שיתוף

פרויקט התמודדות משאבי אנוש עם נגיף הקורונה

 

הפיטורים ההמוניים, ההוצאה המאסיבית של עובדים לחל"ת וצעדים נוספים של הפחתות שכר וכד', עלולים (ואף צפויים) להביא חלק לא קטן של עובדים למצב של חדלות פרעון.

לא מדובר בהכרח רק בעובדים ששכרם נמוך, אלא בעיקר בעובדים שלקחו על עצמם התחייבויות רבות וכעת, בהיעדר השכר או חלקו, לא יוכלו לעמוד בהחזר.

לאור זאת, באחריותם של מנהלי משאבי האנוש לספק לעובדים אלה את כל המידע שהם זקוקים לו כדי לשרוד כלכלית.

יש לעדכן את העובדים בעלי החוב כי הכונס הרשמי בישראל שהוא גם הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, הוציא נוהל זמני.

הנוהל הזמני מאפשר לעובדים שכירים שחייבים בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (כלומר, פשיטת רגל) להגיש בקשה להפחתת גובה התשלום החודשי שהוטל עליהם או לקבלת פטור זמני מחובת התשלום החודשית.

נוהל זה קיים לגבי עובדים שכירים שחייבים בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, אשר עומדים בשני תנאים:

1 העובד פוטר מעבודתו או הוצא לחל"ת, או שתנאי העסקתו השתנו לרעה במידה משמעותית בשל הסגר ומשבר הקורונה.

2 העובד אינו זכאי לקבל קצבאות או תשלום אחר כתוצאה מהמצב.

כלומר, שכיר שפוטר מעבודתו או הוצא לחופשה ללא תשלום בשל משבר הקורונה שהינו חייב כספים, עשוי לקבל פטור מהתשלום החודשי בתקופה בה לא יהיה זכאי לדמי אבטלה.

זאת ועוד, בהליכי פשיטת רגל שנפתחו לפני ה-15 בספטמבר אשתקד, יש להגיש את הבקשה להפחתה בגובה התשלום החודשי או לפטור זמני מחובת התשלומים, לבית המשפט המחוזי שבו מתנהל ההליך.

על מנהלי משאבי האנוש להסביר לעובדים אלה כי הם צריכים לפרט את העובדות והנימוקים שבגללם הם מבקשים הפחתה בגובה התשלום החודשי או קבלת פטור זמני מחובת התשלומים החודשית.

עוד יש לעדכן את העובדים, כי כאשר הם מגישים את הבקשה, הם צריכים לפרט בה את הפרטים הבאים:

1 משך התקופה בה עבד השכיר וגובה השכר שהיה לו.

2 המועד שבו פוטר או המועד שבו יצא לחופשה לחל"ת ואת משך תקופת החופשה ללא תשלום.

3 הסיבה לכך שהופסקה עבודתו או שהוצא לחופשה ללא תשלום או הסיבה לשינוי תנאי ההעסקה.

4 יש לפרט את מהות השינויים שחלו בתנאי ההעסקה ובשכר העבודה.

בנוסף, יש לצרף לבקשה את טופס אישור המעסיק על תקופת העסקה ושכר, שהוגש על ידי החייב למוסד לביטוח לאומי לצורך קבלת דמי אבטלה או אישור המעסיק על שינוי תנאי העסקה וכן את תלושי השכר האחרונים.

אם העובד עדיין לא הוכרז כפושט רגל, הכונס הרשמי ישקול את בקשתו להפחתה זמנית של גובה התשלום החודשי הזמני שנקבע, או לפטור זמני מעמידה בחובת התשלומים.

במקרים בהם העובד הוכרז פושט רגל ונקבעה לו תכנית להחזר החובות, הכונס הרשמי ישקול לתמוך בשינוי תנאי תוכנית הפירעון על ידי שינוי זמני של גובה התשלום החודשי או עצירה זמנית של תוכנית הפירעון.

מה לגבי עובדים שהחלו הליכי חדלות פירעון ב-15 בספטמבר ולאחר מכן:

הליכי פשיטת רגל אלה מתנהלים אצל הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ובבתי משפט השלום.

לכן, בהליכי פשיטת רגל שנפתחו לאחר ה-15 בספטמבר אשתקד יש להגיש את הבקשה לממונה או לבית המשפט, בהתאם לסוג ההקלה המבוקשת והשלב שבו נמצא ההליך.

אם העובד קיבל צו לשיקום כלכלי והבקשה היא לקבל פטור זמני מחובת התשלומים, יש להגיש את הבקשה לבית משפט השלום שבו מתנהל ההליך.

אם העובד לא קיבל עדיין צו לשיקום כלכלי, יש להגיש את הבקשה להפחתה או לפטור לממונה על הליכי חדלות פירעון.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה