שיתוף

מה המשמעות של הוצאת עובד לחופשה ללא תשלום בעקבות משבר הקורונה; האם ניתן לקצר או להאריך את החופשה ללא תשלום, האם ניתן לקצר את החופשה ללא תשלום בניגוד לרצונו של העובד, ואילו השלכות נוספות של לכל צעד שהמעסיק נוקט בימים אלה.

1 הארכה או קיצור של החופשה ללא תשלום:

מעסיק שמוציא את עובדיו לחופשה ללא תשלום צריך לכתוב במכתב ההוצאה לחל"ת כי החופשה צפויה להמשך לפחות 30 יום. אחרת העובד לא יקבל דמי אבטלה.

השאלה היא מה קורה אם לאחר 30 יום המעסיק מעוניין להמשיך את תקופת החל"ת. הביטוח הלאומי פרסם באתרו כי הוא מודע לכך שתאריך תום החופשות ללא תשלום אינו ידוע בשלב זה.

ואף על פי כן, מציינים בביטוח הלאומי כי בשלב זה יש למלא בתביעה לדמי אבטלה תאריך עתידי ל-30 יום לפחות.

עוד פורסם על ידי הביטוח הלאומי כי אם תקופת החל"ת תמשך יותר מ-30 יום, הזכאות של העובדים לדמי אבטלה תימשך.

מנגד, אם המעסיק יחליט לקצר את תקופת החופשה ללא תשלום ולהחזיר את העובד לעבודה לאחר פחות מ-30 ימים רצופים, הביטוח הלאומי ישלול מהעובד את הזכאות לדמי אבטלה.

2 המשמעות של קיצור תקופת החל"ת מבחינת יחסי עובד מעסיק:

אם המעסיק יקצר או יאריך את תקופת החל"ת, הרי שגם אם במכתב ההודעה על החל"ת מצויין כי יתכנו שינויים באורכה של תקופת החל"ת, הרי שאם העובד יסרב לחזור לעבודה מהחל"ת לפני שתמו 30 הימים (כך שנשללת זכאותו לדמי אבטלה), יתכן מאוד שהעובד יוכל להתפטר בדין מפוטר.

המשמעות היא שעל המעסיק יהיה לשלם לו את מלוא הפיצויים, דמי חופשה, חלף הודעה מוקדמת וכ שאר הזכויות המגיעות לעובד בעת פיטורים.

במקרה בו המעסיק ירצה להאריך את תקופת החל"ת והעובד יסרב להאריך את החל"ת, גם במקרה כזה, העובד היה ככל הנראה זכאי להתפטר בדין מפוטר ולקבל את כל זכויותיו כמפוטר.

3 התפטרות של עובד בדין מפוטר בשל סירובו לביצוע שינויים בתקופת החל"ת:

אם עובד בוחר להתפטר בדין מפוטר בגלל הארכה או קיצור של תקופת החל"ת, חשוב לקבל ממנו  הודעה בכתב כי הוא מסרב לשוב לעבודה או מסרב להארכת החל"ת.

כמו כן יש ליידע אותו כי בנסיבות אלה הוא זכאי להתפטר בדין מפוטר. חשוב ביותר להקפיד על הליך סיום יחסי העסקה עלפי כל הכללים ולתעד הכול, כולל גמר חשבון מלא עבור העובד בגין תקופת העסקתו וסיומה.

4 עובד שמסכים לחזור לעבודה לפני תום 30 ימי חל"ת:

אם עובד מסכים לחזור לעבודה לפני תום תקופת החל"ת המקורית (30 ימים), הוא כאמור מפסיד את דמי האבטלה עבור הימים שלא עבד.

במקרה כזה המעסיק אמנם אינו יכול לחייב בדיעבד את ימי החופשה של העובד בגין העדרות זו (כדי שניתן יהיה לשלם לו את מלא שכרו).

ולמרות זאת, מומלץ ורצוי להגיע עם העובד להסכמה לגבי תשלום שכר מלא או חלקי עבור ימי ההיעדרות שנכפו על העובד.

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה