אגף הפנסיה בהסתדרות מבצע הליך בחירה לשירותי קניה ומכירת ניירות ערך

אגף הפנסיה בהסתדרות מבצע הליך בחירה לשירותי קניה ומכירת ניירות ערך

האגף מבקש הצעות למתן השירותים ל- 15 קופות גמל וקרנות השתלמות מפעליות בבעלות ההסתדרות, המנהלות נכסים בהיקף של כ- 20 מיליארד שקלים

שיתוף
בחירות לראשות ההסתדרות

אגף הפנסיה של ההסתדרות מקיים בימים אלה הליך בחירה לשירותי קניה ומכירה של ניירות ערך (ברוקראז') בארץ ובחו"ל לקופות גמל מפעליות וקרנות השתלמות.

בהליך הבחירה מבקש האגף הצעות למתן השירותים ל- 15 קופות גמל וקרנות השתלמות מפעליות בבעלות ההסתדרות, המנהלות נכסים בהיקף של כ- 20 מיליארד שקלים. הקופות והקרנות חברו יחד לקיומו של הליך זה באמצעות אגף הפנסיה כדי להשיג שירותים ברמה הגבוהה ביותר ובמחיר המיטבי.

במסגרת ההליך, ייבחנו חברי הבורסה עימם יוכלו הגופים המוסדיים להתקשר לצורך מתן שירותי קניה ומכירה של ניירות ערך (ברוקראז') בארץ ובחו"ל, לפי שיקול דעתו של כל גוף מוסדי שביקש להצטרף להליך.

בין קופות הגמל המשתתפות במכרז: קופות הגמל של ההנדסאים, המח"ר, אל- על, אוניברסיטת תל אביב, עריית תל-אביב והתעשייה האווירית. בין קרנות ההשתלמות: הקרנות של המהנדסים, ההנדסאים והטכנאים, הדרוג האחיד והקרן של עובדי המדינה (עמ"י).

יו"ר אגף הפנסיה של ההסתדרות, רו"ח זאב חושינסקי  "אנו פועלים להוזלת העלויות לקופת הגמל ולהקטנת העלויות של דמי הניהול של העמיתים. ההסתדרות משתמשת בכוח הקנייה שלה על מנת להוזיל את העלויות לקופות, דבר אשר מוזיל בדיעבד את העלויות לעמיתים וזאת תוך כדי שמירה על רמה מקצועית גבוהה ושימת דגש בכל הקשור לצרכי הקופה עצמה".

יצוין כי הליך הבחירה הקודם של הברוקראז' נעשה בהסתדרות לפני כ-4 שנים באמצעות אגף הפנסיה.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה