שיתוף

פרויקט התמודדות משאבי אנוש עם נגיף הקורונה

 

סוגיית העבודה מהבית לגבי עובדים שנאלצים להשאר בבידוד אינה פשוטה. לא כל עובד יכול לעבוד מביתו, ולא כל ארגון ערוך לעבודה של עובדים מביתם כמו לדוגמה תוכנות לשיתוף מסמכים, אפשרות לתקשר עם לקוחות מהבית ועוד.

ובכל זאת, ארגונים רבים התלבטו עם השלה האם ניתן לחייב עובד ששוהה בבידוד בית לעבוד מהבית.

אם כן, בעקרון ועל פי החוק היבש, לא ניתן לחייב עובד ששוהה בבידוד בית, לעבוד מביתו, כפי שלא ניתן לחייב עבודה מהבית של עובד שנמצא בימי מחלה.

ולמרות זאת, במצב הקיים זה רק סביר והוגן לצפות מעובדים לשתף פעולה עם הארגון ולעבוד מהבית.

כי הרי העובד אינו חולה ואין מצב בריאותי שמונע ממנו לבצע את העבודה, כל עוד זה מתאפשר בהיבט הטכני. לגבי עובדים שמסכימים לעבוד מביתם, הם זכאים לקבל שכר עבודה רגיל ואין לקזז להם מימי המחלה.

למרות שעובדים רבים עובדים כיום מהבית, המעסיק עדיין נדרש לרשום את שעות הנוכחות של עובדיו.

לכן חשוב להיערך עם הגדרת נוהל העבודה מהבית ואופן הרישום, בין השאר ניתן להגדיר את אופן השימוש באפליקציות ותוכנות כדי לאפשר רישום שעות העבודה מהבית.

סוגייה אחרת היא האם ניתן לחייב עובדים שכן מגיעים למשרד, לעבור בדיקה להמצאות וירוס הקורונה לפני כניסתם אל משרדי הארגון.

סוגייה זו עולה בהקשר של זכותו של העובד לפרטיות. במילים אחרות, האם מעסיק יכול לחייב כל עובד שמגיע אל משרדי הארגון, לעבור בדיקה להמצאות וירוס הקורונה, או לדרוש מהעובד אישורים רפואיים שהוא אינו נשא של הווירוס ואינו חולה בקורונה.

כל עוד מדובר בהתנהלות בימי שגרה, למעסיק יש סמכות מצומצמת ביותר לחייב עובדים לעבור בדיקות רפואיות או להגיש אישור רפואי לגבי יכולתם לעבוד.

המקרים הבודדים שבהם זה מתאפשר הם מקרים בהם יש אפשרות לכך המעוגנת בחוזה העבודה (האישי או הקיבוצי), וגם אז, רק כדי לאפשר לארגון לקבוע את כשירותו של העובד לבצע את תפקידו, וכדי לשמור על בריאותו של העובד ובטיחותו, כמו גם על בטיחותם של העובדים האחרים, על בטיחותו של מקום העבודה ועל בטיחותו של כל מי שבא במגע עם המוצר או השירות שמופק על ידי העובד.

המטרה היא להגן על זכותו של כל עובד לפרטיות ולאוטונומיה על גופו ועל זכותו לחיסיון רפואי.

יתרה מכך, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה וחוק שוויון זכויות לבעלי מוגבלויות אוסרים להפלות עובד או מועמד לעבודה מסיבות של בריאות, כל עוד סיבות אלה אינן רלוונטיות לביצוע התפקיד.

אלא שכעת לא מדובר בתקופה של שגרה. כאשר נגיף הקורונה מאיים על בריאותו ואף חייו של כל מי שבא במגע עם חולה, ונוכח הסיכון והנזק הצפויים – לא רק לבריאותם של העובדים האחרים ולכל מי שבא במגע עם העובד החולה, אלא גם למצבם הכלכלי של מי שעלול להדבק ממנו ואולי גם לארגון כולו – בנסיבות אלה, נראה שהדרישה מעובדים להיבדק טרם כניסתם אל משרדי הארגון הינה דרישה סבירה. בפרט אם מדובר בעובד שיש לו תסמינים דוגמת שיעול קשיים בנשימה ואחרים.

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה