* מחיר כרטיס 880 ש"ח + מע"מ
ברישום מוקדם 680 ש"ח + מע"מ

הכנס מיועד למנהלי וסמנכל"י משאבי אנוש, מנהלי גיוס, מנהלי רווחה, יועצים ארגונים, מנהלי הדרכה ופיתוח ארגוני, מנכ"לים וסמנכ"לים של חברות, וכל מי שמעסיק עובדים!

כנס דיני עבודה

23.12.2018

כפר המכביה

נושא דיני העבודה הינו נושא רחב ומורכב, המהווה חלק אינטגרלי משגרת יומו של כל מנהל משאבי אנוש, הן בסקטור הפרטי, והן בסקטור הציבורי. נושא זה בא לידי ביטוי לא רק במקרים המגיעים לכדי התדיינות משפטית, אלא בצורך להקפיד על שגרת עבודה מתמדת הלוקחת בחשבון את ההשלכות המשפטיות, הן ברמת החקיקה, והן ברמת הפסיקה.
נושא דיני העבודה, לא רק שהינו מורכב ורחב, אלא שהינו גם נושא דינמי, עקב עדכוני החקיקה הרבים, ומעבר לכך הפסיקה, שמתעדכנת כמעט על בסיס יומי.
על מנת להציג לקהל מנהלי משאבי האנוש בישראל, את הנושאים החשובים ביותר בתחום זה, וכן את העדכונים האחרונים, אנו שמחים להזמין אתכם לכנס דיני עבודה השנתי 2018.
קהל היעד של הכנס: מנהלי וסמנכ"לי משאבי אנוש, מנהלי גיוס, מנהלי הדרכה, מנכ"לים וסמנכ"לים של חברות, עצמאים המעסיקים עובדים.
הכנס ייערך בכפר המכבייה, ב-23 בדצמבר 2018, בשעות 8:00 עד 16:00, ויכלול כיבוד בוקר עשיר וארוחת צהרים מלאה, בחדר האוכל של מלון כפר המכבייה.
בכנס ירצו עורכי דין מהשורה הראשונה בארץ, וכן מרצים מהאקדמיה.
.
בין הנושאים החשובים שיועברו בכנס:
  • הקוד הוולונטרי למניעת הטרדה מינית: הצגת מתודולוגיית עבודה מובנית וחדשנית.
  • סוגי העסקה, יחסי עובד מעביד, והסכמי עבודה אישיים וקיבוציים.
  • דיני עבודה בעולם הדיגיטלי.
  • חידושים בשעות עבודה ומנוחה.
  • פיטורי עובדים
  • הסדרים פנסיוניים, התפתחויות בנושא אחריות המעסיק.
  • שוויון בגיוס ובהעסקה.

לו"ז הכנס

09:10 – 09:00

יורם שולטהייס

דברי פתיחה וסדר יום

יורם שולטהייס

09:45 – 09:10

ד"ר משה דב

הקוד הוולונטרי למניעת הטרדה מינית

ד"ר משה דב

ד"ר משה גב ידבר בהרצאתו על הקוד החדש הינו כלי עבודה מובנה ושיטתי להתמודדות עם התופעה ומטרתו לסייע למעסיקים ביישום החוק וביצירת תרבות ארגונית מכבדת ונקייה מהטרדות. הוא מתאים לארגונים גדולים כקטנים ונשען על החוק למניעת הטרדה מינית, אולם מרחיב ומתרגם אותו להנחיות ברורות וישימות יותר, במטרה להוביל להתמודדות אפקטיבית עם התופעה. הקוד קובע את משך ותכני הכשרה של הממונה על מניעת הטרדה מינית, תדירות הדרכות לעובדים, נוהל טיפול בתלונה, קיום סקר הנהלה שנתי, וביצוע בדיקה פנימית על ידי הארגון בתחום הטיפול והמניעה.

ד"ר משה דב – מרצה במרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה (מל"א) ויועץ למגוון ארגונים.

10:20 – 09:45

שי בן נתן

זכות הקניין וסודות מסחריים במשפט העבודה

עו"ד שי בן-נתן

בעולם העבודה המורכב של ימינו, עומדות זה מול זה זכויותיהם של המעסיק והעובד: מחד, זכויותיו הקנייניות של המעסיק במקום העבודה וזכותו לנהל את עסקו כראות עיניו ומאידך זכויותיו הקניינות של העובד במקום העבודה המוקנות לו על פי הדין. במרכזו של עימות זה עומדת השחיקה המכרסמת בשנים האחרונות בזכויותיו החוקתיות של המעסיק, בין השאר על מנת לשמור על הקניין הרוחני והסודות המסחריים שלו, אשר מהווים את ליבת עסקו של המעסיק כיום יותר מאי פעם, אל מול החופש הרחב המוקנה לפעולותיו של עובד ביחס למקום העבודה בהרצאה נעמוד על עימות זכויותיהם אלו של הצדדים.

עו"ד שי בן-נתן – שותף ומנהל מחלקת דיני עבודה משרד זיסמן, אהרוני, גייר ושות' ZAG-SW

10:55 – 10:20

אורלי גרבי

שעות עבודה ומנוחה – הדור הבא

עו"ד אורלי ג'רבי

עולם העבודה מזמן לנו חידושים רבים בסוגיית שעות העבודה והמנוחה, אך לאחרונה פורסם צו הרחבה המקצר את שבוע העבודה, על כל ההשפעות הכרוכות בדבר; האפשרות לקבוע שעון עבודה גמיש שבה ועולה; הכללים בעניין עבודת לילה עברו אף הם רפורמה משמעותית; ואיך לא – השאלות בדבר העובדים המוחרגים מתחולת החוק ממשיכות להעסיק את הנוגעים בדבר, בצד השאלות הכרוכות במנוחה השבועית, לרבות כאלה החורגות מדל"ת אמות דיני העבודה. לכך מצטרפות השאלות המשפטיות והמעשיות בדבר יישום ופרשנות תיקון 24 לחוק הגנת השכר, אשר בימים אלה "חוגג" עשור ; והשאלות הנובעות מהשפעת הטכנולוגיה – לטוב ולרע – על היכולת לקיים איזון בין שעות עבודה ופנאי, והיכולת להשפיע על איזון זה באמצעות רגולציה.

עו"ד אורלי ג'רבי –שותפה במשרד הרצוג פוקס נאמן עם ניסיון עשיר מעל ל-20 שנים, עומדת בראש מחלקת דיני עבודה ויחסי עבודה. עו"ד ג'רבי מתמחה בייצוג גופים וחברות בינלאומיים וישראלים, במגזר הציבורי והפרטי בדיני עבודה וביטחון סוציאלי.

11:30 – 10:55

הפסקת קפה, כיבוד עשיר, וביקור בתערוכת ספקים

12:05 – 11:30

רמי לנדה

פיטורים וצמצומים – איך תעשו את זה נכון?

רמי לנדא

בשנים האחרונות, אנשים נוטים להחליף עבודה בתדירות גבוהה. בהרצאה נדבר על כיצד מבצעים כדין הליכי שימוע על כל היבטיהם, לרבות הזימון לשימוע, המצאת פרטים ומסמכים, ישיבת השימוע, מה מותר והאסור למעסיק בתקופה שבין הזימון לשימוע ועד ההחלטה על הפיטורים, הודעת הפיטורים, הודעה מוקדמות, ניתוק יחסי העבודה ומגבלות על פיטורים.

רמי לנדא – שותף האחראי על מחלקת דיני העבודה במשרד מיתר ליקוורניק גבע לשם טל. רמי, יחד עם חברי מחלקת דיני העבודה, מייצג מעסיקים – בינ"ל ומקומיים – במגוון רחב של נושאים הקשורים בתחום בהעסקה של עובדים ויועצים.

12:40 – 12:05

מוריה תם הרשושנים

HR TECH – אתגרים משפטיים בעולם של אפשרויות

עו"ד מוריה תם-הרשושנים

העידן הדיגיטלי יצר מציאות חדשה, אשר הציבה את עולם יחסי העבודה בפני אתגרים חדשים ומורכבים. ההתפתחות הטכנולוגית המשמעותית של השנים האחרונות הציפה בפני הרגולטור, כמו גם בפני בתי הדין לעבודה, סוגיות חדשות ומורכבות המחייבות התמודדות והתאמה לקצב המהיר והמשתנה של העידן הדיגיטלי. נדון בסוגיות של טשטוש הגבולות בין תחום העבודה לבין המרחב הפרטי של העובד, גישה של עובדים לרשתות חברתיות, לשון הרע, שימוש בעולם הדיגיטלי בהליכי מיון ועוד. כמו כן, נדון בגבולות "המותר והאסור" לעובד ולמעביד בהקשרים אלו.

עו"ד מוריה תם- הרשושנים – שותפה במחלקת דיני עבודה במשרד הרצוג, פוקס נאמן, מתמחה בייעוץ לחברות בינלאומיות וישראליות, מן המגזר הפרטי והציבורי, בתחום דיני העבודה ויחסי עבודה.

13:15 – 12:40

מותן מתתיהו

שיוון ומניעת אפליה במקום העבודה – הלכה למעשה

עו"ד מורן מתתיהו אדרי

בהרצאתה מורן תציג את החקיקה בנושא שוויון ומניעת אפליה, ופסיקות מרכזיות בנושא וכן, תיתן לנו סט של כללי עשה ואל תעשה, שיגנו על המעסיק מפני חשיפה משפטית מיותרת, בתחום חשוב זה.
.

עו"ד מורן מתתיהו אדרי – ​עו"ד ומגשרת, ​הינה מומחית בדיני עבודה ובדיני חברות מזה 11 שנים, בעלת משרד עו"ד המומחה בדיני עבודה ובדיני חברות ומעניק שירותים משפטיים בתחום בין היתר לתאגידים גדולים ומובילים במשק.

14:15 – 13:15

ארוחת צהריים בחדר האוכל של מלון כפר המכביה

14:50 – 14:15

קובי חתן

סוגי העסקה בעולם החדש

עו"ד קובי חתן

בעולם העבודה החדש אנו עדים להתרחבות ושכלול בסוגי העסקה והבדלים ביחסי עובד-מעביד בין עובדים שונים באותו הארגון. בהרצאתו ידבר עורך הדין קובי חתן על סוגיות אלו ונוספות כגון: הסכם קיבוצי לעומת חוזה אישי, הסכם העבודה האישי כהודעה לעובד על תנאי עבודתו, העסקת פרילנסרים.

קובי חתן – עו"ד מומחה בדיני עבודה ומגשר, ומייצג לקוחות ישראליים וזרים כאחד. קובי מייעץ ללקוחותיו, מעסיקים ועובדים, באופן שוטף במגוון רחב של נושאים בתחום דיני העבודה, לרבות ייצוגם בבתי הדין לעבודה, מתן ייעוץ משפטי שוטף, ניהול משאים ומתנים, הכנת הסכמי עבודה ועוד. 

15:25 – 14:50

עודד ערמוני

הסדרים פנסיוניים – התפתחויות באחריות המעסיק

עו"ד עודד ערמוני

"ספק אם יש עוד רכיב בתנאי העסקתם של עובדים, אשר יש לו את היכולת להדיר שינה מעיניהם של מעסיקים כמו זו הקיימת לחובה להעניק לעובדים הסדר פנסיוני. חשיפות לא מכומתות במקרי ביטוח, רגולציה 'כפולה' של משרד העבודה ושל משרד האוצר, חשיפה לתביעות ייצוגיות ובעיקר התפתחויות ושינויים משפטיים בלתי פוסקים בעשור האחרון, כל אלו מצדיקים ללא ספק דיון שוטף בנושא. ננצל את הכנס לעשות כן גם אצלנו".

עו"ד עודד ערמוני – עוסק מזה למעלה מ- 20 שנה בתחום של משפט העבודה. מלווה ומייצג מעסיקים ומועסקים. מופיע בבתי הדין לעבודה, מרצה וכותב בתחום.

15:55 – 15:25

למה לגבר יש פטמות? סיבוב משפחות בעולם

אורנה שי

אנשים מאמינים שהם את מאווייהם אבל המאוויים עצמם שייכים לחברה. אנדקוטות מעניינות ומשעשעות על אודות ביטוי המשפחתיות בתרביות שונות בעולם. 

אורנה שני – אנתרופולוגית, חוקרת חברה ותרביות. מרצה בחברות, ארגונים בתי תרבות וחוגי בית ביניהם על השפה כדרך להבנה תרבותית, בודיהזם, החברה החרדית, החזרה בתשובה ובשאלה ועוד. כולם מהווים הזמנות להכיר את הדינמיקה של החיים ומבט על האמת כפרספקטיבה. 

15:55 – 15:25

דיון בשולחנות עגולים עם מרצי הכנס

הכנס מיועד למנהלי וסמנכ"ל משאבי אנוש, מנהלי גיוס, מנהלי רווחה, מנהלי הדרכה ופיתוח ארגוני, מנכ"לים וסמנכ"לים של חברות, וכל מי שמעסיק עובדים!

הכנס ייערך בכפר המכביה – חנייה חינם במתחם.