הנחיות לחלוקת שי לחג

הנחיות לחלוקת שי לחג

חלוקת שי לחגים היא אחת החובות של מעסיק. נציבות שירות המדינה פרסמה בעבר חוזר בדבר חלוקת שי לחגים לעובדים, מה מנהלי משאבי אנוש במגזר הפרטי יכולים ללמוד מימנו?

שיתוף
חלוקת שי לעובדים

חלוקת שי לעובדים

אגף בכיר הדרכה, השכלה ורווחה בנציבות שירות המדינה פרסם בעבר חוזר שריכז את הנחיות חלוקת שי לחג לעובדי שירות המדינה ובו פירט את הזכאות ואופן החלוקה של השי לחג. אז, למרות שחלוקת שי לחג אינה הכרח מצד המעסיק ולא קיים חוק בדיני העבודה המגדיר חובת מעסיק מסוג זה, רבים הארגונים שבוחרים כן לחלק שי בתקופות החגים. חלק מהארגונים מקיימים את המנהג פעמים בשנה, וחלק פעם אחת – בראש השנה.

לקראת הראש השנה הנוכחית, החלטנו כאן בפורטל משאבי אנוש HRus, לחזור ולסקור את החוזר ולראות מה מנהל משאבי אנוש מהמגזר העסקי יכול ללמוד מעבודתם של אנשי משאבי האנוש בנציבות שירות המדינה.


בכנס השנתי לניהול משאבי אנוש 2013 נייחד מושב בנושא ההבדלים והדמיון של ניהול משאבי אנוש בין המגזר הפרטי לציבורי, ונראה אלו Best-Practice ניתן לאמץ ממגזר למגזר. נושא זה יועבר על ידי עפרית כהנא שעברה מתפקיד סמנכ"לית משאבי אנוש של YES לשירות התעסוקה, ועל ידי ברק שטרוזברג שעבר מהמגזר הציבורי לתפקיד סמנכ"ל משאבי אנוש של אסם-נסטלה.

בנוסף משתתפי הכנס יחשפו לפאנל סמנכ"לי משאבי אנוש שיחלקו מניסיונם הארגוני והאישי, ומאירוע נטוורקינג אימוני ייחודי בהובלתו של אלון גל!

למידע נוסף ורישום לכנס השנתי לניהול משאבי אנוש – לחץ כאן!
 


מי זכאי לקבל שי לחגים?

עובד קבוע, עובד על פי חוזה מיוחד ועובד ארעי או עובד חדש אשר בעת קבלת השי הועסקו מעל ארבעה חודשים רצופים במשרד.

טיפ למנהל משאבי האנוש מהמגזר הפרטי: גם עובדי הקבלן שלך הם עובדים שלך וחיזוק הקשר לארגון חייב לכלול גם אותם בחלוקת השי לחג.

מועד קבלת השי:

את השי יש לחלק בערב ראש השנה.

ההבדלים בין המגזרים: בעוד במגזר הציבורי השי מחולק בערב ראש השנה, ראוי כי במגזר הפרטי יעשה קודם לכן שכן עובדים רבים מקדימים חופשה וכן בגלל שארגונים רבים נותנים מתנות חג ושי שיכולים לשמש את העובד ומשפחתו לקראת החג ובתכנונו (בין אם מדובר בתלושים כספיים, תלושים למימוש הטבה בבית עסק, או מתנה לשימוש בייתי).

האם עובדת בחופשת לידה זכאית לשי?

עובדת הנמצאת בחופשת הלידה במסגרת זכאותה לדמי לידה מביטוח לאומי, קרי 15 שבועות ממועד הלידה (או לתקופה ארוכה יותר באם היא אושפזה בבית חולים לאחר הלידה ולכן זכאית להארכת החופשה), בעת חלוקת השי, זכאית לקבלתו. באם העובדת האריכה את חופשת הלידה לתקופה של 15 עד 26 שבועות ממועד הלידה היא עדיין זכאית לשי לחג אולם באם היא האריכה את חופשת הלידה ליותר מ-26 שבועות – היא איננה זכאית לשי. עובדת שחזרה מחופשת הלידה זכאית אף היא לשי, גם אם לא עברו 4 חודשי עבודה ממועד חזרתה.

מנהל משאבי אנוש במגזר הפרטי יכול ללמוד מהמגזר הציבורי: בעוד הנוהל במגזר הציבורי ברור מנהלי משאבי אנוש בארגונים "שוכחים" עובדים שאינם נמצאים במצבת העובדים. במקרה של עובדת שנמצאת בחופשת לידה נתינת השי לחג, גם אם בעייתית ומסורבלת מבחינה לוגיסטית, רצוי כי תתבצע מסיבות שונות.

שי בעת חופשה ללא משכורת (חל"ת):

בתקופת חופשה ללא משכורת אין העובד זכאי לנצל זכויות המוענקות לעובדים בהתאם להוראות פיסקה 33.443 בתקשי"ר: "במשך תקופת החופשה ללא משכורת אין העובד זכאי למשכורת ואין הוא זכאי לנצל זכויות המוענקות לעובדים…". עובד ותיק בשירות, אשר היה זכאי בעבר לשי, ואשר יצא לחופשה ללא שכר באישור המשרד, יהיה זכאי לשי באם חזר לעבודה לקראת מועד חלוקתו גם אם לא עבד במשך 4 חודשים ברציפות.

התנהגות רצויה של משאבי האנוש במגזר הפרטי: בעוד נוהל חל"ת נדיר יותר במגזר הפרטי הוא עדיין קיים במקומות מסויימים ולרוב ניתן לעובדים שהארגון רוצה לשמר לאורך זמן ומעוניין בחזרתם, לדוגמה: עובד שיוצא לחופשה או שליחות בן/ת זוג, בעקבות מחלה אישית או מחלה במשפחה, צמצומים זמניים וכדומה. לפיכך רצוי כי משאבי האנוש ייקח בחשבון גם עובדים מסוג זה בעת חישוב השי לחג וידאג להם (לפחות לחלק היחסי של תקופת העבודה בשנה) – העלות בכך נמוכה, אך המסר לעובד ברור וחזק!

האם עובד בתקופת מחלה ללא משכורת זכאי לשי?

בהתאם להוראות פיסקה 33.215 בתקשי"ר: תקופת חופשה מחלה ללא משכורת "תיראה כתקופת שירות לצורכי קביעת מכסת חופשת המנוחה ולצורכי תשלום תוספת הוותק ולצורך קידום בדרגה..". עובד מדינה הנעדר מהעבודה במסגרת חופשת מחלה, גם אם אינו זכאי לשכר, יהיה זכאי לשי לחג.

מנהל משאבי אנוש במגזר הפרטי יכול ללמוד מהמגזר הציבורי גם בתחום זה. בעוד במגזר הציבורי הדבר ברור ונמצא בנוהלי העבודה הוא אינו ברור במגזר הפרטי – אך ראוי לנהוג באופן דומה במקרה זה, במיוחד אם מדובר בחופשת מחלה ארוכה. ביקור העובד בחופשת מחלה ללא תשלום מהסוג המדובר לא רק אנושית אלא נותנת איתות ברור לשאר העובדים בארגון כי מקום העבודה שלהם דואג לעובדיו גם בזמנים הקשים יותר ומכיר בתרומתם.

האם העובד שפוטר או התפטר זכאי לשי?

עובד שפוטר או התפטר עוד קודם לקבלת השי, אין הוא זכאי לקבלתו שכן, הזכאות נבדקת בעת קבלת השי, מי שאינו עובד אינו זכאי.

המצב במגזר הפרטי כמובן זהה במרבית המוחלטת של המקרים, אך ראוי לציין כי ישנם ארגונים בהם מתקיימת מסגרת של מועדון בוגרים / שגרירים של עובדים לשעבר (למד עוד על נושא זה: העובדים של אתמול הם השגרירים של מחר). במסגרת כזו ראוי כי הקשר התקיים גם בתקופת החגים ורבים מאותם ארגונים מקיימים מפגשים או מסיבה המפגישה בין העובדים לשעבר לעובדים הנוכחיים במסגרתה מחולק שי כולשהו (בין אם שי לחג לכולם או שי קטן נוסף שמחולק הן לעובדים והן לעובדים לשעבר).

האם עובדים במשרה חלקית זכאים לשי לחג?

בעיקרון, העובד זכאי לשי (כלכלי) בהתאם לחלקיות מישרתו אולם ראוי ונהוג לאפשר לעובד העובד במשרה חלקית (חצי משרה ומעלה), לקבל את מלוא ערך השי, כל שכן כאשר השי אינו כספי.

מנהל משאבי אנוש במגזר הפרטי יכול ללמוד מהמגזר הציבורי גם בתחום זה. בעוד במגזר הציבורי הנוהל הינו כפי שמוגדר מעלה, במגזר הפרטי, פעמים רבות, עובדים אלו נשכחים כליל או שניתן להם רק החלק היחסי. זכרו כי העלות השולית של תוספת זו אינה גדולה אך המסר שעובר לעובד במשרה חלקית מנתינה זהה של שי לחג בערך של שימור עובדים גדולה (במיוחד אם מדובר בשי שאינו כספי).

שי לחג עבור גמלאים בפנסיה תקציבית ובפנסיה צוברת:

הענקת השי לגמלאים בפנסיה התקציבית תתבצע לקראת ראש השנה בתלוש הגמלה באמצעות מנהל הגמלאות.             

הענקת שי לחג לגמלאי הפנסיה הצוברת תתבצע במועדים בהם ניתן השי לעובדים כששווי השי זהה לשי המוענק לגמלאים בהסדרי הפנסיה התקציבית. השי יחולק לגמלאים דרך משרדי השכר בלשכות אליהן השתייכו הגמלאים טרם פרישתם.

המצב עבור מנהלי משאבי אנוש במגזר הפרטי שונה מעט שכן למעט במפעלים וארגונים ממשלתיים לשעבר צורך זה לא קיים.

האם מתנדבים זכאים לשי?

מתנדב בהגדרתו הינו: "מי שמועסק בשירות המדינה ללא תמורה וללא יחסי עובד מעביד". מכאן, שאין המתנדב זכאי להטבות הניתנות לעובדי המדינה ובכלל זה לשי לחג.

בניגוד למגזר הציבורי במגזר העסקי, לדעתנו, במידה וקיימים מתנדבים בארגון (נכון יותר למגזר השלישי – אך תמיד יש חריגים) נתינת שי לחג ראויה אך צריכה להיעשות בהבדל מהשי לחג של העובדים בשביל לא ליצור מראית עין של יחסי עובד-מעביד.

האם מתמחים זכאים לשי לחג?

המתמחים במשפטים בבית המשפט או בשירות המשפטי של הממשלה, נמנים על סוגי העובדים שהוראות התקשי"ר אינן חלות עליהם (כמו גם הסטאז'רים ברפואה ובמקצועות פארה-רפואיים) ועל כן הם אינם זכאים לשי לחג. המתמחים בפסיכולוגיה חורגים מכלל זה והם כן זכאים לשי לחג מכוח ההסכם הקיבוצי של הפסיכולוגים (משנת 2001).

בדומה למגזר הציבורי משאבי האנוש במגזר הפרטי צריכים לשים לב לסוגיה זו, בעוד ארגונים רבים אינם נותנים שי לחג למתמחים או מבדילים בשי בין העובדים הרגילים למתמחים יש לבחון את המקרה הארגוני לגופו! במידה ומטרת הארגון לשמור על המתמחים בארגון ולהפכם בעתיד לעובדים מן המניין ראוי כי לא תעשה הפרדה מסוג זה שכן היא יוצרת מרמור בקרב אוכלוסיית המתמחים ומרחיקה אותם מהארגון.

האם עובד סטודנטים זכאים לשי?

עובדים סטודנטים זכאים לשי בתנאי שעבדו לפחות 4 חודשים ברציפות.

בדומה למגזר הציבורי משאבי האנוש במגזר הפרטי צריכים לכלול גם אוכלוסיה זו בקרב עובדים הזכאים לשי ולא להבדילם מכלל העובדים במיוחד אם בכוונת הארגון לשמרם בעתיד.


אופיר בניהו, מנהל אגף בכיר הדרכה השכלה ורווחה, החתום על החוזר ציין בסיומו: "אנו רואים בהענקת השי מחווה סוציאלית וחברתית הבאה לתת לעובד תחושה שהוא חלק מארגון הדואג לצרכיו ושותף לעשייתו היומיומית".

לסיכום ניתן לומר כי משאבי האנוש במגזר הפרטי יכולים ללמוד דבר או שניים מאופן הארגון, החשיבה והיקף הנהלים הקיימים במגזר הציבורי בניהול ההון האנושי וראוי כי יפעלו לחקותו – לפחות בתחום זה.

בכנס השנתי לניהול משאבי אנוש 2013 ניתן יהיה ללמוד עוד על אופן ניהול המשאב האנושי במגזרים השונים ונקיים מושב שיפגיש בין משאבי האנוש במגזר הציבורי למשאבי האנוש במגזר הפרטי אשר מטרתו למידה משותפת ואימוץ סגנונות ניהול משאבי אנוש ממגזר למגזר.

למידע נוסף ורישום לכנס השנתי לניהול משאבי אנוש – לחץ כאן!

סדנת מנהלים בנושא דיני עבודה בצל משבר הקורונה

אין תגובות

השאר תגובה