שיתוף

מחוברות עובדים היא מושג שחשיבותו הולכת ועולה בעשור האחרון, והיא ממשיכה לגבור על אף משבר הקורונה והאבטלה שנוצרה בעקבותיו.

עבור ארגונים רבים, עובדים בעלי מידת מחוברות גבוהה לארגון מהווים כלי ליצירת שותפות אסטרטגית בעסקי הארגון.

מאחד המחקרים שבוצעו בעולם עולה, כי הרעיון של מחוברות עובדים זוכה כעת לחשיבות רבה עוד יותר, מכיוון שזוהו סוגי התנהגות רבים המשפיעים על ביצועי העובדים ועל רווחתם במקום העבודה.

לאור העובדה שחברות בכל הענפים שואפות לשרוד ואף לתפוס מקום טוב בתחרות הכלל עולמית הקשה, רווחתם הפיזית והנפשית של העובדים היא אחד ההיבטים החשובים שבהם צריכים מנהלי משאבי אנוש להתמקד.

לפיכך, מחוברות עובדים נתפסת כיום כמקור רב עוצמה ליתרון תחרותי, בעיקר בתקופות סוערות המאופיינות באי וודאות.

המחקר בחן את הרעיון של מחוברות עובדים והגיע למסקנה כי יש כמה מנועים מרכזיים היוצרים ואף מגבירים את מחוברות העובדים לארגון ובראשם השלושה הבאים:

1 תקשורת טובה בין העובד לארגון.

2 איזון חיים האישיים מול העבודה.

3 ומנהיגות חיובית לארגון.

עובדים שמידת המחוברות שלהם לארגון גבוהה, משקיעים הרבה יותר במשימותיהם, גם כאשר הארגון לא יכול לתגמל אותם בהתאם.

ממחקר שבוצע בארה"ב עולה, כי בארגונים שפעלו להגברת רמת מחוברות העובדים חלה ירידה של כ-41% במספר ההיעדרויות מהעבודה.

המשמעות של ירידה במספר היעדרויות היא הלך רוח חיובי כלפי הארגון. רמת מחוברות גבוהה שמתבטאת בירידה במספר ההיעדרויות משמעה שבקרב העובדים שחשים מחוברים לארגון, פוחתת משמעותית ההתנהגות של התחמקות מהעבודה.

הנקודות בהן הארגון צריך להתחיל לדאוג ולבדוק את מידת המחוברות של עובדיו הן הנקודות בהן:

1 עובדים משקיעים פחות בכל משימה.

2 מידת היוזמה של העובדים פוחתת.

3 לעובדים לא אכפת אם הם מייצרים חדשנות או לא.

4 העובדים מודדים את כמות העבודה שהם משקיעים רק על פי מספר השעות שהם משקיעים, ולא מעבר לכך.

ממחקרים שבוצעו בארה"ב על ידי גופי מחקר אחרים עולה, כי ארגונים בארה"ב משקיעים כל שנה (בנטרול השפעת משבר הקורונה) כ-720 מיליון דולר בהגברת מחוברות העובדים.

השאלה הגדולה היא איך קורה שלמרות ההשקעה הרבה ועל אף המודעות הרבה, עדיין מעט מדי עובדים חשים מחוברים לארגון.

כדי לשפר את המצב, כל ארגון צריך להגדיר לעצמו איך הוא רואה את המושג מחוברות עובדים מתבטא בפועל ומה משמעות המושג הזה עבור הארגון הספציפי.

במילים אחרות, כל ארגון צריך להגדיר עבור עצמו את המושג מחוברות עובדים, באופן שמתוך ההגדרה ניתן יהיה להגביר את מחוברותם של העובדים למשימות ואת המוטיבציה שלהם להשתפר ולהגיע להישגים.

עובדים שחשים מחוברים לארגון הם עובדים שחשים התלהבות לבצע את תפקידם ולהצטיין במה שהם עושים, ומהווים השראה לאחרים.

מידת המחוברות של העובדים יכולה למנף את נקודות החוזק שלהם, את המוטיבציה והנאמנות שלהם לארגון, ואת הלהט שלהם בעת ביצוע המשימות.

כדי להגביר את מידת המחוברות של העובדים יש להתמקד בנושאים שמאפשרים לטפח את העובדים, לבדוק איך ניתן למנף את נקודות החוזק והכישורים של כל עובד ועובדת, ולבחון איך ניתן לסייע לכל אחד מהעובדים להתפתח, לשגשג ולהצליח.

כאשר עובדים מסוגלים למנף את נקודות החוזק האישיות שלהם במסגרת תפקידם בארגון, יש סיכוי גבוה יותר שהם יחושו מוטיבציה, מחוברות, נאמנות, מחוייבות והגשמה עצמית.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה