שיתוף

מערכות הבינה המלאכותית נכנסות יותר ויותר אל מחלקת משאבי האנוש, אבל בניגוד לחששות של חלק מאנשי התחום, לא רק שהן לא דוחקות את רגליהם של מנהלי משאבי האנוש מהתחום בו בחרו, אלא שבצד כניסתן הגוברת, הולך וגדל תחום משאבי האנוש עם תפקידים חדשים שצצים חדשות לבקרים.

אחד התפקידים החדשים שהחלו לצבור תאוצה בתקופה האחרונה, הוא סמנכ"ל אנשים ותרבות, או כפי שהתפקיד מוגדר בחברות גלובליות: סגן נשיא לאנשים ותרבות (VPPC).

בחלק מהארגונים מדובר במנהל שהינו כפוף לסמנכ"ל משאבי האנוש ובחלק אחר של המקרים מדובר בהגדרה חדשה לסמנכ"ל משאבי האנוש.

כך או כך, היכולות הנדרשות מסמנכ"ל אנשים ותרבות מתמקדות כיום יותר מאי פעם, בכישורים רכים.

בין התכונות והכישורים שארגונים מחפשים בסמנכ"ל אנשים ותרבות ניתן למנות את התכונות הבאות:

אדם שהוא מתחשב, אסטרטגי ומנוסה, שיוביל את פונקציות המשאב האנושי, רכישת הכישרונות והשימור שלהם, ככל שהחברה ממשיכה לגדול ולהתרחב.

סמנכ"ל אנשים ותרבות נדרש להיות בעל חוש אחריות מפותח ביותר, ויכולת לתת תשומת לב מדויקת לפרטים, תוך שמירה על ההקשר של התמונה הגדולה.

כמו כן נדרש סמנכ"ל אנשים ותרבות להיות מוביל חשיבה פונקציונלי ואסטרטגי, ולכוון את כל ההיבטים של היוזמות והתוכניות של העובדים בחברה תוך תמיכה והתאמת תפקוד העובדים לאסטרטגיה העסקית הכוללת.

לסמנכ"ל אנשים ותרבות יש גם תפקיד קריטי ואסטרטגי כיועץ משאבי אנוש להנהלה הבכירה.

בנוסף, סמנכ"ל אנשים ותרבות נדרש להיות אחראי על נושא התרבות והערכים בחברה. עליו לעבוד בשיתוף עם ההנהלה הבכירה להגברת תרבות ארגונית חיובית ומגוונת, הפועלת להטמעת הנושא, וכן להיות אחראי על תרומת כל העובדים לארגון.

בין המשימות המוטלות על סמנכ"ל אנשים ותרבות ניתן למנות הגדרת שיטות ודרכים שיאפשרו לזהות ולחזק את ההתנהגויות המדגימות את ערכי החברה.

על סמנכ"ל אנשים ותרבות לדאוג לקידום העובדים וליישום אסטרטגיות ארגוניות כדי לעצב תרבות ארגונית חיובית.

בנושא ניהול כישרונות, על מנהל אנשים ותרבות לפתח וליישם תוכניות אסטרטגיות ארוכות טווח לבניית הון אנושי באמצעות ניהול ביצועים, אימון, הדרכה ופיתוח, ובה בעת להניע את העובדים להגשים את הפוטנציאל המרבי שלהם. כמו, כן עליו לזהות ולטפל בהצלחה בפערי מיומנויות וידע.

תפקיד נוסף המוטל על מנהל אנשים ותרבות הוא רכישת כישרונות. עליו להוביל ולתמוך בתהליך מקיף של רכישת כישרונות, לרבות משיכת כשרונות לארגון, פיתוחם ושימורם תוך שהוא מוודא שמידת המחוברות שלהם לארגון גבוהה.

בנוסף, עליו לבנות תוכניות אסטרטגיה, לרבות קשרים עם מוסדות אקדמאים, וכן לקדם את מיתוג המעסיק, בין השאר באמצעות הרשתות החברתיות.

תפקיד נוסף הכלול בין תפקידיו של מנהל אנשים ותרבות הוא ניהול ביצועים, לרבות תכנון והוצאה לפועל של תוכניות ניהול ביצועים ארגוניות המתאימות לערכי החברה ולייעודה.

עליו להנחות את ההנהלה הבכירה בכל הקשור להגדרת יעדים ברורים ומשמעותיים, ולהשתמש במדדים למדידת ביצועים.

בנושא חבילות תגמול על מנהל אנשים ותרבות לפתח ולהוביל תוכנית תגמולים כוללת ברמה הגבוהה ביותר, תוך בדיקה מתמדת של הענף בו פועלת החברה בכל הקשור לחבילות תגמול, כדי לוודא שתוכניות התגמול של החברה הינן תחרותיות ביחס לשוק.

ולבסוף, על סמנכ"ל אנשים ותרבות לוודא שהטכנולוגיות המשמשות את מחלקת משאבי האנוש עומדות ביעדים העסקיים הפוטנציאליים הנוכחיים והעתידיים.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה