שיתוף

כבר מתחילת משבר הקורונה, בעת שחברות רבות נאלצו לסגור את שעריהן, וחלקן עברו לעבודה מהבית, המשיכו עובדי התעשייה לעבוד כרגיל, במקום העבודה, אם כי תחת תנאי שמירה על מרחק, מסיכות וכד, כלומר על פי הנחיות התו הסגול.

כעת, לקראת סוף השנה כדאי להזכיר לעובדים שלכם שעובדים במשמרות, כי עד סוף השנה מגיע להם לקבל זיכוי בשיעור של 15% על הכנסתם מעבודה במשמרת שנייה ושלישית.

מדובר בעובדי משמרות שנייה ושלישית בתעשייה שמרביתה מפעילה את קווי היצור שלה בשלוש משמרות מסביב לשעון.

אם עובד משמרות מקבל תוספת תשלום עבור שעות במשמרת לילה, או עבור משמרת שנייה, והוא מבצע שעות נוספות, הגמול עבור השעות הנוספות יחושב על פי השכר שכולל את התוספת, ולא מתוך שכר הבסיס בלבד.

הזכאים לזיכוי במס הכנסה הם עובדים שתנאי העבודה שלהם עומדים בכמה תנאים:

1 הם עובדים במפעלי תעשייה שעיקר פעילותם בשנת המס 2020 היא פעילות ייצור.

2 הם עובדים בפועל בייצור, או שהם עובדי מנהלה או עובדי שירותים במפעל. זאת, כל עוד בעל המפעל הוכיח לפקיד השומה כי עבודתם במשמרת השנייה או השלישית הינה חיונית להפעלת קווי הייצור במפעל.

3 הם עובדים במשמרת שנייה או שלישית ומתקיימים התנאים הבאים:

  • המשמרת השנייה מתחילה לאחר תום שעות העבודה של המשמרת הראשונה, אך לא לפני השעה 14:00 והיא נמשכת לפחות שבע שעות רצופות.
  • המשמרת השלישית מתחילה בתום המשמרת השנייה ונמשכת כמכסת עבודה יומית רגילה שאינה פחותה משש שעות רצופות.
  • על המעסיק חל הסכם קיבוצי או צו הרחבה שבו נקבע שיש לשלם לעובדים תוספת שכר בעד עבודה במשמרות.
  • המעסיק משלם תוספת משמרות עבור עבודה במשמרת שנייה או שלישית.

אם כן, מהו גובה הזיכוי שהעובד זכאי לקבל: הזיכוי במס שניתן לעובד הוא כאמור בשיעור של 15% מההכנסה מעבודה במשמרת שנייה או שלישית.

השנה (2020) לא יעלה סכום הזיכוי על 11,340 שקלים בשנה, כלומר מקסימום של 945 שקלים בחודש.

עובד שהכנסתו השנתית בשנת 2020 עולה על סכום של 129,120 שקלים (או 10,760 שקלים בחודש), לא יהיה זכאי להטבה עבור החלק של הכנסתו שהינו גבוה מסכום הגג.

זכות זו אמורה להינתן לעובד באופן אוטומטי, כאשר המעסיק מחשב את הזיכוי בעת תשלום השכר.

עובד שהיה זכאי לזיכוי ולא קיבל אותו, ובינתיים הסתיימה שנת המס, יכול לבקש החזר ממס הכנסה.

נחדד שוב, כי חישוב התשלום עבור שעות נוספות במשמרת שנייה או משמרת לילה מתבצע כך:

אם העובד עבד במשמרת שנייה או במשמרת לילה, שבמהלכה (של המשמרת) לפחות שעתיים הן בין השעות 22:00 ל-6:00 והעובד מועסק בשעות נוספות, ובנוסף, על פי הסכם קיבוצי או צו הרחבה, הוא זכאי לתוספת משמרת (כלומר עבור כל שעה רגילה הוא מקבל שכר בסיס פלוס תוספת משמרת), הרי שהשכר שהוא מקבל עבור השעות הנוספות, יחושב מתוך השכר הכולל את תוספת המשמרת, ולא מתוך שכר הבסיס.

 

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה