שיתוף

שיעור העובדים שלא משתתפים בכוח העבודה (מכלל כוח העבודה) עמד במחצית הראשונה של חודש אוקטובר 2021 על כ-7.1%. מדובר על כ-305.4 אלף איש. כך עולה מדו"ח חדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

קבוצה זו של אנשים שאינם משתתפים בכוח העבודה כוללת שלוש קבוצות ביניים: העובדים שלא משתתפים בכוח העבודה משום שהפסיקו לעבוד בעקבות פיטורים או בגלל סגירת מקום העבודה שלהם במרץ 2020, פלוס המועסקים שנעדרים זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה, פלוס הבלתי מועסקים.

במחצית השנייה של ספטמבר 2021 עמד מספר הלא משתתפים בכוח העבודה על כ-7.9% ומספרם הסתכם ב- 335.4 אלף איש. כלומר, בין המחצית השנייה של ספטמבר למחצית השנייה של אוקטובר חלה במספר הלא משתתפים בשוק העבודה ירידה של כ-30 אלף איש.

עוד עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כי במבט על הבלתי מועסקים בלבד, אחוז הבלתי מועסקים מכלל כוח העבודה עמד במחצית השנייה של אוקטובר השנה על כ-5.1% שהם כ-217.4 אלף איש, לעומת כ-5.7% במחצית השנייה של ספטמבר, שמספרם עמד על 240.4 אלף איש.

אחוז המועסקים שנעדרו זמנית מעבודתם כל השבוע בגלל סיבות הקשורות בנגיף קורונה מכלל כוח העבודה, פלוס אחוז הבלתי מועסקים עמד במחצית הראשונה של חודש אוקטובר השנה על כ-5.6%, לעומת כ-6.5% במחצית השנייה של ספטמבר 2021.

שיעור התעסוקה ללא נעדרים זמנית מעבודה כל השבוע מסיבות הקשורות בקורונה עמד על כ-60.6%, לעומת כ-59.4% במחצית השנייה של ספטמבר 2021.

מנתוני לשכת התעסוקה לחודש יולי השנה עולה, כי עם תום תקופת הזכאות לדמי אבטלה לעובדים השוהים בחופשות ללא תשלום (חל"ת) חלה תפנית חדה במספר הנרשמים לשירות התעסוקה.

בסוף חודש יולי הסתכם מספר דורשי העבודה בקרוב ל-291 אלף איש, לעומת כ-7,448 דורשי עבודה בסוף חודש יוני 2021.

לדברי הסוקרים בלשכת התעסוקה, שוק העבודה הישראלי ממשיך להתאושש באופן עקבי. החזרה לשגרה אפשרה להכניס יציבות לשוק העבודה והגבירה את הוודאות למעסיקים. אלה האחרונים החלו לחפש עובדים כדי למלא את המחסור בכוח האדם.

עם תום תקופת הזכאות לדמי אבטלה צפו אמנם בלשכת התעסוקה נתוני חזרה לעבודה גבוהים יותר, אבל בלשכה מזהים פער בין מספר דורשי העבודה שהפסיקו להירשם בלשכת התעסוקה, לבין מספר החוזרים לעבודה כפי שהנתון מתבטא בסקר משרות פנויות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ואינדיקטורים נוספים.

המשמעות היא, שיש אנשים שהפסיקו להרשם בלשכת התעסוקה אך לא חזרו אל מקומות העבודה. לא ברור כמה מהם החלו לעבוד כפרילנסרים בעבודות מזדמנות, וכמה מהם נותרו ללא מקור הכנסה.

במילים אחרות, ביולי התרחשו שני מהלכים במקביל: ירידה במספר דורשי העבודה הרשומים בשירות התעסוקה, ובה בעת קצב חזרה נמוך אל שוק העבודה.

בלשכת התעסוקה מסיקים, כי יש אנשים שאף על פי שזכאותם לדמי אבטלה נפסקה, הם טרם חזרו לעבודה בפועל.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה