שיתוף

בשנת 2016 היו בישראל כ-404 אלף עצמאים, מהם 68% גברים ו-32% נשים. ההכנסה הממוצעת ברוטו לחודש מעבודה עצמאית עמדה על 11,480 שקלים, כך עולה מדו"ח שפירסמה לאחרונה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כל אחד מעצמאים אלה מחוייב כיום על פי חוק להפריש לעצמו לקרן פנסיה. כשליש מהסכום הנצבר בקרן ישמש כדמי אבטלה למשך שלושה חודשים, בהתאם לתנאי החוק (שמפורטים בהמשך). על עצמאים שלא יפרישו לקופת פנסיה יוטל קנת שנתי של 500 שקלים.

בשנת 2017 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה לעצמאים, המחייב עצמאים להפריש מהכנתם לפנסיה. החוק מחייב מינימום הפרשה, אבל ניתן להגדיל את ההפרשה ואפילו לקבל הטבות מס.

חלק מהכספים שנצברו בקופת הפנסיה של העצמאים יכולים לשמש אותם גם בתקופה שאינם עובדים, כדמי אבטלה​. הנקודה החשובה היא שככל שמתחילים לחסוך מוקדם יותר, כך ניתן לצבור יותר כסף לגיל הפרישה.

כמה בדיוק מחויב העצמאי להפריש לפנסיה:

במשרד האוצר מסבירים כי חובת ההפרשה לפנסיה של עצמאים מתחלקת לשניים: חלק ראשון, עד למחצית מהשכר הממוצע במשק, יחויב בהפרשה של 4.45% לפנסיה. השכר הממוצע במשק, נכון ל-1.1.17, עומד על  9,543 שקלים בחודש. כלומר, החלק הראשון מדבר על שכר של 4771.5 שקלים בחודש.

החלק השני מתייחס לסכום שבין חצי מהשכר הממוצע במשק ועד לגובה השכר הממוצע במשק (4771-9543 שקל בחודש), והוא יחויב בהפרשה של 12.55% לפנסיה.

ההפרשה הפנסיונית תחולק כך ששני שלישים מהכספים יופרשו לטובת רכיב התגמולים​​ ושליש יופרש לטובת רכיב סיוע במצב ​​אבטלה. זהו חלק ייעודי מהחיסכון הפנסיוני אותו ניתן למשוך במצבי אבטלה ולא רק בגיל הפרישה.

למה חשוב להפקיד כספים לקופת פנסיה והאם כדאי להפריש יותר מהקבוע בחוק: חשוב לקחת בחשבון שכספי הפנסיה יהוו את מקור ההכנסה העיקרי לאחר הפרישה לגמלאות. זהו חיסכון לטווח ארוך המזכה בהטבות מס. לכן, סכום ההפרשה מעל לסכום החובה תלוי למעשה באיזו קצבה העצמאי רוצה שתהיה לו לאחר הפרישה. בהתאם לכך יש לקבוע את סכום ההפקדות.

כדאי מאוד להיעזר ביועצי המס או רואי החשבון כדי לברר מהן הטבות המס המגיעות בגין הפקדות לפנסיה.​

חוק חובת ההפרשה חל על עצמאים החל מינואר 2017. החל ממועד זה, כל עצמאי מעל גיל 21 ועד גיל פרישה מוקדמת, ​חייב להפריש לקצבת הפנסיה. כל המקדים הרי זה משובח משום שהכספים יוכלו לצבור תשואה גבוהה יותר. סכום הכסף שיופרש בשנים הראשונות לחיסכון יניב את החלק המהותי ביותר בחיסכון לקראת גיל פרישה.

לדוגמה: מי שהפקיד 100 אלף שקל בגיל 25, יוכל לקבל יותר מ-300 אלף שקל בגיל פרישה. לעומת זאת, מי שהפריש את אותו סכום – 100 אלף שקל – בגיל 45, יקבל עבורם פחות מ- 200 אלף שקל בגיל פרישה. עצמאי שיפקיד 100 אלף  שקל בגיל 60 יקבל בגיל פרישה סכום הקרוב ל-100 אלף שקל, כלומר אין כאן רווח משמעותי על הסכומים שמופקדים בגיל המתקרב מאוד לגיל הפרשה.

הפרשה לפנסיית עצמאים – אחת לאיזו תקופה

ההפרשה לפנסיה יכולה להיעשות אחת לחודש או אחת לרבעון.​​ מי שלא יפריש כלל יחוייב בקנס שנתי של 500 שקלים.

הכיסוי הביטוחי של קופת הפנסיה תלוי במוצר החיסכון הפנסיוני שבחר העצמאי:  קופת גמל, ביטוח מנהלים או קרן פנסיה. ניתן לרכוש כיסוי ביטוחי למקרה של אבדן כושר עבודה או פטירה, במסגרת החיסכון הפנסיוני ובהתאם למוצר שנבחר.

שינויים בדמי הביטוח הלאומי לעצמאים

כתוצאה מהחוק החדש, גם דמי הביטוח הלאומי​ משתנים החל מינואר 2017. עצמאי שמרוויח עד גובה הכנסה של 60% מהשכר הממוצע במשק, כלומר  5,934 שקלים חודש, נכון לספטמבר 2016, יזכה להטבה בתשלום הביטוח לאומי וישלם 2.87% במקום 6.72%.

עצמאי שמרוויח יותר מ-60% מהשכר הממוצע במשק ישלם 12.83% במקום  11.23% לדמי הביטוח הלאומי, אבל רק עבור חלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע במשק.

הטבות נוספות

עצמאים יכולים לקבל הטבות מס על פי גובה ההכנסה. כמו כן ניתן לקבל החזר מס על כל הפקדה לפנסיה, והרווחים שיצברו במהלך החיסכון יהיו פטורים ממס, בכפוף להוראות החוק.​

עובדים שהם גם שכירים וגם עצמאים

עובד שכיר מקבל פנסיה דרך המעסיק. אם ההפרשה במסגרת העבודה כשכיר מגיעה לתקרת ההפקדה המינימלית, אין חובה להפריש לפנסיה בתור עצמאי. אם הפקדת המעסיק נמוכה מתקרת ההפקדה המינימלית, נדרש העצמאי להשלים את ההפרשה (כעצמאי) עד לתקרה המינימלית לפחות.

במקום דמי אבטלה לעצמאים

שליש מההפקדה של עצמאים לחסכון פנסיוני נשמרת לסיוע במצב של אבטלה. עצמאים שיעמדו בתנאי הוראות החוק, יכולים למשוך את הסכום המגיע להם (מתוך אותו שליש) על פי הכלל הבא: מספר שנות החיסכון כפול 12,230 שקלים. 'דמי האבטלה' הללו יינתנו לעצמאים כקצבה חודשית במשך שלושה חודשים.

אלא שכדי להיות זכאים לדמי האבטלה, יש להפקיד תחילה במשך 24 חודשים לפחות, מתוך 36 החודשים האחרונים.​

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה