האקסל ככלי לניהול תוכניות תגמול

האקסל ככלי לניהול תוכניות תגמול

ארגונים עדיין משתמשים באקסל לניהול תהליכי התגמול בארגון. ובעוד האקסל יכול לתת פתרון נדרשת הבנה והיכולת לתכנן תוכנית שכר ותגמולים באופן הנכון.

שיתוף
תוכניות תגמול

כיום יותר מ 90% מהחברות משתמשות באקסל בניהול תהליכי התגמול. מנהלי משאבי אנוש ומנהלי שכר ותגמולים לא תמיד מכירים את מלוא יכולות האקסל ואת הדרכים בהם ניתן להשתמש באקסל ככלי רב עוצמה לניתוח נתונים והצגתם. להלן מספר דוגמאות לנושאים שיילמדו בקורס:

ניתוח סקר שכר

חברות משקיעות מאמצים ומשאבים בהשתתפות בסקר שכר. עם סיום הסקר מתקבלות התוצאות בחוברת המכילה נתונים רבים. בשלב זה על הארגון לנסות ולהסיק מסקנות ולהציף את הממצאים המרכזיים בסקר. יש לקבל החלטה על איזה ניתוח מסתכלים ולאיזה אחוזון בסקר מכוונים. על בסיס החלטות אלו ניתן לבחון את הפערים בין השכר בחברה לשכר בשוק.

בקורס נציג שיטות עבודה להצגת ממצאי הסקר המרכזיים בטבלאות ובגרפים.

להלן דוגמא לגרף המציג את התפלגות הפער מהשוק:

התפלגות עובדים בסקר שכר

בדוגמא זאת הארגון נמצא בממוצע ללא פער מהשוק כיוון שיש מספר זהה של עובדים ששכרם נמוך מהשכר בשוק ועובדים ששכרם גבוה מהשכר בשוק.

ברור שהצגה להנהלה כי ממצאי הסקר הם שלארגון אין פער בתגמול יחסית לשוק היא מסקנה מוטעית. למעשה לארגון שבדוגמא יש 40 עובדים המתוגמלים גבוה במעל 30% מהשוק ועוד 40 עובדים המתוגמלים נמוך מ 30% מתחת לאחוזון ה- 50 בשוק.

עיצוב ובנייה של טווחי שכר

טווחי שכר נקבעים בהתאם לתוצאות סקר השכר והם משמשים לגיוס וניהול השכר בארגון.

בעיצוב טווחי שכר לתפקיד ולדרגה יש לפער בתגמול באחוזים בין 2 דרגות עוקבות ולטווח בין המקסימום בדרגה למינימום. טווח השכר לדרגה אמור לאפשר התקדמות בשכר ללא צורך לקידום בדרגה. טווח השכר לדרגה יקבע בדרך כלל בהתאם לתקופה הממוצעת שעובד שוהה בדרך כלל בדרגה.

טווחי שכר משמים את הארגונים לצורך בקרה בהקשר של הוגנות פנימית ומאפשרים לוודא כי אין עובדים המתוגמלים מתחת למינימום או מעל למקסימום.

לעיצוב טווחי שכר ניתן להשתמש בנוסחאות אקסל אשר יודגמו במהלך הקורס.

בנוסף נציג שיטה כיצד לצייר באקסל גרף המציג טווחי שכר בו ניתן לראות את החציון לכל דרגה.

טווחי שכר לדרגה

שיטות עבודה באקסל לקביעת גובה בונוס בהתאם לציון הערכת עובדים:

הבונוס השנתי הוא כלי תגמול המאפשר לארגון לשלם בגין ביצועים. על ידי יצירת קשר בין גובה הבונוס לציון הערכה הארגון מביא לידי ביטוי את מדיניות ה- Pay for Performance.

הארגונים נבדלים אחד מהשני בתפיסת העולם שלהם לגבי מה מידת העידוד למצויינות. על הארגון להגדיר פי כמה יהיה גבוה הבונוס למצטיינים יחסית לעובדים עם ציון הערכה ממוצע וכן מה הבונוס שיינתן לעובדים בעלי ביצועים נמוכים.

תפיסת העולם של הארגון לגבי התגמול אינה תלויה בגובה תקציב הבונוס ולכן אינה משתנה משנה לשנה.

להלן דוגמא למימוש הקשר בין הביצועים לתגמול בעזרת יישום באקסל. התנאי לשימוש בשיטה הוא כי הארגון הגדיר התפלגות נדרשת לציוני הערכת העובד. בטבלה הבאה מוצגים ציוני הערכת העובד וההתפלגות הנדרשת לכל ציון.

התפלגות בונוס שכר

לצורך הדוגמא נניח כי תקציב הבונוס הוא משכורת אחת בממוצע כלומר 8.33%.

בטור "יחס הבונוס" באה לידי ביטוי מדיניות הארגון לגבי תגמול עובדים אשר מגדירה כי המצטיינים יקבלו בונוס גבוה פי 2 מהטובים והעובדים שקבלו ציון של "נדרש שיפור" לא יהיו זכאים לבונוס.

בעזרת האקסל נדגים בקורס כיצד להמליץ על גובה הבונוס לכל ציון הערכה כך שהיחסים לפי רמות הביצוע ישמרו והארגון יתכנס לתקציב שהוגדר.

סדנת דיני עבודה בנושא מניעת הטרדה מינית והתעמרות בעבודה

תגובה 1

  1. תחום ניהול תוכניות תגמול הוא רחב, מתוחכם, מתקדם וכיום יש תוכנות יעודיות לניהול מערך שכזה (נקרא SPM).
    מנהלי משאבי אנוש צריכים לחפש בפתרון כלי עבודה לשקף לעובדים על מה הם מתוגמלים ואיך מחושבת להם העמלה בכדי שישאפו למצויינות וירגישו שהארגון דואג וחושב עליהם.
    לא פחות חשוב, האקסל אינו מציף טעויות חישוב אנושיות בעוד מערכת ממוכנת מונעת אותם מלכתחילה ומסייעת מאד בבקרה וניהול ההיסטוריה.

השאר תגובה