שיתוף

יש לכם עובד שעבד במשך שנים רבות ולפתע מסיבות כאלה או אחרות הוא נפטר. במקרה כזה קובע חוק פיצויי הפיטורים, כי על המעסיק לשלם פיצויי פיטורים לקרובי משפחתו הנחשבים לשארים, כאילו הוא פוטר.

אם כן אילו קרובי משפחה נחשבים לשארים: בן או בת הזוג של העובד\ת בשעת פטירתו, לרבות הידוע בציבור כבן\בת זוגו אשר גר עמו. ילדים של העובד הנחשבים כתלויים בו לעניין גמלאות לפי פרק ג' לחוק הביטוח הלאומי.

באילו מקרים זכאים הורים ואחים לקבל את הפיצויים

אם אין לעובד שנפטר בן\בת זוג או ילדים, ישולמו הפיצויים להוריו אם עיקר פרנסתם היה מוטל על הנפטר. כמו כן נחשבים שארים, אחים ואחיות שגרו בביתו של הנפטר לפחות 12 חודשים לפני פטירתו וכל פרנסתם היתה מוטלת על העובד שנפטר.

מה קורה במקרה בו לעובד שנפטר אין שארים המוגדרים ככאלה: במקרה זה יופקדו הפיצויים בבית הדין האזורי לעבודה ויינתנו לשארים שיקבע בית הדין האזורי לעבודה ולפי החלוקה שיקבע, בהתחשב במצבם הכלכלי ובמידת תלותם בעובד שנפטר. פיצויים אלה לא נחשבים לחלק מהעיזבון.

יש כמה תנאים בהם השארים זכאים לקבל את פיצויי הפיטורים:

1 התקיימו יחסי עובד מעסיק: העובד שנפטר היה מועסק של החברה שנתבעת לשלם פיצויים – בעת פטירתו. כלומר בעת שהאדם נפטר היו בינו לבין המעסיק יחסי עובד מעסיק.

2 העובד פוטר אבל נפטר טרם קבלת הפיצויים: במקרה בו העובד פוטר ופיטוריו נכנסו לתוקפם טרם פטירתו, הרי שהיורשים (להבדיל מהשארים) זכאים לקבל את פיצויי הפיטורים, גם אם המעסיק לא הספיק להעבירם לידי העובד מיד עם ניתוק יחסי עובד מעסיק.

3 התפטר בדין מפוטר ונפטר טרם קבלת הפיצויים: במקרה בו העובד התפטר בדין מפוטר ולא קיבל את פיצויי הפיטורים טרם פטירתו, העיזבון זכאי לקבלת הפיצויים ולא השארים.

4 התפטר אבל נפטר בעת שהתקיימו יחסי עובד מעסיק: עובד שהחליט להתפטר טרם פטירתו, ואף הודיע למעסיק הודעה מוקדמת להתפטרות, אבל בעת פטירתו עדיין עבד עבור המעסיק, כלומר הוא נפטר לפני המועד שנקבע בהודעה לסיום יחסי העבודה, במקרה כזה השארים יקבלו את פיצויי הפיטורים.

5 גם לנכדים יש זכאות: לנכד יש זכאות לפיצויי פיטורים בגין פטירת סבו, רק אם הוכח כי פרנסתו היתה תלויה בסבו והוא התגורר איתו.

6 מתי אין זכאות לפיצויים: יוצא דופן הוא מקרה בו השארים התגוררו בביתי של הנפטר בקיבוץ. במקרה כזה השארים לא זכאים לקבל את פיצויי הפיטורים.

 

אין תגובות

השאר תגובה