שיתוף

על אף התחזיות הקודרות למיתון בכלכלה העולמית, השכר הממוצע במשק הישראלי ממשיך לעלות, וכך גם מספר משרות השכיר במשק. בפילוח לפי ענפים ניתן לראות שברובם המכריע של הענפים במשק חלה עלייה בשכר הממוצע.

השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים בכלל המשק הסתכם בחודש יולי ב- 11,004 שקלים. מדובר בעלייה של כ-3.4% לעומת השכר הממוצע לשכירים ישראלים ביולי אשתקד. כך עולה מדו"ח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לחודש יולי 2019.

שכירים - שכר ממוצע יולי 2019
שכר ממוצע ביולי. מקור: למ"ס

ועם זאת, מדווחת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כי בכמה ענפים חלו ירידות קלות בשכר הממוצע בהיקף של שברי אחוזים עד 2.2%.

מדובר בענפים הבאים: מסחר סיטונאי וקימעונאי ותיקון כלי רכב, בינוי, תעשייה וחרושת, אספקת חשמל ומים, שירותי ביוב וטיהור וטיפול בפסולת, פעילויות בנדל"ן, שירותים מקצועיים, שירותים מדעיים ושירותים טכניים, אמנות, בידור ופנאי.

עוד עולה מהדו"ח של הלמ"ס, כי השכר הממוצע למשרת שכיר של כל העובדים במשק (עובדים ישראלים ועובדים מחו"ל כאחד) היה ביולי השנה 10,722 שקלים בחודש.

במחירים קבועים הסתכם השכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים במשק בחודש יולי ב-10,389 שקלים. מדובר בעלייה של כ-2.9% לעומת החודש המקביל אשתקד.

מספר משרות השכיר המשק של עובדים ישראלים עמד ביולי על 3.812 מיליון משרות – עלייה של כ-1.8% לעומת החודש המקביל אשתקד.

ביולי היו במשק הישראלי 1.278 מיליון משרות בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר גבוה מהשכר הממוצע של כלל המשק (כלומר השכר הממוצע במשרות אלה גבוה מ-11,004 שקלים). מהדו"ח של הלמ"ס עולה, כי משרות אלה מהוות כ-33% מכלל משרות השכיר במשק.

זאת ועוד, כ-66.5% מכלל משרות השכיר במשק, המהוות כ-2.534 מיליון משרות, היו בענפים כלכליים שבהם השכר הממוצע למשרת שכיר נמוך מהשכר הממוצע של כלל המשק.

משרות השכיר בענף השירותים הפיננסיים מהוות כ-46.3% מכלל ממשרות השכיר בענף שירותים פיננסיים

שכירים - שכר ממוצע שירותים הפיננסיים והביטוח
שירותים הפיננסיים והביטוח. מקור: למ"ס

ושירותי ביטוח.

השכר הממוצע למשרת שכיר בענף השירותים הפיננסיים מסתכם ב-24,785 שקלים, והינו גבוה בכ-23% מהשכר הממוצע של כלל הענף, העומד על 20,153 שקלים.

מנגד, בענפי הביטוח וקרנות הפנסיה ופעילויות עזר אחרות, מהוות משרות השכיר כ-53.7% והשכר הממוצע למשרת שכיר בענף זה עומד על 16,155 שקלים, והינו נמוך בכ-19.8% מהשכר הממוצע של כלל הענף, המסתכם ב-20,153 שקלים.

מגזר החברות הלא פיננסיות היה ביולי המגזר הגדול במשק ומנה כ-2.442 מיליון משרות שכיר, המהוות כ-64.1% מכלל משרות השכיר במשק. השכר הממוצע למשרת שכיר במגזר זה הסתכם בכ-11,610 שקלים.

שכירים - החברות הלא פיננסיות ביולי 2019
שכר ממוצע חברות לא פיננסיות. מקור: למ"ס

בחודש יולי 2019 מנה ענף ההייטק כ-329.5 אלף משרות שכיר. מדובר בעלייה של כ-4.5% לעומת יולי 2018, בו עמד מספר משרות השכיר בענף הייטק על כ-315.3 אלף. משרות השכיר בענף ההייטק היוו בחודש יולי כ-8.6% מכלל משרות השכיר במשק.

השכר הממוצע למשרת שכיר של העובדים בענף ההייטק הסתכם ביולי 2019 ב-23,375 שקלים. זוהי עלייה של כארבעה אחוזים לעומת יולי 2018, בו הסתכם השכר למשרת שכיר בענף ההייטק ב-22,467 שקלים.

ובחזרה לכלל המשק – מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נמסר, כי נתוני המגמה מצביעים על עלייה בשכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים ובמחירים קבועים כאחד.

במחירים שוטפים, בחודשים מאי-יולי  2019 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר בכ-2.8% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3.4% (בחישוב שנתי) בחודשים פברואר-אפריל 2019.

במחירים קבועים, בחודשים מאי-יולי 2019 עלה השכר הממוצע למשרת שכיר בכ-2.5% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של כ-2.3% (בחישוב שנתי) בחודשים פברואר-אפריל 2019.

בענף המידע והתקשורת עלה מספר משרות השכיר בכ-4.3% בחישוב שנתי בחודשים מאי-יולי 2019, בהמשך לעלייה של 3.8% בחישוב שנתי בחודשים פברואר-אפריל 2019.

אין תגובות

השאר תגובה