מחקר: חרדים וערבים עובדים יעיבו בעתיד על כוח העבודה הכללי בישראל

מחקר: חרדים וערבים עובדים יעיבו בעתיד על כוח העבודה הכללי בישראל

במידה ותתממש התחזית, שיעור ההשתתפות הכללי בכוח העבודה צפוי לרדת ב-6% עד לשנת 2032. את המחקר ביצע הדמוגרף ד"ר אליהו בן-משה עבור התמ"ת

שיתוף

במשרד התמ"ת מנסים, במקביל לעבודה השוטפת, להמשיך ולנבא עתידות על סמך נתונים סטטיסטיים, בכל הקשור לשוק העבודה.

מחקר שערך הדמוגרף והסטטיסטיקאי ד"ר אליהו בן-משה עבור מנהל מחקר וכלכלה בתמ"ת, מצא שכוח העבודה הכללי עשוי להיפגע בתוך 20 שנים מהיום, היה ושיעור ההשתתפות מצד החרדים, בני המיעוטים והמבוגרים יישאר ברמתו העכשווית. המחקר מבוסס על הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וכלל בניית אומדני בסיס לשנת 2010 שעליהם נערכו הטלות שכללו, פריון, תמותה והגירה ל-20 השנים הבאות.

במידה ותתממש התחזית, שיעור ההשתתפות הכללי בכוח העבודה צפוי לרדת ב-6% עד לשנת 2032.

במסמך שפרסם המנהל ובו הוא מגולל את המבנה הדמוגרפי של אוכלוסיית ישראל בשני העשורים הבאים והשלכותיו של שוק העבודה, נקבע ששתי מגמות דמוגרפיות ישפיעו לשלילה על רף ההשתתפות בכוח העבודה ועל העומס שיוטל על האוכלוסיה העובדת. מגמה אחת היא ירידה בחלקם של גילאי עבודה באוכלוסיה (לאחר עלייה רצופה ב-30 השנים האחרונות) ועלייה בחלקן של קבוצות המאופיינות בשיעורי השתתפות נמוכים במיוחד בכוח העבודה.

"לאחר 30 שנה בהן נרשם גידול מתמשך בחלקה של האוכלוסייה בגילאי עבודה, בעשורים הקרובים צפוי מפנה חד שיביא לירידה משמעותית בחלקה של אוכלוסייה זו", מפרטים בתמ"ת.  "חלקם של בני 15-64, שעלה בהתמדה מאז 1980 מ- 58.2% ל- 62.3% (בסוף שנת 2010), צפוי לרדת ל- 59.4% כבר בשנת 2020 ול- 59.1% בשנת 2030".

יתר על כן, חלקן של האוכלוסיות החרדית והערבית, בעלות שיעורי השתתפות נמוכים בשוק העבודה, צפוי לעלות בצורה משמעותית במהלך העשורים הבאים: בקרב בני 15-64 חלקם של החרדים יעלה בין 2010 לבין 2030 מ- 8.5% ל- 15.1%, וחלקם של הערבים יעלה מ- 19.3% ו- 23.1%.

בהינתן ולא יושוו שיעורי ההשתתפות של הקבוצות כאמור, צפויה ירידה של 4% בשיעורי ההשתתפות בכוח העבודה של שני המינים: שיעור ההשתתפות של הגברים בני 20-64 צפוי לרדת בין 2010 לבין 2030 מ- 79.2% ל- 75.4% ושל נשים בנות 20-64 מ- 65.4% ל- 61.3%.

בני פפרמן מנהל מינהל מחקר וכלכלה: "בעשור האחרון גדלו שיעורי התעסוקה של האוכלוסייה החרדית (גידול של 5 נק' האחוז בקרב הגברים) והערבית (גידול של כ-7 נק' האחוז בקרב הנשים) בכוח העבודה. גידול זה השפיע על הגידול הכולל בשיעורי ההשתתפות בכוח העבודה במשק. הואיל ומשקלן היחסי של אוכלוסיות אלו הלך וגדל בעשור האחרון, הרי שלמעשה עליית משקלן בלמה במידת מה את שיעור ההשתתפות הכללי במשק.

"המחקר הנוכחי מלמד שבשני העשורים הבאים ילך ויגדל חלקן של האוכלוסיות החרדית והערבית בכלל האוכלוסייה וככל הנראה גם ימשיכו לגדול שיעורי ההשתתפות בעבודה של שתי אוכלוסיות אלו. למרות הגידול הדמוגרפי הבולט, הערכתנו היא שבסך-הכל שיעור התעסוקה של שתי האוכלוסיות הללו ימשיך לגדול גם בעשור הבא. על כן, אנו סבורים ששיעור התעסוקה הכללי במשק ימשיך לגדול זאת חרף עליית משקלן היחסי של האוכלוסייה הערבית והחרדית", דברי פפרמן.

אין תגובות

השאר תגובה