hr in transformative world
כנס משאבי האנוש 2020 - ללא כותרת

לאחר מילוי הפרטים ישלח טופס במייל; יש למלא, להחתים ולהחזיר אלינו להשלמת הרישום לכנס.

מחיר למשתתף:

לנרשמים עד 27.7 עלות רישום מוקדם – 680 ש"ח פלוס מע"מ
לנרשמים מ-28.7 ועד 17.8 – 780 ש"ח פלוס מע"מ
לנרשמים מ-18.8 ועד 31.8 – 880 ש"ח פלוס מע"מ
לנרשמים החל מ-1.9 המחיר – 980 ש"ח פלוס מע"מ

כנס עתיד משאבי האנוש 2020
מרצי ומובילי כנס עתיד משאבי האנוש 2020

לאחר מילוי הפרטים ישלח טופס במייל; יש למלא, להחתים ולהחזיר אלינו להשלמת הרישום לכנס.

מחיר למשתתף:

לנרשמים עד 27.7 עלות רישום מוקדם – 680 ש"ח פלוס מע"מ
לנרשמים מ-28.7 ועד 17.8 – 780 ש"ח פלוס מע"מ
לנרשמים מ-18.8 ועד 31.8 – 880 ש"ח פלוס מע"מ
לנרשמים החל מ-1.9 המחיר – 980 ש"ח פלוס מע"מ

מבנה כנס עתיד משאבי האנוש 2020

לאחר מילוי הפרטים ישלח טופס במייל; יש למלא, להחתים ולהחזיר אלינו להשלמת הרישום לכנס.

מחיר למשתתף:

לנרשמים עד 27.7 עלות רישום מוקדם – 680 ש"ח פלוס מע"מ
לנרשמים מ-28.7 ועד 17.8 – 780 ש"ח פלוס מע"מ
לנרשמים מ-18.8 ועד 31.8 – 880 ש"ח פלוס מע"מ
לנרשמים החל מ-1.9 המחיר – 980 ש"ח פלוס מע"מ