לוגיפס השיקה גרסה משופרת לשאלוני האישיות

לוגיפס השיקה גרסה משופרת לשאלוני האישיות

חברת לוגיפס השיקה באמצע החודש גרסה משופרת של שאלון האישיות הנמצא בשימוש נרחב אצל מרבית לקוחותיה. בדקנו מה השתנה וכיצד זה משמש לביצוע תהליך גיוס עובדים טוב יותר.

שיתוף
סינון מועמדים

לשאלתנו מהו ההבדל העיקרי עבור מזמיני המבחן, השיב לנו מר גבי אדם, המנכ"ל של לוגיפס כי השינוי הינו "שקוף" ללקוחות המערכת, השינוי העיקרי הינו בקיצור השאלון וההשלכות שיש לזה על חוויית הנבחן, בעקיפין וכתוצאה מכך, מצפים מפתחי המערכת לשיפור איכותי של מהימנות המבחן ותקפותו כפי שיוסבר בהמשך, השינוי התאפשר הודות למעקב סטטיסטי ומשובים ישירים שנאספו במערכת מאז הושקה בינואר 2013.

לוגיפס שאלון אישיות
מסך הפתיחה של שאלון אישיות - לוגיפס

קיצור השאלון: השאלון קוצר ב 20%

במבחני האישיות למיניהם קיים קונפליקט מובנה וקשה לפיצוח, "כיצד לחלץ מהנבחן את מאפייניו האישיים כגון עמדותיו וערכיו, כאשר נהיר לו שהללו לא בהכרח נמצאים בהלימה עם צורכי המעסיק". לוגיפס בחרו בפתרון הקרוי "בחירה כפויה". שאלונים אלו כפי שהשם מרמז, כופים על הנבחן בחירה שהיא לעיתים כצנינים בעיניו.

ובכל זאת…, בגרסה הנוכחית ובהתבסס על הממצאים שנאספו במערכת, נמסר לנו כי נעשה מאמץ גדול לשמר (ואף לשפר) את איכות המבחן וזאת על ידי השמטת שאלות קשות במיוחד במטרה לצמצם את אורך השאלון אשר היה עקב אכילס של השאלון המלא (יש גם גרסה מקוצרת) וכתוצאה מכך ניכר שיפור משמעותי בחוויית הנבחן ולה השלכות גם על הממצאים כפי שיוסבר בהמשך.

שינוי הדרך שבה מגישים חזרה לנבחן את השאלות שנמנע מלהשיב עליהן

בדומה לגרסה הקודמת, גם כאן מחזירים לנבחן את השאלות שנמנע להשיב עליהן, הנבחן מתבקש לענות על השאלון כולו, כאשר ניתנת לו האפשרות לדלג על שאלות שבהם הבחירה קשה לו. (עד כאן זה די דומה) בהגיעו לסוף השאלון, המערכת תגיש לו לבחירה חוזרת את אותן שאלות שבהן נמנע מבחירה. ואולם הבחירה שניתנת בידו בסיבוב השני בגרסה זו כוללת אפשרויות מעט יותר מגוונות מבלי לוותר על המבנה של בחירה כפויה, מבדיקות מקדמיות שנערכו בגרסה החדשה התקבלו משובים חיובים המאמתים את ההנחות שבבסיס השדרוג:

  1. הנבחנים מגיעים לסיבוב השני עם פחות שאלות.
  2. אפשרויות הבחירה שניתנות לו בשלב השני מאפשרות לנבחן לקבל החלטה נוחה יותר מבחינתו, ועדיין מתקבלת ההבחנה הנדרשת לניתוח הממצאים.
לוגיפס מבחן אישיות
מסך שאלות משאלון אישיות - לוגיפס

אדם הסביר לנו כי שינויים אלה הם פרי של עבודת מחקר מעמיקה וממושכת שלוגיפס ערכו מתוך משובים שקיבלו הן מלקוחות המערכת והן מהנבחנים בה, מפתחי המערכת הסבירו לנו ששיפור חווית הנבחן איננה מנותקת מהתוצאה, ככל שחווית הנבחן היא חיובית יותר, (ככל שזה ניתן בשאלונים המבוססים על "בחירה כפויה"), תהא לכך השלכה ישירה על איכות התוצאה וזאת משום שנבחן מתוסכל עלול להשליך את כעסו על הבחירות שלו באופן שהללו לא ישקפו בצורה מדויקת את עמדותיו וערכיו, התוצאה היא פגיעה במהימנות ותוקף המבחן (וזאת מאחר שהנבחן לא ישיב באופן דומה או זהה על השאלות במבחן חוזר).

כמו כן, מאז השקת השאלון התרחב מאוד מסד הנתונים מה שמאפשר למירב חמי, המנהלת המקצועית (פסיכולוגית ודוקטורנטית) לשלב בתוצאות נורמות המתייחסות לכלל הנבחנים (בהתחלה הממצאים הציגו דו"ח יחסי לנבחן עצמו בלבד).

בלוגיפס נאמר לנו "שעם האוכל בא התיאבון" והכוונה במקרה זה היא תאבונם של הלקוחות דווקא…, לקוחות המערכת מבקשים יותר ויותר שהמערכת לא רק תסנן את המועמדים אלא שהם מצפים מלוגיפס, ככל שהדבר אפשרי, להצביע באופן מדויק הולך וגובר על איכות המועמדים ככלי תומך החלטה כך שיהיה לו משקל גדול יותר בקבלת ההחלטה שמנהל הגיוס נדרש לה בסופו של דבר.

למידע נוסף על לוגיפס לחץ כאן! 

כנסי משאבי אנוש

אין תגובות

השאר תגובה