שיתוף

השינויים המהירים שחלים כיום בשוקי היעד של כל הארגונים, דורשים מהארגון להתאים עצמו אליהם. מצב זה יוצר צורך קריטי בשינויים ארגוניים מוצלחים. מסקר שערכה ענקית המחשוב יבמ העולמית בקרב ארגונים עולה, שכדי שארגונים ישרדו ואף יתחזקו בסביבה העסקית התחרותית הקיימת כיום בכל העולם, עליהם להיות מסוגלים לבצע שינויים ארגוניים בצורה מוצלחת ביותר, ובמהירות. כל שינוי ארגוני צריך להתבצע בכמה מישורים בעת ובעונה אחת: אסטרטגי, ארגוני, תפעולי וטכנולוגי.

בין המטרות הבולטות של השינויים הארגוניים ניתן למנות את שיפור חווית הלקוח, הגדלת היקפי המכירות וההכנסות והקטנת היקפי ההוצאות. כמו כן מכוון השינוי הארגוני לשפר ולייעל תהליכים, להטמיע טכנולוגיות חדשות בטווח זמן מיידי ולאפשר לארגון להיכנס לשווקים חדשים.

אם בעבר היו השינויים הארגוניים בבחינת nice to have הרי שכיום, ביצוע מוצלח של שינוי ארגוני כבר נחשב למרכיב קריטי בהצלחת הארגון.

השינוי הארגוני נכשל במבחן התוצאה

אלא שבעשור האחרון הפכו השינויים הארגוניים למטלה יותר ויותר מורכבת, ולא מעט ארגונים נכשלים במבחן התוצאה. בפועל, רוב הארגונים בעולם לא מצליחים לעמוד במשימה בצורה מוצלחת ונכשלים, בין השאר, בשל היעדר יכולת הסתגלות לשינוי.

יתרה מכך, הקצב המואץ של השינויים שמתרחשים בסביבה העסקית הכלל עולמית, יחד עם אי הוודאות הגוברת, והמורכבות ההולכת וגדלה של עולם העסקים, גרמו להעמקת הפער בין הרצוי למצוי בתחום השינויים הארגוניים. פער זה מהווה את אחת הדאגות המרכזיות הטורדות את מנוחתן של הנהלות הארגונים.

מתרחב הפער בין הצורך בשינוי ארגוני לבין הצלחת השינוי הארגוני

מסתבר שיותר מ-80 אחוזים מהמנכ"לים מצפים כיום שהשינוי הארגוני יצור שיפור מהותי, לעומת כ-65 אחוזים לפני כעשור. ולמרות זאת, רק מעט יותר מ-60 אחוזים מהמנכ"לים טוענים כי בארגונם בוצעו שינויים ארגוניים מוצלחים, לעומת קצת פחות מ-60 אחוזים לפני כעשור. המשמעות היא, שהפער בין מספר השינויים הארגוניים המוצלחים בפועל לבין הצורך בשינוי ארגוני (מוצלח) לא רק שאינו מצטמצם אלא אף הולך ומתרחב.

לשינוי ארגוני יש עלויות ממשיות ורחבות היקף. מכאן, ששינוי ארגוני כושל גורם לחריגה מהתקציב, ואף לתחושות התמרמרות בקרב עובדי הארגון והמנהלים ולעיתים גם לקריסה של המורל ותחושת "גאוות היחידה" של העובדים.

מסתבר כי רוב המנכ"לים בארה"ב מעריכים, כי הארגונים שהם מנהלים אינם יעילים דיים בביצוע השינויים הארגוניים הנדרשים. המנהלים והיועצים הממונים על ביצוע שינויים ארגוניים מדווחים כי רק כ-41% מהשינויים הארגוניים הצליחו להביא ליישום המטרות שלשמן נועד השינוי; בכ-44% מהשינויים הוחמצה לפחות מטרה אחת, ובכ-15% מהשינויים הארגוניים הוחמצו כל המטרות שלשמן בוצע השינוי או שהשינוי בוטל לחלוטין. בשורה התחתונה, כמעט 60 אחוזים מהיוזמות לשינוי ארגוני נכשלו בהשגת המטרות.

לכן, כדי לפתור את הבעיה ולהבין איך לבצע שינוי ארגוני מוצלח, יש לבדוק מראש היטב, מהם המכשולים שעלולים לצוץ במהלך ביצוע השינוי הארגוני, ומהם גורמי המפתח להצלחת השינוי.

הסיבות לכישלונות של שינויים ארגוניים

מהסקר שערכה יבמ העולמית עולה, כי ברוב הארגונים שנכשלים בביצוע מוצלח של שינוי ארגוני הכישלון נובע כתוצאה מכמה מכשולים שניצבים בפני הארגון בדרך להצלחת השינוי הארגוני. המכשולים שהוצגו בסקר על פי סדר שכיחותם הם:

1. המכשול העיקרי הוא הקושי לשנות גישות ודרכי חשיבה בארגון.
2. תרבות ארגונית שאינה מותאמת לשינוי או לקבלת שינויים.
3. מורכבות גדולה מדי של השינוי הארגוני וכתוצאה מכך היעדר יכולת מצד מבצעי השינוי להצליח במשימתם.
4. מחסור במשאבים הנדרשים לשינוי.
5. היעדר מחוייבות מצד ההנהלה הבכירה.
6. היעדר הידע הנדרש לביצוע שינוי ארגוני מוצלח.
7. היעדר שקיפות, הנובע ממחסור בידע או בהעברת ידע שגוי לעובדים.
8. היעדר מוטיבציה בקרב העובדים לביצוע השינוי והיעדר מחוברות עובדים.
9. בעיה בשינוי תהליכים.
10. שינויים במערכות ה-IT שהארגון מתקשה להסתגל אליהם.
11. מכשולים טכניים.

המפתחות להצלחת השינוי הארגוני

מנגד, מפרט הסקר גם את הגורמים להצלחתם של שינויים ארגוניים (כפי שנצפו בארגונים שביצעו שינוי ארגוני מוצלח). הגורמים להצלחה של שינוי ארגוני על פי סדר שכיחותם הם:

1. מחוייבות לשינוי הארגוני ולקיחת חסות עליו מצד ההנהלה הבכירה.
2. מחוברות עובדים ומעורבותם בתהליך השינוי הארגוני.
3. תקשורת כנה ובטווחי זמן מידיים מצד ההנהלה.
4. תרבות ארגונית שמטפחת ומקדמת שינויים.
5. הכללת "סוכני שינוי" (כלומר, חלוצי שינויים).
6. ביצוע שינויים הנתמכים על ידי התרבות הארגונית.
7. ביצוע תוכניות הדרכה יעילות.
8. הסתגלות למדדי ביצועים.
9. מבנה ארגוני יעיל.
10. תמריצים כספיים ותמריצים אחרים.

בשורה התחתונה, כדי להצליח בשינוי הארגוני יש לעודד התגייסות של הארגון כולו לביצוע השינוי, מההנהלה הבכירה ועד אחרון העובדים. וחשוב לוודא שכולם מסונכרנים עם תהליכי השינוי ועם תוצאותיו הרצויות.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה