מתי אסור לפטר עובד?

מתי אסור לפטר עובד?

לפני שמחליטים לפטר עובד, יש לוודא שהוא אינו שייך לאחת הקבוצות שהחוק מגן עליהן מפיטורים

שיתוף
מדיניות עבודה גמישה

מדיניות עבודה גמישה

מנהל מתלבט בעניין פיטורים של עובד? בטרם גיבוש ההחלה האם לפטרו או לא, מומלץ לוודא כי הוא אינו שייך לאחת מקבוצות העובדים שאסור לפטר או שפיטוריו אסורים מאחת הסיבות הבאות, שכן בית המשפט יורה על המעסיק להחזיר את העובד למקום עבודתו:

נשים בהריון/ נשים בטיפולי פיריון
על פי חוק עבודת נשים, אסור לפטר אישה בהריון שעבדה ששה חודשים אצל אותו מעסיק. כמו כן חל על מעסיק איסור לפטר עובדת אשר שיקפה בפניו שעליה להיעדר לצורך טיפולי פוריות. היתר מיוחד ממשרד התמ"ת לפיטורי העובדת בהריון ינתן למעסיק במקרים הבאים, שאינם קשורים לעצם היותה של האשה בהריון:
המעסיק הוכיח כי יש נסיבות חמורות במסגרתן עליו לפטר את העובדת.
המעסיק הוכיח כי חברתו פושטת את הרגל לפי פקודת פשיטת הרגל משנת 1980. כאשר מדובר בתאגיד – על התאגיד להוכיח כי ניתן צו פירוק לפי פקודת החברות משנת 1983.
המעסיק הוכיח כי עסקו הפסיק לפעול – בשל נסיבות צפויות או בלתי צפויות.

במקרים בהם ינתן היתר לפיטורים, יש לשלם לאשה פיצוי בגין כל חודשי ההריון וחופשת הלידה, בגין 45 ימים שלאחר חופשת הלידה + 30 ימי הודעה מוקדמת;

נשים לאחר לידה
העובדת מוגנת מפיטורין בתקופת חופשת הלידה ו-60 יום לאחר חופשת הלידה. במידה וישנה עילה לפיטורין שאינה קשורה ללידה, יש צורך בהיתר מיוחד ממשרד התמ"ת כנזכר למעלה ביחס לפיטורי עובדת בהיריון.

פיטורים על רקע הפלייה, המנוגדים לחוקים העוסקים בשוויון
אין לפטר עובדים בשל דת, גזע ומין. לצורך עיניין, חל איסור לפטר עובד דתי מאחר שלא הסכים לעבוד בשבת.

פיטורים עקב התארגנות עובדים ופיטורים המנוגדים להוראות סעיף 33 לחוק הסכמים קיבוציים – על כל סעיפיו
אסור לפטר עובדים בעקבות התארגנותם כחוק. הדוגמא העדכנית ביותר לכך היא חברת פלאפון, החווה משבר ביחסי העבודה. העובדים החליטו להתאגד בהסתדרות, ההנהלה מתנגדת לכך ומנסה לגרום לעובדים לחזור בהם. באם תחליט לפטר עובד בשל התארגנות זו, תעבור ההנהלה על החוק.
בארגון בו חל הסכם קיבוצי, אסור לפטר עובדים כאשר הדבר מנוגד למוזכר בסעיף 33:
אין לפטר עובד אן הוא פעיל או אינו פעיל בארגון העובדים, או בשל פעילותו לצורך הקמה של ועד עובדים.
חברותו או פעילותו בארגון עובדים;

השעיית עובד
השעיית עובד – הרחקתו מהעבודה באופן זמני, אינה מותרת למעסיק, אלא אם קיים הסכם קיבוצי או חוזה אישי עליו חתום העובד המאפשר לו. השעייה הנה מצב שבו העובד מורחק ממקום העבודה ללא תשלום, מין מצב ביניים בין פיטורים לבין העסקתו של העובד, והחוק אינו מאפשר זאת.
עוד נאמר בפסיקה ובספרות המשפטית כי השעיה מעבודה אינה בגדר התרופות הנתונות למעביד מכוח דיני החוזים. מקור הכוח להשעות יכול ויהיה חוק – כגון חוק המשמעת (הכוונה לחוק שירות המדינה (משמעת), ויכול ויהיה הסכם קיבוצי, ואף יכול ויהיה בהוראה מפורשת בחוזה עבודה אינדיבידואלי.
האם ניתן להשעות עובד שנחשב בעברה פלילית אם החוזה האישי או הקיבוצי אינו מאפשר זאת? גם במקרה כזה התשובה היא שלילית, מכיוון שבמקרה כזה יש לערוך בירור עם העובד ובהתאם לסיים את העסקתו.
בנציבות שירות המדינה, לעומת זאת, קיימת אפשרות של השעיית עובד ופרטיה כתובים בנוהל מיוחד בדבר השעיית עובד.

סדנת ניהול זמן

תגובה 1

  1. שלום לכם
    ישנם עוד מגבלות המונעות פיטורי עובדים, לדוגמה, שירות מילואים, מחלה, גיל…

השאר תגובה