תגיות כתבות עם תגית "עובדים בעלי מוגבלויות"

תגית: עובדים בעלי מוגבלויות

מעסיק ישלם פיצוי בסכום 80 אלף שקל בשל אפליה נגד עובדת...

בנוסף ישלם המעסיק 21 אלף שקלים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד; הפיצוי בשל אפליה בעבודה, לרבות אי קידומה של העובדת בגלל מגבלתה, פגיעה בכבודה, עוגמת הנפש שנגרמה לה ופיטורים שלא כדין ע"פ חוק שיוויון אנשים עם מוגבלות

עובד בעל מוגבלות שפוטר יוחזר לעבודתו והמעסיק ישלם את שכרו מיום...

בנוסף ישלם לו המעסיק 4,500 שקלים עבור הוצאות המשפט; ביה"ד: נפלו פגמים בשימוע, המעסיק לא מצא לו תפקיד המתאים ליכולותיו לאחר שהפך בעל מוגבלות בגלל תאונה במקום העבודה, המעסיק לא התאים את מקום העבודה לצרכיו, ופגמים נוספים בפיטורים

מגוון הנזקים לארגון הנובעים מאפליה לרעה של בעלי מוגבלויות

בתיה"ד לעבודה פוסקים פיצויים של עשרות אלפי שקלים והחזרה לעבודה של אנשים עם מוגבלות שפוטרו בגלל מוגבלותם או שלא התקבלו לעבודה בגלל המוגבלות

חובת ההתאמות לעובדים בעלי מוגבלויות במקומות העבודה

החובה להתאים את מקום העבודה לעובדים בעלי מוגבלות מהווה חלק מאיסור על אפליית אנשים בעלי מוגבלות בעבודה ומהחובה לפעול להעסקת מספר הולם של אנשים עם מוגבלויות במקום העבודה

העבודה מהבית פתחה לרווחה את הדלת להעסקת הרבה יותר בעלי מוגבלויות

העסקת עובדים בעלי מוגבלויות מהבית מאפשרת למנהלי מש"א להגדיל משמעותית את מאגר הטלנטים, ופותחת הרבה מאוד הזדמנויות בפני עובדים בעלי מוגבלויות

33% מבעלי המוגבלות החמורה בגילאי העבודה חשו אפליה בשנה האחרונה

היום הבינ"ל לזכויות בעלי מוגבלות; הלמ"ס: כ-52% מבעלי המוגבלות מועסקים, כ-45% אינם נמנים עם כוח העבודה, לעומת כ-81% מועסקים בקרב אנשים ללא מוגבלות וכ-16% שאינם בכוח העבודה

בשם השיוויון: מהן זכויותיהם של בעלי מוגבלויות במקומות עבודה

בעשור האחרון תוקנו תקנות וחוקקו חוקים המספקים הגנה לעובדים בעלי מוגבלויות במקומות עבודה

העסקת בעלי מוגבלויות – מה נדרש מהמעסיק ומה מגיע לו

אסור למעסיק להפלות בין עובד שאינו בעל מוגבלות לבין עובד בעל מוגבלות כל עוד לשניהם יש את אותם כישורים

קידום תעסוקת אנשים עם מוגבלויות בחברה הערבית

ההסתדרות תערוך כנס לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלויות בחברה הערבית.

תוכנית לעידוד עסקים המעסיקים אוכלוסיות מודרות משוק התעסוקה

קרן ההשקעות החברתית IVN יוצרת בעצמה את מקומות התעסוקה לבעלי המוגבלויות.

פורטל משאבי אנוש ברשתות החברתיות

24,924אוהדיםלייק
300עוקביםמעקב
47עוקביםמעקב
307מנוייםלהירשם