תקשורת אחרת.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה