אחרי הפיטורים: גם שטראוס מקפיאה שכר הבכירים ב-2012

אחרי הפיטורים: גם שטראוס מקפיאה שכר הבכירים ב-2012

החברה הודיעה על כך לבורסה. אסם הכריזה על צעד דומה, לרבות תוספות שכר לזוטרים

שיתוף
משקיעים בהון האנושי

בעוד חברת אסם הודיעה על תוספות שכר לעובדיה הזוטרים על חשבון הבכירים, בשטראוס מבצעים צעד דומה ומקפיאים את שכר המנהלים החברה, בד בבד עם פיטורי עובדי המטה עליהם פורסם בתחילת החודש.

אתמול (יום ג') דיווחה החברה לבורסה על הצעד, בהמשך להודעה לתקשורת שפרסמה ב-4 בדצמבר, על אודות הוזלת 36 מוצרים בשיעור של עד 10% והקפאת שכר הבכירים.

ההחלטה תקפה לשנת 2012. "התקבלו הודעותיהם של יו"ר דירקטוריון החברה עפרה שטראוס והמנכ"ל גדי לסין", נמסר בהודעה לבורסה, "בדבר ויתור על הצמדת משכורתם החודשית למדד המחירים לצרכן במהלך 2012".

עלות שכרה של עפרה שטראוס הסתכמה ב-2.98 מיליון שקל בשנת 2010, ועלות שכרו של לסין הסתכם ב-9.2 מיליון שקל. מהדוחות הכספיים של החברה לשנת 2010 עולה כי סך עלות השכר של בכיריה, הסתכמה ב-25 מיליון שקל, בעוד הרווח הנקי של החברה עמד על 211 מיליון שקל – לעומת 233 מיליון שקל בשנת 2009.

אירועים מקצועיים למנהלי משאבי אנוש

אין תגובות

השאר תגובה