האם ישופרו תנאי העסקתם של מורי הקבלן מתוכנית היל"ה?

האם ישופרו תנאי העסקתם של מורי הקבלן מתוכנית היל"ה?

מאז השביתו מרכזי השכלה לנוער נושר, הפגינו כ-100 מור קבלן בתל-אביב. משרד החינוך: "נשפר תנאי המכרז להעסקתם".

שיתוף
הפגנת מורי הקבלן

נמשכת מחאת מורי הקבלן של תוכנית היל"ה למתן השכלה לנוער נושר: שלושה שבועות אחרי שהשביתו לראשונה מרכזי השכלה בהם לומדים 6,000 בני נוער שנשרו מבתי הספר של משרד החינוך, פתחו השבוע המורים בסדרת השבתות נוספות.

העילה לצעדי המחאה היא צורת העסקתם כעובדי קבלן. 1,500 המורים, המאוגדים ומקבלים סיוע מארגון כוח לעובדים, מועסקים דרך החברה למתנ"סים המשמשת כזכיין חיצוני, כך שבפועל אינם נחשבים כעובדי משרד החינוך.

בה בשעה שהשביתו את מרכזי ההשכלה, הפגינו השבוע כ-100 מורים וסטודנטים במכללת סמינר הקיבוצים בתל-אביב. לאוויר הופרחו סיסמאות דוגמת "חברות קבלן – זה פשע מאורגן" ו"המורות מנוצלות – החינוך באשפתות".

לפי מחקר של מרכז המחקר המידע של הכנסת, יש בישראל כ-7,000 מורי קבלן. על סמך ממצאי "כוח לעובדים", שיעור התחלופה של מורי הקבלן בהיל"ה הוא שליש מדי שנה. זאת, על רקע העובדה שמורי היל"ה מפוטרים מדי שנה, משתכרים לפי שעות ואינם מקבלים תשלום על חופשות או על שיעורים שאליהם לא מגיעים תלמידים.

אורן שלמה, מראשי ועד העובדים, אמר כי אם דרישות מורי היל"ה לא ישוקללו במכרז עם הזכיין החדש, שאמור להתחיל לפעול בשנה הבאה – המורים לא יחתמו על כרטיסי עובד תחת הזכיין החדש. "נחריף את הצעדים עד שדרישותינו ייענו. אני עומד משתאה מול הניכור של המערכת אלינו, בעוד בני הנוער שאותם אנחנו מלמדים נמצאים בפני בגרויות", אמר שלמה.

במשרד החינוך אומרים מנגד, כי המשרד מקיים באופן שוטף בקרה באשר לתנאי העסקתם של המורים. כמו כן, בימים אלה שוקד צוות מקצועי במשרד על גיבוש מכרז חדש להעסקת המורים בתוכנית היל"ה, תוך בחינת חלופות שונות להשבחת תנאי העסקתם.

מהחברה למתנ"סים נמסר: "ידוע לנו כי מתקיימים מגעים בדרג הממשלתי בנושא מורי היל"ה ואף נקבעה פגישה בין משרד החינוך לנציגות המורים. אם אותם גורמים ממשלתיים יחליטו על שינויים בתנאי המכרז, החברה למתנ"סים תברך על כך ותתגייס ליישום השינויים".

סדנת פרזנטציה אפקטיבית והעברת מסרים מרחוק

אין תגובות

השאר תגובה