האוצר מסדיר את רישום המעסיקים לשירותי המסלקה הפנסיונית

האוצר מסדיר את רישום המעסיקים לשירותי המסלקה הפנסיונית

אגף שוק ההון פרסם טיוטת כללי מערכת לצורך היערכות לקראת דיווחי מעסיקים לגופים המנהלים את כספי הפנסיה של עובדיהם באמצעות המסלקה הפנסיונית

שיתוף
טכנולוגיה Photo by blackzheep

אגף שוק ההון במשרד האוצר פרסם אתמול (א') טיוטת כללי מערכת המסדירה את רישום המעסיקים והמייצגים מטעמם לשירותי המסלקה הפנסיונית.

המסלקה הפנסיונית מיועדת להעברת מידע מכלל גופי הביטוח, הפנסיה והגמל לציבור החוסכים ולקהל סוכני הביטוח והיועצים הפנסיונים. בעתיד תאפשר המסלקה הפנסיונית גם העברת כספים וביצוע פעולות במוצרים הפנסיוניים. כך העברת המידע מתבצעת באופן מהיר וזמין בין כ-100 חברות ביטוח ובתי השקעות, כאשר עד לא מזמן לכל גוף היתה מסלקה פנסיונית פנימית, ולא היתה כל תקשורת בין המסלקות השונות, מה שיצר חוסר נגישות למידע וסרבול בהעברת הכספים מגוף לגוף.

החל מה-31 בינואר 2016, כלומר החל מתשלום שכר החודש הראשון של השנה, תאפשר המסלקה הפנסיונית להעביר דרכה דיווחי מעסיקים לכל הגופים המוסדיים המנהלים את כספי הפנסיה של עובדיהם. לקראת תחילת העבודה על פי ממשק זה, המסלקה הפנסיונית תפתח את המערכת לרישום מעסיקים או מייצגים מטעמם. הוראות החוק מתירות למעסיק לממש את חובותיו ואת אחריותו בנושאי הדיווח והבקרה של ממשק מעסיקים, באופן מלא או חלקי, באמצעות צד ג', שהוא גורם מתפעל.

טכנולוגיה Photo by sheelamohanבטיוטה נכתב כי בתהליך רישום של מייצג המסלקה אינה מאמתת את הקשר שבין המעסיק למייצג כפי שהוא מוקם ומדווח בעת הרישום. האחריות לאימות זכאותו של המייצג לפעול בשם המעסיק מוטלת על הגוף המוסדי בהתאם להרשאות שנמסרו לו על ידי המעסיק והמייצג ולנוהלי העבודה שקבע לבקרתם.

על המעסיק ומייצגו לפעול להעברת ההרשאות הנדרשות לגופים המוסדיים, לוודא את קבלתם ורישומם טרם תחילת העברת המידע דרך המסלקה.

המעסיק יהיה אחראי על הטמעת תוכנה הנדרשת במערכותיו, וההכנות והפעולות הדרושות להתממשקות למערכת וכן כל עלויות ההתחברות ותחזוקת החיבור למערכת, לרבות רכישה ותחזוקה של ציוד הקצה, יהיו באחריות המעסיק.

מי יכול להירשם לשירות?
המורשים להירשם לשירות הם מעסיק הפועל בשם עצמו, כלומר תאגיד רשום או אדם המעסיק עובדים בשכר, וכן מייצג הפועל בשם מעסיקים או בשם קבוצת מעסיקים המקבלת שירות מרוכז.

תהליך הרישום יבוצע על ידי "איש קשר ראשי" שיוגדר למעסיק או למייצג, אשר ירשום את המעסיק לשירות המסלקה הפנסיונית ואת הנציגים המורשים לפעול בשם המעסיק. לכל מעסיק יוגדר איש קשר ראשי אחד בלבד.

איש הקשר הראשי יקבל באופן אוטומטי מהמערכת הרשאת ביצוע פעולות וצפייה בתשובות עבור כל הבקשות שהוגשו בשם המעסיק. כמו כן, איש הקשר הראשי, והוא בלבד, יהיה רשאי לעדכן את פרטי הרישום של המעסיק, כגון שינוי נתיב גישה, עדכון פרטי אמצעי תשלום, עדכון פרטי נציגים, וכן הוספה והסרה של נציגים.

בעת ההרשמה המסלקה תזהה את מבצע הרישום ותאמת את שיוכו למעסיק או למייצג הנרשם. הרישום יתבצע באמצעות פורטל המסלקה הייעודי עבור מעסיקים או באמצעות מוקד שירות הלקוחות של המסלקה.

על מנת לבצע כניסה מזוהה לפורטל המעסיקים של המסלקה יש לעשות שימוש בכרטיס חכם או בטוקן פיזי או סלולרי. העברת וקבלת המידע דרך המסלקה הפנסיונית יכולה להתבצע באחת מתוך 3 האפשרויות הבאות:

  •  באמצעות פורטל המסלקה בלבד, לרבות תהליך טעינה ידני (Upload) של קובץ XML מוכן לפורטל, עבור דיווח הפקדות בלבד.
  •  באמצעות מערך כספות על ידי העברת וקבלת קבצים בלבד (B2B). 
  •  באמצעות עבודה משולבת דרך מערך הכספות והפורטל. משלוח קובץ דרך מערך הכספות למסלקה וממנה ישירות לגופים המוסדיים.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה