שיתוף

למרות כל החוקים והאיסורים על אפליה במקומות העבודה, אפליית נשים במקומות העבודה נמשכת.

גם במקומות שכן מקדמים נשים, ברוב המקרים, נשים נדרשות להוכיח עצמן הרבה מעל ומעבר למה שנדרש מגברים בכל הקשור למינויים לתפקידים בכירים בחברות.

דו"ח חדש של חברת המחקר S&P Global, שבחן חברות עסקיות שמנוהלות על ידי נשים מול חברות שמנוהלות על ידי גברים מצא, כי לעיתים קרובות, ביצועי המניות של חברות שמנוהלות על ידי מנכ"ליות נשים הם גבוהים יותר מביצועי המניות של חברות שמנוהלות על ידי גברים.

בעקבות 5,825 מינויים חדשים לתפקידי מנכ"ל בארה"ב, שמתוכם 578 נשים, אספו האנליסטים של S&P Global וניתחו את נתוני הרווחים ומחירי המניות של החברות.

כל החברות שנכללו במחקר הן חברות שבסיסן בארה"ב, כאשר המחקר בדק נתונים שפורסמו בין שנת 2002 לאמצע 2019.

מהדו"ח עולה, כי היחס בין נשים לגברים בתפקידי מנכ"ל בארה"ב היה בסוף 2018: 19 מנכ"לים גברים לעומת מנכ"לית אשה אחת.

בתפקיד סמנכ"ל הכספים היחס בין נשים לגברים עמד בסוף 2018 על 6.5 סמנכ"לי כספים גברים מול כל סמנכ"לית כספים (אשה) אחת.

הדו"ח בחן את ביצועי המניות של החברות בשנתיים שלאחר מינוי המנכ"לים ומצא, כי מחירי המניות של חברות שבראשון מכהנת מנכ"לית אשה השיגו תוצאות טובות יותר ב-20% בממוצע לעומת מחירי המניות של חברות שבראשן מכהן מנכ"ל גבר.

עוד עולה מהנתונים, כי בחברות בהן מונתה אשה לתפקיד סמנכ"לית הכספים, לחברה היו יתרונות נוספים: סמנכ"ליות כספים נשים הפיקו יותר ערך, הצליחו להשיג יותר הגנה על הרווחיות, והצליחו להשיג החזרים גבוהים יותר על ההשקעה ביחס לסיכון, לעומת סמנכ"לי כספים גברים.

מהדו"ח עולה, כי בשנתיים (ב-24 החודשים) שחלפו מאז מינויי סמנכ"לי הכספים, השיגו המניות של חברות שמכהנת בהן סמנכ"לית כספים אשה, תשואה הגבוהה בכשמונה אחוזים מתשואת המניות של חברות שמכהן בהן סמנכ"ל כספים גבר.

עוד עולה מהדו"ח, כי חברות שמכהנת בהן סמנכ"לית כספים אשה רשמו רווחיות הגבוהה בכשישה אחוזים מהרווחיות שנרשמה בחברות שבהן מכהן סמנכ"ל כספים גבר – על פני אותה תקופה.

אחת ממסקנות הדו"ח היא כי גם מועצות מנהלים שהן מגוונות מגדרית, הובילו ליתרונות כספיים למשקיעים.

חברות שבקרב חברי מועצת המנהלים שלהן יש מגוון מגדרי גדול יותר הניבו יותר רווחים, מאשר חברות שבמועצות המנהלים שלהן יש רוב מוחלט של גברים.

עם זאת מציין הדו"ח, כי התוצאות העסקיות הטובות יותר לא הושגו בהכרח בגלל פעולות שונות שנקטו המנהלות הבכירות הנשים.

לדברי מחברי הדו"ח, הניתוח תומך בכך שבחברות שהתרבות הארגונית שלהן תורמת למינוי נשים לתפקידים בכירים, איכות הרווחים גבוהה יותר, והמינוף (היקף ההלוואות) נמוך יותר.

במילים אחרות, הסיבה לתוצאות הטובות יותר נעוצה בתרבות ארגונית שתומכת במינוי נשים לתפקידים בכירים ולאו דווקא בפעולות ספציפיות המיוחסות להבדלים סטריאוטיפיים במעשי המנהלות לאחר מינויין.

עם פרסום המחקר אמר דאג פטרסון, נשיא ומנכ"ל S&P Global כי "כאשר מתבוננים בביצועים הפיננסיים, מחקר זה מהווה אישרור נוסף לכך שנשים מספקות ערך חיובי משמעותי כאשר הן מתמנות לתפקידי בכירים בהנהלות הבכירות ובמועצות המנהלים של חברות".  

כנס משאבי אנוש

כנס הגיוס השנתי 2024

כנס רווחה וחווית העובד

אין תגובות

השאר תגובה