שיתוף

בחודש מאי היו במשק הישראלי כ-3.06 מיליון משרות שכיר של עובדים ישראלים – עלייה של  כ-15.9% לעומת חודש אפריל 2020, כך עולה מדו"ח חדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  

עוד עולה מהדו"ח של הלמ"ס, כי בכל ענפי המשק נראתה עלייה במספר משרות השכיר. נתוני הלשכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקההמרכזית לסטטיסטיקה מתייחסים רק לעובדים שממשיכים לעבוד.

הדו"ח מציין, כי עובדים שנמצאים בחופשות ללא תשלום (חל"ת) ועובדים שמקבלים דמי אבטלה מהביטוח הלאומי, לא נכללים במדדי השכר והתעסוקה של הלמ"ס.

מהדו"ח של הלמ"ס עולה עוד, כי בחודש מאי השנה, עובדים רבים שבו לעבודתם, וכתוצאה מכך עלה מספר משרות השכיר בכל המשק בכ-16% לעומת חודש אפריל 2020. עם זאת, כידוע, המשק עדיין לא חזר לפעילות מלאה.

מדו"ח הלמ"ס עולה עוד, כי מספר משרות השכיר במאי השנה היה נמוך בכ-18% ממספר משרות השכיר במאי אשתקד.

בענף שירותי אירוח והאוכל ובענף האמנות, הבידור והפנאי, עלה מספר משרות השכיר במאי השנה בכ-70% לעומת החודש שקדם לו (ככל הנראה הודות לחזרתם לעבודה של עובדים לאחר הסגר), אבל נראה כי כמחצית מהעובדים עדיין לא שבו לעבודתם.

מדיווחי המעסיקים עולה, כי מגמת העלייה במספר משרות השכיר נמשכה גם בחודש ביוני וצפויה עלייה של יותר מ-10% במספר משרות השכיר בכלל המשק (בחודש יוני לעומת מאי).

מהשוואת מספר השכירים בחודש מאי מול חודשים קודמים עולה, כי סך משרות השכיר במאי 2020 של כל העובדים במשק הסתכם בכ-3.23 מיליון עובדים, לעומת כ-2.8 מיליון עובדים באפריל 2020 וכ-3.9 מיליון עובדים במרץ השנה.

מספר משרות השכירים שהם עובדים ישראלים בלבד (ללא עובדים מחו"ל) עמד במאי השנה על כ-3.06 מיליון עובדים, לעומת כ-2.64 מיליון עובדים באפריל וכ-3.66 מיליון עובדים במרץ השנה.

מהנתונים לגבי שכרם של השכירים בחודשים אלה עולה, כי במאי השנה הסתכם השכר הממוצע למשרת שכיר של כלל העובדים (ישראלים ועובדים מחו"ל) ב-11,184 שקלים, בעוד שהשכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים הסתכם בחודש מאי ב-11,495 שקלים.

באפריל 2020 הסתכם השכר הממוצע למשרת שכיר של כלל העובדים (ישראלים ועובדים מחו"ל) ב-12,137 שקלים, והשכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים הסתכם בחודש אפריל 2020 ב-12,513 שקלים.

בחודש מרץ השנה הסתכם השכר הממוצע למשרת שכיר של כלל העובדים (ישראלים ועובדים מחו"ל) ב-10,581 שקלים, והשכר הממוצע למשרת שכיר של עובדים ישראלים הסתכם בחודש מרץ השנה ב-10,921 שקלים.

יצויין, כי מנתוני הלמ"ס עולה, כי השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים הסתכם ב-11,495 שקלים בעוד שהשכר הממוצע למשרת שכיר במחירים קבועים עמד על 10,928 שקלים.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה