באגף התקציבים במשרד האוצר מועסקים כיום 0 ערבים

באגף התקציבים במשרד האוצר מועסקים כיום 0 ערבים

ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי: מתוך 80 עובדי אגף התקציבים לא נמנה ולו ערבי אחד!

שיתוף
אחמד טיבי

ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא קליטת עובדים ערבים בשירות הציבורי, קיימה אתמול (יום ג') דיון סוער ברשות יו"ר הוועדה, ח"כ אחמד טיבי ונציגי אגף התקציבים במשרד האוצר.

הפגישה הייתה בסימן בחינת יחסו של משרד האוצר ואגף התקציבים בפרט לנושא של העסקת ערבים בשירות הממשלתי והציבורי והמשאבים שמעמיד האגף לרשות המדינה לשם כך.

בפתח הישיבה הביע יו"ר הוועדה, ח"כ אחמד טיבי (רע"מ-תע"ל), תרעומת על כך שלא מופיעים בוועדה בכירי אגף התקציבים ואמר: "הזמנו את הממונה על התקציבים באוצר, גל הרשקוביץ, אך נבצר ממנו להגיע, לכן ביקשנו שסגניו יופיעו במקומו. אתמול קיבלנו הודעה שיגיעו נציגים אחרים. זוהי הפרה של החוק הקובע כי פקידים שמוזמנים לוועדה בכנסת מחויבים להופיע בפניה, אלא אם השר הממונה עליהם ביקש להופיע במקומם. לא אעבור על כך לסדר היום, וכבר שיגרתי מכתב תלונה ליו”ר הכנסת ולשר האוצר."
 
במהלך הדיון התברר כי באגף התקציבים במשרד האוצר, בו מועסקים כיום כ-80 עובדים, לא מועסק אף עובד ערבי. נציג האגף, אודי רמר, לא ידע להשיב על השאלה האם מייעד הממונה על התקציבים משרות לעובדים ערבים במשרד האוצר ולא מהי עמדתו לגבי הרחבת חובת הייצוג ההולם לעובדים ערביים בחברות ממשלתיות, רשויות מקומיות וגופים נוספים.

ח”כ טיבי הוסיף: "אם כך, אין פלא שחלקם של הערבים בתקציב המדינה כה נמוך. לו היו מועסקים ערבים בגוף המרכזי הזה, הרי שמצבה של האוכלוסייה הערבית היה נראה אחרת. לדלות התקציבים המופנים למיעוט הערבי יש השלכה ישירה, מפלה ומזיקה על מיצובם החברתי-כלכלי בתחתית המדרג הסוציו-אקונומי".

רמר הצהיר בתגובה כי עד סוף שנת 2012  שיעור המועסקים הערביים בשירות הציבורי יהיו 10%.

יריד תעסוקה וירטואלי אוניברסיטת תל אביב

אין תגובות

השאר תגובה