אוגוסט: שיעור התעסוקה עמד על כ-61%

אוגוסט: שיעור התעסוקה עמד על כ-61%

כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שיעור הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 25 עד 64 עמד על 4.5%

שיתוף
כח אדם Photo by PinkBlue

מספר המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה הגיע באוגוסט 2015 ל-3.878 מיליון נפש, מהם 3.674 מיליון מועסקים וכ-204 אלף בלתי מועסקים – כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו היום (ה'). בקרב המועסקים, 1.946 מיליון הן גברים ו-1.728 מיליון הן נשים. 

workers Photo by Ambroשיעור המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה עמד באוגוסט על 64.5%. שיעור זה בקרב הגברים עמד על-69.6%, ואילו בקרב הנשים היה 59.5%.

שיעור הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה הגיע בחודש זה ל-5.3%: שיעור הגברים עמד על 5.1%, ואילו שיעור הנשים היה 5.5%.

שיעור המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 25 עד 64 עמד על 80.3% באוגוסט: שיעור הגברים היה 85%, ואילו שיעור הנשים היה 75.8%.

שיעור הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 25 עד 64 היה באוגוסט 4.5%: שיעור הגברים עמד על 4.3%, ואילו שיעור הנשים היה 4.7%.

מספר המועסקים הגיע באוגוסט ל-3.674 מיליון נפש. מספר המועסקים שעובדים בהיקף מלא, כלומר 35 שעות ויותר בשבוע, ירד ב-0.2% לעומת יולי 2015, ואילו מספר המועסקים שעובדים בהיקף חלקי עלה ב-5.4% לעומת החודש הקודם.

שיעור המועסקים שעובדים בהיקף מלא בדרך כלל מכלל המועסקים ירד ל-77.3%, לעומת 78.3% ביולי 2015: בקרב הגברים שיעור זה ירד ל-86.1%, לעומת 86.8% ביולי 2015, ובקרב הנשים אחוז זה ירד ל-67.6%, לעומת 68.6% ביולי.

שיעור התעסוקה, המחושב כאחוז המועסקים מכלל האוכלוסייה, בקרב בני 15 ומעלה עלה ל-61.1% באוגוסט, לעומת 60.5% ביולי: בקרב הגברים עלה ל-66.1%, לעומת 66% בחודש הקודם, ובקרב הנשים עלה ל-56.3%, לעומת 55.3% ביולי 2015.

בקרב בני 25 עד 65 שיעור התעסוקה עלה ל-76.7%, לעומת 76% בחודש הקודם: בקרב הגברים ירד ל-81.3%, לעומת 81.4% ביולי, ואילו בקרב הנשים עלה ל-72.2%, לעומת 70.9% ביולי.

כנס מקורות הגיוס הגדול בישראל ייערך על ידי HRus בשיתוף HRD ב-29 באוקטובר בכפר המכביה
לחצו כאן לצפייה בתכנית הכנס

כנס משאבי אנוש שנתי 2022

אין תגובות

השאר תגובה