מדיניות תגמול ושכר בחברה גלובאלית

מדיניות תגמול ושכר בחברה גלובאלית

מנכ"ל קומפויז'ן אבי ניר: כל מהלך העסקה גלובלית מחייב סיוע של חברות ייעוץ המתמחות בנושאי תגמול במדינות זרות

שיתוף
Photo by: jannoon028 / FreeDigitalPhotos.net

בכנס הוועידה השנתית לגלובליזציה, אסטרטגיה ופיתוח עסקי, שנערכה על ידי מידע כנסים, דיבר אבי ניר על מדיניות תגמול ושכר בחברה גלובאלית. ניר, שבעברו עסק בניהול משאבי אנוש בחברות גדולות במשק, הקים חברה המתמחה במתן ייעוץ לחברות אחרות בנושאי תגמול במדינות אחרות. מדובר בחברות המעסיקות עובדים במדינות זרות, חברות להם שלוחות של קבע במדינות אלו או מספר קטן יותר של מומחים השוהים שם, חברות סטרט –אפ וחברות וותיקות יותר.
חברות אלו נוטות להתקשר עם העובדים על בסיס "אישי", מתוך הנחה כי בדרך זו ניתן לפתור את מירב הנושאים הקשורים בנושאי שכר. עם התרחבות פעילות החברה במדינות אחרות, מתברר כי הולך ועולה הצורך בכללי התקשרות אותם ניתן להסביר לכלל העובדים במקומות שונים, ומתבססים על תפישת עולם ניהולית כוללת.

[adrotate banner="27"] תרבות ארגונית שקופה וברורה בנושאי שכר ותגמולים, היא מפתח להצלחה ולניהול שוטף ויעיל של מדיניות השכר והתגמולים. ידיעת התרבות הארגונית המקומית אף היא חיונית להבנת דרישות שכר שונות של עובדים במדינות שונות, המייחסים משקל תרבותי שונה לתגמולים המתקבלים מהחברה (אחזקת רכב, טלפון סולארי וכד'). ככלל, על מדיניות השכר והתגמולים לכלול רכיבים גלובאליים ורכיבים לוקאליים בעת ובעונה אחת. אסטרטגיית התגמול היא זו היוצרת את המסגרת וסדרי העדיפויות למינון בין ריכוז וביזור, כלומר מה ינוהל גלובאלית ומה לוקאלית.

בהקשר זה סקר אבי ניר את האופן בו עשויים להיקבע המדדים השונים למדיניות השכר והתגמולים:
מה גובה המשכורת הבסיסית, מי צריך לשלם ואיך, תשלום שלמונים – שהם דבר שבשגרה במדינות מסוימות הם רכיב נוסף במדינות השכר והתגמולים, ואין להתעלם אף מההיבט התרבותי הזה.

הרכיבים הגלובאליים יקבעו על ידי מטה החברה ויהיו אחידים לכלל עובדי החברה. למנהלי האזור תינתן סמכות לקבוע את הרכיבים הלוקאליים. גם מרחב האוטונומיה לחריגה ממדיניות השכר הגלובאלית, השמורה למנהל האזורי, היא מדד אליו יש להתייחס בעת קביעת האסטרטגיה הכוללת.

בעיתות משבר מקובל בקרב חברות לשנות את המינון בין רכיבי השכר והתגמולים הגלובאליים והלוקאליים, כאשר מוטת השליטה עוברת לידי המטה המרכזי. זה עשוי להיות אחראי אף על אישור הוצאות מזעריות בשלוחה רחוקה. כל מהלך של פרישה גלובלית מחייב סיוע של חברות ייעוץ המתמחות בנושאים אלו ובכלל זה עורכי דין ורו"ח. התייעצות כזו חשובה שבעתיים לחברות הנמצאות בתחילת דרכן וטרם צברו ניסיון שוטף בתחום מדיניות השכר והתגמולים במדינות שונות.

כנס משאבי אנוש בנושא העצמת ההון האנושי

אין תגובות

השאר תגובה