שיתוף

הגדרה מדוייקת של 'סולם' איכות, לצורך מדידה מדויקת של איכות עבודתם של העובדים, שיהיה גם תקף לגבי מדידת איכות העבודה של עובד, במיוחד עבור עובדים מרוחקים, היא אמנם מאתגרת אך לא בלתי אפשרית.

מנהלי משאבי אנוש יכולים ליצור קנה מידה למדידת איכות העבודה על ידי זיהוי מדדי ביצועים מרכזיים, המתואמים עם התפקיד של העובד ועם יעדי הארגון.

מדדי הביצוע המרכזיים יכולים לכסות מגוון רחב מאוד של היבטים שיש לשקלל אותם, בהם עמידה בלוחות זמנים, דיוק, יצירתיות ופתרון בעיות, מידת שביעות רצון הלקוחות, יעילות העבודה בצוות, תרומה לחדשנות שגלומה במשימה, ותרומה לחדשנות של הארגון כולו.

האופי המדיד והמדויק של סולם זה (שמשמש כקנה מידה למדידת איכות העבודה) תלוי במידה רבה במידת הספציפיות והרלוונטיות של מדדי הביצועים המרכזיים הללו.

אחד הדברים שהסולם הזה דורש לצורך דיוקו הוא הקפדה על הגדרת ציפיות ברורות ושימוש במדדים הניתנים לכימות בכל מקום אפשרי.

לאחר שהוגדרו במדויק, מדרגות האיכות של הביצועים, יש להגדיר איזה תגמול כספי מגיע עבור כל מדרגת איכות.

חשוב לציין כי במונחים של הגדרת תגמול כספי, מדובר בתהליך מורכב. מנהלי משאבי אנוש יכולים להשתמש בסולם האיכות כדי לזהות עובדים המצטיינים באופן עקבי בתפקידיהם.

עם זאת, מבנה התגמול חייב להיות הוגן, שקוף ותואם את התרומה של העובד לצוות ולארגון כולו.

כאשר קובעים תגמול כספי, בעיקר כשמדובר בשכר עידוד, צריך לשקול לא רק את איכות העבודה אלא גם את מידת השפעתה על הצלחת הארגון.

בונוסים בודדים, העלאות שכר על בסיס יתרונות ומנגנוני חלוקת רווחים יכולים להיות מתאימים לצורך כך. אבל האתגר הוא בכיול תגמולים אלה כדי לשקף במדויק את מידת האיכות, בלי ליצור פערים או פיחות בהיבטים אחרים של סביבת העבודה.

לסיכום, מנהלי משאבי אנוש יכולים לקבוע סולם לאיכות ביצוע המשימות של העובדים, שיהיה תקף לגבי מדידת עבודתם של עובדים מרוחקים על ידי שימוש במדדי איכות ביצועים רלוונטיים.

מידת הדיוק והיכולת למדוד ולקבוע סולם איכויות, תלויים בספציפיות של אינדיקטורים אלה.

מנהלי משאבי אנוש יכולים להגדיר תגמול כספי לעבודה איכותית. כלומר זו משימה אפשרית לביצוע. אבל היא חייבת להתבצע  בהגינות ובפרופורציה לתרומת העובד לארגון ולצוות, תוך התחשבות בסביבת העבודה ההוליסטית ובגורמי תגמול נוספים.

זהו תהליך מורכב הכולל איזון בין כמה משתנים, וחייבים לקחת בחשבון את כל המשתנים כדי לוודא שבה בעת ממשיכים לעודד את המוטיבציה של העובדים, את מידת המחוברות שלהם לארגון, את מעורבותם במשימות ואת מידת השוויון בין העובדים.

כנס משאבי אנוש

כנס הגיוס השנתי 2024

כנס רווחה וחווית העובד

אין תגובות

השאר תגובה