HR Intelligence – לאיסוף מידע, מחקר וניתוח נתוני HR

HR Intelligence – לאיסוף מידע, מחקר וניתוח נתוני HR

HR Intelligence מהווה ממשק לניצול נכון של הנתונים והידע הקיים בארגון, לכדי מערך מידע מודיעיני ייעודי למחלקת HR

שיתוף
HR Intelligence
HR Intelligence

במערכות הארגון המודרני קיים מאגר בלתי נדלה של מידע חיוני, יקר מפז, אולם הוא חסר משמעות ואף מייקר את עלות אחסון הנתונים, באם לא מנצלים אותו בכלים המקצועיים הייעודיים לכך. מודיעין HR, בדיוק כמו כל גוף מודיעיני, אוסף ומרכז נתונים במטרה לחקור, לנתח ולהפיק מידע חיוני. הממשק סוקר את כלל האינפורמציה בארגון, מסנן אינפורמציה לא רלוונטית, מנגיש, מסווג ומתעדף אינפורמציה רלוונטית כך שזו תהיה זמינה לצוותי ה-HR בכל עת.

בכל ארגון קיים מאגר עצום של נתונים – DATA. תרשים הזרימה במודל ה-HR Intelligence מצביע על הפיכת הנתונים למידע, כשהשלב המתקדם הוא עיבוד מידע לכדי מידע מודיעיני כפי שניתן לראות בתרשים הבא: 

HR INTELLIGENCE
HR INTELLIGENCE

איסוף מידע הינו דיסיפלינה חדשה יחסית לענף ה-HR, אולם מרגע הטמעת הממשק בארגון, בצורה אתית וחוקית, לא ברור איך התמודדו לפני כן בלעדיו. הצורך המידי הקיים כיום בארגונים במידע קונקרטי, מדויק, מקיף ועדכני על מצבות כוח אדם בכל סניף, מחלקה וצוות, עמידה ביעדים, ביצוע משימות בהיבט של כמויות ואיכות, נתוני סקרים, הערכות מנהלים ועוד – הוא קריטי. תאגיד שנאלץ לוותר על 100 עובדים בטווח המידי צריך לקבל את ההחלטה המושכלת ביותר. יש אלפי פרמטרים הרלוונטיים לשכלול, במשוואה שנועדה למצוא את 100 העובדים שהוויתור עליהם יהיה הכי פחות מזיק לחברה, על פי חלוקה למחלקות, תפקידים ומעמדות, בהתאם לתכניות אסטרטגיות אד-הוק.

הארגון המודרני זקוק למידע מודיעיני כדי לקבל החלטות אופרטיביות, ליישם אסטרטגיות חדשות ואף רפורמות, ליזום ולהוביל תהליכים ארוכי או קצרי טווח. המידע העומד לרשות ארגון שהטמיע מערכת HR Intelligence, מספק את המענה המידי בצורה המקצועית ביותר.

בעידן ה-Talent Manegement ארגונים שואפים לזהות את הטאלנטים שלהם, לטפח ולשמר אותם. לשם כך, נחוצה אספקת מידע מקיף, כלי סינון, ניתוח ומדידה. ארגונים שהטמיעו את מערכת ה- Talent Manegement היו אלה שהטמיעו במקביל את ממשק ה- HR Intelligence ככלי יישומי. אותם ארגונים הכשירו עובדים מתוך מחלקת ה-HR כדי שיתמקצעו בתחום, אשר הופך להיות נישה בפני עצמו בתחום חטיבת ה-HR.

 HR Intelligence הוא צעד נוסף בהפיכת מחלקת משאבי אנוש לגוף החיוני ביותר בארגון. זהו כלי מקצועי המאפשר לקחת את תחום המחקר, הניתוח והסקת המסקנות במשאבי אנוש, צעד אחד קדימה אל עבר העתיד. 

סדנת ניהול זמן

אין תגובות

השאר תגובה